Med hjälp av bokstäverna l, a, v kan följande ord bildas:

3 - Ord bestående av bokstäver  (2)

lav (5)val (5)

2 - Ord bestående av bokstäver  (3)

al (2)av (4)la (2)