Med hjälp av bokstäverna l, e, j kan följande ord bildas:

3 - Ord bestående av bokstäver  (1)

lej (9)

2 - Ord bestående av bokstäver  (3)

ej (8)el (2)le (2)