Med hjälp av bokstäverna l, a, g, s, t, i, f, t, a, r, e, s kan följande ord bildas:

12 - Ord bestående av bokstäver  (1)

lagstiftares (15)

11 - Ord bestående av bokstäver  (2)

lagstiftare (14)statsfarlig (14)

10 - Ord bestående av bokstäver  (10)

falsariets (12)farligaste (13)fasligaste (13)fastslaget (13)fastslagit (13)festligast (13)lagstiftar (13)lagstiftas (13)saftigaste (13)trasigaste (11)

9 - Ord bestående av bokstäver  (16)

artigaste (10)falsariet (11)farligast (12)fasligare (12)fasligast (12)fattigare (12)gestaltar (10)gestaltas (10)lagstifta (12)lasaretts (9)saftigare (12)saftigast (12)saligaste (10)trasigast (10)trassliga (10)trassligt (10)

8 - Ord bestående av bokstäver  (37)

agiterat (9)alertast (8)alstrats (8)alstrets (8)altarets (8)artigast (9)asiaters (8)fagraste (11)fastaste (10)fastlagt (11)fattigas (11)fattiges (11)fegisars (11)festliga (11)festligt (11)fetstils (10)filtrets (10)flataste (10)frestats (10)frigetts (11)gestalta (9)glattare (9)glittras (9)lasarett (8)lerigast (9)liftares (10)saligare (9)saligast (9)saltaste (8)statares (8)statliga (9)stegrats (9)strategi (9)tistlars (8)trasslat (8)trasslet (8)trasslig (9)

7 - Ord bestående av bokstäver  (116)

agaters (8)agitera (8)alsters (7)alstras (7)alstrat (7)alstret (7)altares (7)altaret (7)argaste (8)artists (7)asfalts (9)asiater (7)astralt (7)ateists (7)erlagts (8)ersatta (7)ersatts (7)ettriga (8)fagrast (10)falsett (9)farliga (10)farligt (10)farstas (9)fasliga (10)fasligt (10)fastare (9)fastast (9)fastats (9)fasters (9)fattiga (10)fattige (10)fegisar (10)fertila (9)fertilt (9)festats (9)festlig (10)fetstil (9)filtars (9)filtret (9)flatare (9)flatast (9)flirtat (9)fregatt (10)frestas (9)frestat (9)frigett (10)galtars (8)gastars (8)gestalt (8)giftets (10)gisslar (8)gisslat (8)gisslet (8)glasets (8)glasser (8)glesast (8)glitter (8)glittra (8)grattis (8)israels (7)istrets (7)lagrats (8)lagrets (8)lastats (7)lasters (7)lataste (7)lierats (7)liftare (9)listats (7)rasslat (7)rasslet (7)rastats (7)realist (7)reglats (8)resliga (8)resligt (8)retliga (8)retligt (8)ristats (7)safters (9)saftiga (10)saftigt (10)saltare (7)saltast (7)saltats (7)salters (7)saltets (7)sargats (8)seglats (8)slagets (8)slagits (8)slitage (8)startas (7)statare (7)staters (7)statlig (8)stegats (8)stegras (8)stegrat (8)sterila (7)sterilt (7)stiftar (9)stiftas (9)stigars (8)stilars (7)stilret (7)strateg (8)tagares (8)talares (7)tistlar (7)titlars (7)trasiga (8)trasigt (8)trassel (7)trassla (7)trefalt (9)

6 - Ord bestående av bokstäver  (196)

agater (7)agerat (7)alerta (6)algers (7)alster (6)alstra (6)altare (6)altars (6)argast (7)artats (6)artiga (7)artige (7)artigt (7)artist (6)asfalt (8)astral (6)astras (6)ateist (6)atlets (6)erlagt (7)ersatt (6)etsats (6)ettrig (7)fagert (9)farlig (9)farsta (8)fasers (8)faslig (9)fastar (8)fastas (8)fastat (8)faster (8)fatalt (8)fatets (8)fattar (8)fattas (8)fattig (9)fegast (9)felats (8)fertil (8)festar (8)festas (8)festat (8)fetast (8)filers (8)filtar (8)filter (8)firats (8)fleras (8)flesta (8)flirta (8)flisas (8)frasat (8)fresta (8)friats (8)friges (9)galeas (7)galtar (7)gasats (7)gasers (7)gassar (7)gassat (7)gastar (7)gastat (7)giftas (9)gifter (9)giftes (9)giftet (9)gissar (7)gissat (7)gissel (7)gissla (7)glaset (7)glatta (7)glesas (7)grafit (9)gratis (7)gretas (7)grifts (9)iglars (7)isatta (6)israel (6)istret (6)lagars (7)lagats (7)lagers (7)lagets (7)lagras (7)lagrat (7)lagret (7)lasset (6)lastar (6)lastas (6)lastat (6)laster (6)latare (6)latast (6)laters (6)leriga (7)lerigt (7)letats (6)lierat (6)liftar (8)liftat (8)lirats (6)listar (6)listas (6)listat (6)liters (6)raglat (7)rasats (6)rassel (6)rassla (6)rastas (6)rastat (6)reglat (7)reslig (7)retats (6)retlig (7)risets (6)ristas (6)ristat (6)ristes (6)ritats (6)safirs (8)saftar (8)saftat (8)safter (8)saftig (9)salars (6)saliga (7)saligt (7)saltar (6)saltas (6)saltat (6)salter (6)saltet (6)sargas (7)sargat (7)satirs (6)satsar (6)satsat (6)satser (6)sattes (6)segast (7)seglar (7)seglas (7)seglat (7)segrat (7)siares (6)silars (6)silats (6)sirets (6)sitsar (6)sitter (6)slaget (7)slagit (7)slirat (6)slitas (6)sliter (6)slites (6)slitet (6)stares (6)starta (6)statar (6)stater (6)stegar (7)stegas (7)stegat (7)stegra (7)steril (6)stifta (8)stifts (8)stigar (7)stiger (7)stiget (7)stilar (6)streta (6)tagare (7)tagets (7)tagits (7)talare (6)talats (6)talets (6)tassar (6)tassat (6)tefats (8)tegars (7)testar (6)testas (6)tigers (7)tistel (6)titels (6)titlar (6)trasig (7)trista (6)

5 - Ord bestående av bokstäver  (212)

agats (6)agera (6)alars (5)alert (5)alger (6)alias (5)altar (5)alter (5)areal (5)arets (5)argas (6)arges (6)arias (5)artat (5)artig (6)asars (5)asets (5)asiat (5)astas (5)aster (5)astra (5)atlas (5)atlet (5)egala (6)egalt (6)elsas (5)etsar (5)etsas (5)etsat (5)ettas (5)fager (8)fagra (8)fagre (8)faras (7)farit (7)fasar (7)fasat (7)faser (7)fasta (7)faste (7)fatal (7)fatet (7)fatta (7)fegis (8)felar (7)felas (7)felat (7)festa (7)filar (7)filat (7)filer (7)firas (7)firat (7)flaga (8)flata (7)flera (7)flest (7)flirt (7)flisa (7)frasa (7)frias (7)friat (7)frige (8)frist (7)fritt (7)galer (6)galet (6)galit (6)gasar (6)gasas (6)gasat (6)gaser (6)gassa (6)gasta (6)gerts (6)getts (6)gifta (8)gifte (8)gifts (8)girat (6)gissa (6)glass (6)glatt (6)glesa (6)glest (6)greta (6)grift (8)ifatt (7)igels (6)iglar (6)ilars (5)ilats (5)isars (5)isats (5)isatt (5)ister (5)lagar (6)lagas (6)lagat (6)lager (6)laget (6)lagra (6)lagts (6)laser (5)lasse (5)lasta (5)lasts (5)latar (5)latas (5)latat (5)later (5)lates (5)legat (6)leifs (7)leras (5)lerig (6)letar (5)letas (5)letat (5)letts (5)liars (5)liera (5)lifta (7)liras (5)lirat (5)lisas (5)lista (5)litar (5)litat (5)liter (5)litet (5)ragla (6)rasas (5)rasat (5)rasta (5)reala (5)realt (5)regla (6)resas (5)rests (5)retas (5)retat (5)retts (5)riset (5)rista (5)riste (5)rists (5)ritas (5)ritat (5)safir (7)safta (7)sagas (6)sagts (6)salar (5)salig (6)salta (5)saras (5)sarga (6)satir (5)satsa (5)satta (5)satte (5)satts (5)sefir (7)segla (6)segra (6)seraf (7)setts (5)siare (5)siats (5)silar (5)silas (5)silat (5)sirat (5)siret (5)sista (5)siste (5)sitta (5)slags (6)slets (5)slira (5)slita (5)slits (5)stare (5)start (5)stats (5)stega (6)stela (5)stelt (5)stift (7)stiga (6)stigs (6)tagar (6)tagas (6)tager (6)tages (6)taget (6)tagit (6)talar (5)talas (5)talat (5)talet (5)tassa (5)tefat (7)tegar (6)testa (5)tiger (6)titel (5)trasa (5)trast (5)treas (5)trist (5)

4 - Ord bestående av bokstäver  (151)

agar (5)agas (5)agat (5)alar (4)alfa (6)alfs (6)algs (5)alts (4)area (4)aret (4)arga (5)arge (5)argt (5)aria (4)arla (4)arta (4)arts (4)asar (4)asea (4)aset (4)asta (4)egal (5)elit (4)elsa (4)eras (4)etsa (4)etta (4)fala (6)falt (6)fara (6)fars (6)fart (6)fasa (6)fast (6)fatt (6)fega (7)fegt (7)fela (6)fels (6)fest (6)feta (6)fett (6)fila (6)filt (6)fira (6)flat (6)fler (6)flis (6)flit (6)fras (6)fria (6)frie (6)fris (6)gala (5)galt (5)gasa (5)gast (5)gata (5)gert (5)gest (5)gett (5)gift (7)gira (5)glas (5)gles (5)graf (7)gris (5)igel (5)ilar (4)ilas (4)ilat (4)isar (4)isas (4)isat (4)itts (4)laga (5)lags (5)lagt (5)lars (4)lass (4)last (4)lata (4)late (4)leif (6)lera (4)less (4)leta (4)lett (4)liar (4)lies (4)lift (6)liga (5)lira (4)lisa (4)list (4)lita (4)lite (4)rasa (4)rast (4)ratt (4)real (4)reas (4)regi (5)resa (4)rest (4)reta (4)rett (4)rist (4)rita (4)rits (4)ritt (4)saft (6)saga (5)sagt (5)sals (4)salt (4)sara (4)sats (4)satt (4)sega (5)segt (5)sett (4)siar (4)sias (4)siat (4)sila (4)sils (4)sira (4)sist (4)sits (4)sitt (4)slag (5)slet (4)slit (4)stal (4)star (4)stat (4)steg (5)stel (4)stig (5)stil (4)taga (5)tage (5)tala (4)tals (4)test (4)tets (4)tias (4)tiga (5)tras (4)trea (4)

3 - Ord bestående av bokstäver  (69)

aga (4)air (3)alf (5)alg (4)alt (3)arg (4)ars (3)art (3)att (3)era (3)ers (3)ert (3)ess (3)est (3)ett (3)fal (5)far (5)fas (5)fat (5)feg (6)fel (5)fet (5)fil (5)fri (5)gal (4)gas (4)gat (4)gel (4)ger (4)ges (4)get (4)gir (4)ila (3)isa (3)lag (4)lat (3)ler (3)lie (3)lit (3)ras (3)rea (3)ref (5)res (3)ris (3)rit (3)sal (3)sas (3)seg (4)ser (3)ses (3)set (3)sia (3)sig (4)sil (3)sir (3)sri (3)stl (3)tag (4)tal (3)tar (3)tas (3)teg (4)tel (3)ter (3)tes (3)tet (3)tia (3)tig (4)tre (3)

2 - Ord bestående av bokstäver  (20)

ai (2)al (2)ar (2)as (2)el (2)er (2)fe (4)ge (3)if (4)il (2)is (2)la (2)le (2)sa (2)se (2)si (2)st (2)ta (2)te (2)tt (2)