Med hjälp av bokstäverna l, a, m kan följande ord bildas:

3 - Ord bestående av bokstäver  (3)

alm (4)lam (4)mal (4)

2 - Ord bestående av bokstäver  (3)

al (2)la (2)ml (3)