Med hjälp av bokstäverna k, r, i, m, i, n, a, l, r, o, m, a, n, e, n, s kan följande ord bildas:

16 - Ord bestående av bokstäver  (1)

kriminalromanens (20)

15 - Ord bestående av bokstäver  (1)

kriminalromanen (19)

13 - Ord bestående av bokstäver  (1)

kriminalroman (17)

12 - Ord bestående av bokstäver  (3)

anakronismen (15)anakronismer (15)monarkiernas (15)

11 - Ord bestående av bokstäver  (8)

ammoniakens (15)kaloriernas (13)konsilierna (13)monarkernas (14)monarkierna (14)narkomanens (14)narkomaners (14)normalisera (13)

10 - Ord bestående av bokstäver  (32)

ammoniaken (14)anakronism (13)anarkismen (12)annonserar (11)anomaliers (12)insamlaren (11)irakiernas (11)iraniernas (10)ironiernas (11)kalorierna (12)kamerornas (13)kaminernas (12)kaninernas (11)kanonernas (12)kanslierna (11)koralernas (12)kraniernas (11)laserkanon (12)makaroners (13)makaronins (13)markiserna (12)maskinerna (12)minimalare (12)monarkerna (13)monarkiers (13)moralisera (12)narkomanen (13)narkomaner (13)orkanernas (12)ransonerna (11)romanernas (12)solarierna (11)

9 - Ord bestående av bokstäver  (72)

alikornas (11)amerikans (11)amiralens (10)amiralers (10)ammoniaks (13)amoralisk (12)animalisk (11)annonsera (10)anomalier (11)anomalins (11)anorakens (11)anorakers (11)arenornas (10)arkaismen (11)armeniska (11)aromernas (11)enkronans (11)ikonernas (11)inresorna (10)insamlare (10)irakierna (10)irakierns (10)iranierna (9)iranierns (9)ironierna (10)ironisera (10)kaloriers (11)kamerorna (12)kaminerna (11)kammarens (12)kaninerna (10)kannornas (11)kanonerna (11)karolinas (11)kennlarna (10)klammerns (12)klanernas (10)klonernas (11)konsilier (11)koralerna (11)kranierna (10)kriminala (11)lemmarnas (11)lianernas (9)lommarnas (12)makaroner (12)makaronin (12)malmernas (11)mariannes (10)markernas (11)maskineri (11)minimerar (11)minimeras (11)minkarnas (11)miraklens (11)monarkens (12)monarkers (12)monarkier (12)monarkins (12)moraliska (12)narkomans (12)nominerar (11)nomineras (11)normalare (11)normernas (11)orkanerna (11)orsakerna (11)ransonera (10)remmarnas (11)romanerna (11)sannolika (11)skimlarna (11)

8 - Ord bestående av bokstäver  (174)

alarmens (9)alikorna (10)alkemins (10)amasonen (10)amasoner (10)amerikan (10)amerikas (10)amiralen (9)amiraler (9)ammoniak (12)ammornas (11)anarkins (9)anarkism (10)anemiska (10)animerar (9)animeras (9)ankarens (9)ankommen (12)ankommer (12)ankornas (10)annonser (9)anomalin (10)anoraken (10)anoraker (10)arenorna (9)areornas (9)ariernas (8)ariornas (9)armenisk (10)aromerna (10)enkronan (10)ikonerna (10)ilsknare (9)inkommen (12)inkommer (12)inlemmar (10)inlemmas (10)inrarnas (8)insamlar (9)irakiern (9)irakiers (9)iraniern (8)iraniers (8)ironiers (9)ironiska (10)ironiske (10)isolerar (9)kalorier (10)kalorins (10)kamerans (10)kamerors (11)kaminens (10)kaminers (10)kammaren (11)kammares (11)kamrerns (10)kanalens (9)kanalers (9)kaninens (9)kaniners (9)kannorna (10)kanonens (10)kanoners (10)kanslern (9)kanslien (9)kanslier (9)karisman (10)karolina (10)kennlars (9)kilarnas (9)klammeri (11)klammern (11)klammers (11)klamrars (10)klanerna (9)klonerna (10)knorrens (10)kolerans (10)konernas (10)konsilie (10)koralens (10)koralers (10)koranens (10)kraniers (9)kriminal (10)kriserna (9)lakanens (9)lamornas (10)lanserar (8)lekarnas (9)lemmarna (10)lianerna (8)likarnas (9)linnenas (8)linornas (9)linserna (8)lommarna (11)makaroni (11)makronas (11)malmerna (10)marianne (9)markerna (10)markisen (10)markiser (10)marmorns (11)maskerar (10)maskerna (10)maskinen (10)maskiner (10)maskorna (11)mekanism (11)mikaelas (10)minerals (9)minernas (9)minimala (10)minimera (10)minkarna (10)minnenas (9)mirakels (10)miraklen (10)monarken (11)monarker (11)monarkin (11)monarkis (11)moralens (10)moralisk (11)morernas (10)morskare (11)narkoman (11)nominera (10)normalas (10)normales (10)normeras (10)normerna (10)norrmans (10)norrsken (10)orkanens (10)orkaners (10)ormarnas (10)ramaskri (10)ransonen (9)ransoner (9)remmarna (10)renarnas (8)riskerna (9)romanens (10)romaners (10)romanska (11)romarens (10)romarnas (10)romerska (11)rosmarin (10)samlaren (9)sannolik (10)senkomna (11)simmaren (10)simmarna (10)sinnrika (9)skalorna (10)skarorna (10)skenorna (10)skimmeln (11)skramlar (10)skrammel (11)slanorna (9)smakerna (10)smeknamn (11)snarlika (9)snarorna (9)snokarna (10)solarier (9)sommaren (11)somrarna (10)sorkarna (10)

7 - Ord bestående av bokstäver  (259)

alarmen (8)alikans (8)alikors (9)alkemin (9)amelias (8)amerika (9)amirals (8)ammorna (10)anarkin (8)anemins (8)anemisk (9)animera (8)ankaren (8)ankares (8)ankelns (8)anklars (8)ankomma (11)ankomna (10)ankorna (9)annelis (7)annikas (8)anomali (9)anoraks (9)anornas (8)anrikar (8)anrikas (8)arenans (7)arenors (8)areorna (8)arierna (7)arierns (7)ariorna (8)arkaism (9)armeras (8)aromens (9)aromers (9)arsenal (7)arsenik (8)ekarnas (8)ekornas (9)emilias (8)enarnas (7)enkrona (9)ensamma (9)erinran (7)erinras (7)ikonens (9)ikoners (9)ilarnas (7)ilsknar (8)inkomma (11)inkomna (10)inlemma (9)innerns (7)inramar (8)inramas (8)inrarna (7)inresan (7)inresor (8)inrikes (8)insamla (8)irakier (8)iranier (7)iranska (8)iranske (8)ironier (8)ironins (8)ironisk (9)ismerna (8)isolera (8)kalasen (8)kalmars (9)kalorin (9)kameral (9)kameran (9)kameror (10)kaminen (9)kaminer (9)kammare (10)kammars (10)kammens (10)kamrars (9)kamrern (9)kamrers (9)kanalen (8)kanaler (8)kaninen (8)kaniner (8)kannans (8)kannors (9)kanonen (9)kanoner (9)kansler (8)kanslin (8)karisma (9)karlars (8)karlens (8)karmans (9)karmars (9)karmens (9)kennlar (8)kilarna (8)kilonas (9)klammer (10)klamrar (9)klanens (8)klaners (8)klarare (8)klarera (8)klarnar (8)kloners (9)klorera (9)klornas (9)knarras (8)knorren (9)koleran (9)koleras (9)kommans (11)kommers (11)konerna (9)koralen (9)koraler (9)koranen (9)kornens (9)kramars (9)kramens (9)kranars (8)kranens (8)kranier (8)kransar (8)kransen (8)kromens (10)kronans (9)lakanen (8)lammens (9)lamorna (9)lansera (7)larmens (8)lekarna (8)lekmans (9)lemmars (9)lianens (7)lianers (7)liarnas (7)likarna (8)likasom (10)limmens (9)linneas (7)linnena (7)linnens (7)linorna (8)lisorna (8)loarnas (8)lommars (10)lommens (10)makrona (10)makrons (10)malmars (9)malmens (9)malmers (9)mankens (9)mannens (8)markens (9)markera (9)markers (9)marmorn (10)maskera (9)mikaela (9)mikaels (9)mimosan (10)mineral (8)minerar (8)mineras (8)minerna (8)minimal (9)minkars (9)minkens (9)minnena (8)minnens (8)minsann (8)minskar (9)mirakel (9)moarnas (9)molnens (9)monarki (10)monarks (10)monikas (10)moralen (9)morasen (9)morerna (9)narrens (7)nasaren (7)niornas (8)normala (9)normale (9)normens (9)normera (9)normers (9)nornans (8)norrman (9)oaserna (8)oklaras (9)onkelns (9)orkanen (9)orkaner (9)ormarna (9)orsakar (9)orsaken (9)orsaker (9)rankare (8)raserna (7)raskare (8)realism (8)remmars (9)renarna (7)reornas (8)resorna (8)rikenas (8)rimmens (9)riskera (8)romanen (9)romaner (9)romansk (10)romaren (9)romares (9)romarna (9)romersk (10)sakerna (8)samerna (8)samlare (8)sannare (7)senorna (8)sikarna (8)silarna (7)silorna (8)simmare (9)sinnena (7)sinnrik (8)skalmar (9)skalmen (9)skammen (10)skimlar (9)skimmel (10)skimmer (10)skimrar (9)skramla (9)skrinen (8)slaknar (8)slammer (9)slamrar (8)slinkan (8)smalare (8)sminkar (9)snarare (7)snarkar (8)snarlik (8)solarie (8)solarna (8)somalia (9)

6 - Ord bestående av bokstäver  (352)

alarms (7)alikan (7)alikas (7)alikor (8)alkemi (8)almars (7)almens (7)alnars (6)alnens (6)amason (8)amelia (7)amiral (7)ammans (8)ammors (9)anarki (7)anemin (7)anisen (6)ankans (7)ankare (7)ankeln (7)anklar (7)ankors (8)annans (6)annars (6)anneli (6)annies (6)annika (7)annons (7)anomal (8)anorak (8)anorna (7)anrika (7)anskri (7)areans (6)arenan (6)arenor (7)areors (7)arians (6)ariern (6)ariors (7)ariska (7)arkens (7)armars (7)armens (7)armera (7)aromen (8)aromer (8)einars (6)ekarna (7)ekonas (8)ekorna (8)emilia (7)enarna (6)enorma (8)erikas (7)erinra (6)ikonen (8)ikoner (8)ilarna (6)ilskan (7)ilsken (7)ilskna (7)ilskne (7)immans (8)inkans (7)innern (6)inrama (7)inrars (6)inresa (6)iransk (7)iriska (7)ironin (7)isarna (6)israel (6)kalare (7)kalmar (8)kalori (8)kamels (8)kamera (8)kamins (8)kammar (9)kammas (9)kammen (9)kamrar (8)kamrer (8)kanals (7)kanins (7)kannan (7)kannor (8)kanons (8)kansli (7)karens (7)karins (7)karlar (7)karlen (7)karman (8)karmar (8)karmas (8)karmen (8)kasern (7)kemins (8)kilars (7)kilens (7)kilona (8)kilons (8)kiseln (7)klamra (8)klanen (7)klaner (7)klarar (7)klaras (7)klarna (7)klasar (7)klasen (7)kleins (7)klemar (8)klirra (7)kloner (8)klorna (8)knarra (7)knorra (8)kolans (8)kolens (8)kolera (8)komans (9)komman (10)kommas (10)kommen (10)kommer (10)konens (8)koners (8)korean (8)koreas (8)kornas (8)kornen (8)korsar (8)korsen (8)kramar (8)kramas (8)kramen (8)kranar (7)kranen (7)kranie (7)kransa (7)krisen (7)kriser (7)kromen (9)kronan (8)kronas (8)lakans (7)lamans (7)lamare (7)lammen (8)lamors (8)lankas (7)lansar (6)lansen (6)larmar (7)larmas (7)larmen (7)lasern (6)lasrar (6)lekars (7)lekman (8)lemmar (8)lerans (6)lianen (6)lianer (6)liarna (6)lierar (6)likars (7)likens (7)liknar (7)liknas (7)liksom (9)limmar (8)limmas (8)limmen (8)linans (6)linkar (7)linnea (6)linnen (6)linnes (6)linors (7)linsen (6)linser (6)lirkar (7)lirkas (7)lismar (7)loarna (7)lokens (8)lommar (9)lommen (9)makans (8)makars (8)makens (8)makron (9)malins (7)malmar (8)malmen (8)malmer (8)manens (7)maners (7)manken (8)mannen (7)marias (7)maries (7)marina (7)marken (8)marker (8)markis (8)marmor (9)maskan (8)maskar (8)masken (8)masker (8)maskin (8)maskor (9)melons (8)memoar (9)mikael (8)milens (7)mimosa (9)minens (7)minera (7)miners (7)minima (8)minkar (8)minken (8)minnas (7)minnen (7)minnes (7)minska (8)moarna (8)molens (8)molnen (8)momsen (9)monark (9)monika (9)morals (8)morans (8)morens (8)morers (8)mornar (8)morska (9)morske (9)nalkar (7)nalkas (7)namnar (7)namnas (7)namnen (7)narren (6)nasare (6)niklas (7)niorna (7)nokias (8)normal (8)normen (8)normer (8)nornan (7)nornas (7)norska (8)oklara (8)onkeln (8)onkels (8)orkans (8)orkens (8)ormars (8)ormens (8)orrens (7)orsaka (8)osanna (7)rakare (7)raknar (7)ramens (7)ramlar (7)ramlas (7)ramsan (7)rankar (7)rankas (7)ranson (7)rasera (6)raseri (6)raskar (7)reklam (8)remmar (8)remsan (7)renars (6)rensar (6)reorna (7)rikare (7)rikena (7)rikens (7)rimmar (8)rimmen (8)rinner (6)risken (7)risker (7)romans (8)romare (8)saknar (7)salami (7)samlar (7)samman (8)senila (6)senior (7)siaren (6)siarna (6)sierra (6)simmar (8)sinkar (7)sinnen (6)skalan (7)skalar (7)skalen (7)skalor (8)skaran (7)skaror (8)skenan (7)skenor (8)skimra (8)skiner (7)skolan (8)skonar (8)skorna (8)skrala (7)skriar (7)slakna (7)slamra (7)slanan (6)slanor (7)slinka (7)slirar (6)slokar (8)smakar (8)smaken (8)smaker (8)sminka (8)snaran (6)snarka (7)snaror (7)sniken (7)snikna (7)snokar (8)snoken (8)sommar (9)somnar (8)somrar (8)sonika (8)sorkar (8)sorken (8)sorlar (7)

5 - Ord bestående av bokstäver  (365)

ainas (5)alarm (6)alars (5)alens (5)alias (5)alika (6)almar (6)almas (6)almen (6)alnar (5)alnen (5)amman (7)ammar (7)ammas (7)ammor (8)anemi (6)ankan (6)ankar (6)ankel (6)ankom (8)ankor (7)annan (5)annas (5)annes (5)annie (5)anors (6)ansar (5)anser (5)areal (5)arean (5)arena (5)arens (5)areor (6)arian (5)arias (5)arier (5)arior (6)arisk (6)arken (6)armar (6)armen (6)arnes (5)aroms (7)asien (5)askan (6)askar (6)asken (6)einar (5)ekans (6)ekars (6)ekona (7)ekons (7)ekorr (7)ekors (7)elaka (6)elins (5)emils (6)emmas (7)enars (5)enkla (6)enkom (8)enorm (7)ensak (6)ensam (6)erans (5)erika (6)eriks (6)eskil (6)ikeas (6)ikons (7)ilars (5)ilens (5)ilska (6)imman (7)immar (7)immas (7)inkan (6)inkas (6)inkom (8)innan (5)inner (5)inrar (5)inser (5)iraks (6)irans (5)irisk (6)ironi (6)irras (5)islam (6)ismen (6)ismer (6)kalas (6)kamel (7)kamin (7)kamma (8)kanal (6)kanar (6)kanel (6)kanin (6)kanna (6)kanon (7)karen (6)karin (6)karla (6)karls (6)karma (7)karms (7)kelar (6)kemin (7)keson (7)kilar (6)kilen (6)kilon (7)kilos (7)kinas (6)kines (6)kisar (6)kisel (6)klara (6)klase (6)klein (6)klema (7)klena (6)kliar (6)klias (6)klons (7)klors (7)knarr (6)knorr (7)kolan (7)kolen (7)koman (8)komas (8)komma (9)komna (8)konen (7)koner (7)koral (7)korar (7)koras (7)korea (7)korna (7)korsa (7)kosan (7)krama (7)krams (7)krans (6)krona (7)lakan (6)lakar (6)lakas (6)laman (6)lamas (6)lamor (7)lanka (6)larma (6)laser (5)lekar (6)lekas (6)lenas (5)leran (5)leras (5)liars (5)liens (5)liera (5)likar (6)liken (6)likes (6)likna (6)limma (7)linan (5)linas (5)linka (6)linne (5)linor (6)lirar (5)liras (5)lirka (6)lisan (5)lisma (6)lisor (6)loars (6)loken (7)makan (7)makar (7)makas (7)maken (7)makes (7)makro (8)malas (6)malen (6)maler (6)malin (6)malms (7)malna (6)manar (6)manas (6)manen (6)maner (6)manke (7)maria (6)marie (6)marin (6)marks (7)masar (6)masen (6)maska (7)melon (7)menar (6)menas (6)mikro (8)milen (6)minen (6)miner (6)minks (7)minne (6)minns (6)moars (7)molar (7)molen (7)molns (7)monas (7)moral (7)moran (7)moras (7)moren (7)morer (7)morna (7)morse (7)morsk (8)naken (6)nakna (6)nakne (6)nalka (6)namna (6)namns (6)nasal (5)nasar (5)nekar (6)nekas (6)nesan (5)nians (5)ninas (5)niors (6)noaks (7)nokia (7)norna (6)norra (6)norsk (7)nosen (6)oasen (6)oaser (6)okens (7)oklar (7)olika (7)omaka (8)omans (7)onkel (7)orala (6)orena (6)orera (6)orkan (7)orkar (7)orkas (7)orken (7)ormar (7)ormen (7)orren (6)orres (6)orsak (7)osann (6)oskar (7)rakar (6)rakna (6)ramar (6)ramas (6)ramen (6)ramla (6)ramsa (6)ranka (6)rasar (5)rasen (5)raser (5)raska (6)raske (6)reala (5)reans (5)remsa (6)renar (5)renas (5)rensa (5)reors (6)resan (5)reson (6)resor (6)rikas (6)riken (6)rikes (6)rimma (7)rinna (5)risen (5)roman (7)romar (7)rosen (6)saken (6)saker (6)sakna (6)salar (5)salen (5)samen (6)samer (6)samla (6)samma (7)samme (7)sanka (6)sanna (5)senan (5)senil (5)senor (6)siare (5)sikar (6)siken (6)silar (5)silen (5)silke (6)silon (6)silor (6)simma (7)simon (7)sinar (5)sinka (6)sinne (5)sinom (7)sirar (5)siren (5)skala (6)skalm (7)skara (6)skena (6)skina (6)skinn (6)skira (6)skola (7)skona (7)skral (6)skria (6)skrin (6)slaka (6)slana (5)slika (6)slira (5)sloka (7)smaka (7)smala (6)smeka (7)smink (7)snara (5)snoka (7)solar (6)solen (6)solna (6)somna (7)sonar (6)sonen (6)sorla (6)

4 - Ord bestående av bokstäver  (237)

aina (4)alar (4)alen (4)alma (5)alms (5)alns (4)amen (5)amma (6)amok (7)anal (4)anar (4)anas (4)anis (4)anka (5)anna (4)anne (4)anns (4)anor (5)ansa (4)anse (4)area (4)aren (4)aria (4)arks (5)arla (4)arma (5)arme (5)arms (5)arne (4)arom (6)asar (4)asea (4)asen (4)aska (5)ekan (5)ekar (5)ekon (6)ekor (6)ekos (6)elak (5)elin (4)elsa (4)emil (5)emma (6)enar (4)enas (4)eran (4)eras (4)erik (5)ians (4)ikea (5)ikon (6)ilar (4)ilas (4)ilen (4)imma (6)inka (5)inkl (5)inne (4)inom (6)inre (4)inse (4)irak (5)iran (4)irra (4)isar (4)isen (4)kala (5)kams (6)kana (5)kann (5)kaos (6)karl (5)karm (6)kars (5)kela (5)kemi (6)keso (6)kila (5)kilo (6)kims (6)kina (5)kisa (5)klan (5)klar (5)klas (5)klen (5)klia (5)klon (6)klor (6)kola (6)koma (7)kons (6)kora (6)korn (6)kors (6)kosa (6)kram (6)kran (5)kras (5)kris (5)krom (7)kron (6)laka (5)lama (5)lame (5)lamm (6)lans (4)laos (5)larm (5)lars (4)leka (5)leks (5)lena (4)leos (5)lera (4)lian (4)liar (4)lien (4)lies (4)lika (5)like (5)lina (4)lins (4)lira (4)lisa (4)loar (5)loks (6)lons (5)maka (6)make (6)mala (5)malm (6)mals (5)mana (5)mans (5)mark (6)mars (5)mask (6)mena (5)mera (5)mils (5)mina (5)mini (5)mink (6)mins (5)moar (6)mola (6)moln (6)moms (7)mona (6)mons (6)mora (6)mors (6)namn (5)narr (4)neka (5)neon (5)neri (4)nesa (4)nian (4)nils (4)nina (4)nior (5)noak (6)norm (6)norr (5)oken (6)olas (5)olik (6)omak (7)oman (6)omen (6)oral (5)oren (5)orka (6)orms (6)orna (5)orre (5)orsa (5)raka (5)rama (5)rank (5)rann (4)rara (4)rasa (4)rask (5)real (4)rean (4)reas (4)rena (4)reor (5)resa (4)rika (5)rike (5)riks (5)risk (5)roar (5)roas (5)rosa (5)same (5)sank (5)sann (4)sara (4)semi (5)sena (4)siar (4)sila (4)silo (5)sina (4)sira (4)siri (4)skal (5)skam (6)skar (5)sken (5)sker (5)skin (5)skir (5)skol (6)skon (6)skor (6)skri (5)slak (5)slem (5)slik (5)smak (6)smal (5)smek (6)smil (5)snar (4)snok (6)snor (5)sola (5)sona (5)sork (6)sorl (5)

3 - Ord bestående av bokstäver  (106)

aik (4)air (3)alm (4)aln (3)ami (4)ana (3)ank (4)anm (4)ann (3)ans (3)ark (4)arm (4)ars (3)ask (4)eka (4)eko (5)eks (4)ena (3)ens (3)eon (4)era (3)ers (3)ian (3)ila (3)isa (3)ism (4)kal (4)kam (5)kan (4)kar (4)kil (4)kim (5)kli (4)klo (5)kol (5)kom (6)kon (5)kor (5)kos (5)lam (4)lek (4)lem (4)len (3)leo (4)ler (3)lie (3)lik (4)lim (4)lin (3)lna (3)lok (5)lom (5)lon (4)los (4)mal (4)man (4)mas (4)men (4)mer (4)mil (4)min (4)mol (5)mon (5)mor (5)mos (5)ner (3)nia (3)nio (4)nos (4)oas (4)ola (4)ork (5)orm (5)orr (4)rak (4)ram (4)rar (3)ras (3)rea (3)rem (4)ren (3)res (3)rik (4)rim (4)ris (3)roa (4)rom (5)ror (4)ros (4)sak (4)sal (3)sen (3)ser (3)sia (3)sik (4)sil (3)sin (3)sir (3)ska (4)ske (4)sko (5)sno (4)sol (4)som (5)son (4)sri (3)

2 - Ord bestående av bokstäver  (34)

ai (2)al (2)an (2)ar (2)as (2)ek (3)el (2)en (2)er (2)il (2)in (2)is (2)kl (3)km (4)ko (4)kr (3)la (2)le (2)lo (3)ml (3)mm (4)mo (4)ni (2)nr (2)ok (4)om (4)os (3)ro (3)sa (2)se (2)si (2)sk (3)sm (3)so (3)