Med hjälp av bokstäverna k, r, y kan följande ord bildas:

3 - Ord bestående av bokstäver  (2)

kry (10)ryk (10)

2 - Ord bestående av bokstäver  (2)

kr (3)yr (8)