Med hjälp av bokstäverna l, e, m kan följande ord bildas:

3 - Ord bestående av bokstäver  (1)

lem (4)

2 - Ord bestående av bokstäver  (3)

el (2)le (2)ml (3)