Med hjälp av bokstäverna l, e, r kan följande ord bildas:

3 - Ord bestående av bokstäver  (1)

ler (3)

2 - Ord bestående av bokstäver  (3)

el (2)er (2)le (2)