Med hjälp av bokstäverna l, e, d kan följande ord bildas:

3 - Ord bestående av bokstäver  (3)

del (3)eld (3)led (3)

2 - Ord bestående av bokstäver  (5)

de (2)dl (2)ed (2)el (2)le (2)