Med hjälp av bokstäverna l, a, t kan följande ord bildas:

3 - Ord bestående av bokstäver  (3)

alt (3)lat (3)tal (3)

2 - Ord bestående av bokstäver  (3)

al (2)la (2)ta (2)