Med hjälp av bokstäverna l, e, n kan följande ord bildas:

3 - Ord bestående av bokstäver  (1)

len (3)

2 - Ord bestående av bokstäver  (3)

el (2)en (2)le (2)