Med hjälp av bokstäverna l, a, g kan följande ord bildas:

3 - Ord bestående av bokstäver  (3)

alg (4)gal (4)lag (4)

2 - Ord bestående av bokstäver  (2)

al (2)la (2)