Med hjälp av bokstäverna l, e, o kan följande ord bildas:

3 - Ord bestående av bokstäver  (1)

leo (4)

2 - Ord bestående av bokstäver  (3)

el (2)le (2)lo (3)