Med hjälp av bokstäverna k, o, r, v, s, t, o, p, p, n, i, n, g, e, n, s kan följande ord bildas:

16 - Ord bestående av bokstäver  (1)

korvstoppningens (28)

15 - Ord bestående av bokstäver  (1)

korvstoppningen (27)

14 - Ord bestående av bokstäver  (1)

korvstoppnings (26)

13 - Ord bestående av bokstäver  (1)

korvstoppning (25)

11 - Ord bestående av bokstäver  (6)

kontringens (14)konventions (16)korsningens (14)postningens (16)provningens (18)skorpionens (17)

10 - Ord bestående av bokstäver  (12)

kontringen (13)konvention (15)korsningen (13)kvoterings (15)portionens (15)postningen (15)prognosens (16)provinsens (16)provningen (17)rosenknopp (19)skorpionen (16)storspoven (17)

9 - Ord bestående av bokstäver  (26)

entropins (13)isotopens (14)isotopers (14)kontorens (12)kontrings (12)kopistens (14)koristens (11)korsnings (12)kvotering (14)noterings (11)opponents (17)optionens (14)optioners (14)ostronens (11)portionen (14)postnings (14)prognosen (15)provinsen (15)provnings (16)rensnings (10)skorpions (15)sprintens (12)svepnings (15)svetsning (12)tropikens (14)verknings (13)

8 - Ord bestående av bokstäver  (92)

entropin (12)eriksson (10)erosions (10)etsnings (9)ginstens (9)ginsters (9)gnistors (10)gotikens (11)ingrepps (15)inropens (12)inropets (12)inskrevs (11)insvepts (13)isotopen (13)isotoper (13)kerstins (9)knippens (15)knippets (15)knippors (16)knoppens (16)kongress (11)konstens (10)konsters (10)konstige (11)kontoren (11)kontring (11)konvents (12)kopisten (13)koristen (10)korsning (11)kristnes (9)kroppens (16)kvinnors (12)kvintens (11)kvinters (11)kvistens (11)notering (10)notisens (9)notisers (9)notorisk (11)novisens (11)novisers (11)opponent (16)optikens (13)optionen (13)optioner (13)oskriven (12)oskrivet (12)ostronen (10)osvenskt (12)pennings (12)pensions (12)persiskt (12)portions (13)postgiro (14)postning (13)prinsens (11)prostens (12)provning (15)rensning (9)sektions (10)sektorns (10)skinnets (9)skorpion (14)skorsten (10)skrinens (9)skrinets (9)skrovets (12)snorkigt (11)sonsonen (10)sortiens (9)spionens (12)spioners (12)sportens (12)sprinten (11)spritens (11)stingens (9)storkens (10)storspov (15)svenskor (12)svepning (14)svinnets (10)torskens (10)tropiken (13)troppens (15)vektorns (12)verkning (12)versions (11)vinstens (10)vinsters (10)vinterns (10)vristens (10)

7 - Ord bestående av bokstäver  (205)

entonig (9)entropi (11)erosion (9)erotisk (9)estnisk (8)etsning (8)giktens (9)ginsten (8)ginster (8)gnistor (9)gotiken (10)grinets (8)grisens (8)gropens (12)grosset (9)grotesk (10)ikonens (9)ikoners (9)ingrepp (14)ingress (8)innerns (7)innerst (7)inropen (11)inropet (11)insekts (8)inskrev (10)insveps (12)insvept (12)isotops (12)kerstin (8)kistors (9)knepigt (12)knipets (11)knipors (12)knippen (14)knippes (14)knippet (14)knippor (15)knivens (10)knogens (10)knogets (10)knopens (12)knoppen (15)knotors (10)kogrens (10)kogrets (10)konsert (9)konserv (11)konsten (9)konster (9)konstig (10)kontons (10)kontors (10)konvent (11)kopiors (13)koppens (15)koppors (16)korgens (10)kornens (9)kornets (9)kornigt (10)korpens (12)korsens (9)korsets (9)korsvis (11)kortens (9)korvens (11)kostens (9)krigens (9)krigets (9)krisens (8)kristen (8)kristne (8)krogens (10)kroppen (15)krossen (9)krosset (9)kvigors (12)kvinnor (11)kvinten (10)kvinter (10)kvisten (10)kvotens (11)kvoters (11)nonsens (8)notisen (8)notiser (8)novisen (10)noviser (10)optiken (12)options (12)ostrons (9)osvensk (11)otrogen (10)otrogne (10)penning (11)pennors (11)pension (11)persisk (11)persons (11)persson (11)pinnens (10)piskors (12)poesins (11)poetisk (12)portens (11)portion (12)postens (11)posters (11)prinsen (10)prisens (10)prisets (10)prognos (13)prosten (11)provens (13)provets (13)provins (13)regions (9)renings (8)reskost (9)respons (11)ringens (8)riskens (8)sektion (9)sektorn (9)sektors (9)siktens (8)sinnens (7)sinnets (7)sippors (14)sistone (8)siverts (9)skenors (9)skinnet (8)skitens (8)skivors (11)skogens (10)skopors (13)skrinen (8)skrinet (8)skriven (10)skrives (10)skrivet (10)skrovet (11)snokens (9)snorets (8)snorkig (10)sorgens (9)sorgsen (9)sorgset (9)sorgsne (9)sorkens (9)sortens (8)sortien (8)sortins (8)spetsig (11)spikens (11)spinner (10)spionen (11)spioner (11)sporten (11)spriten (10)stegvis (10)stigens (8)stingen (8)stinker (8)storken (9)svenskt (10)svinens (9)svinets (9)svinnet (9)svitens (9)sviters (9)teorins (8)tigerns (8)tingens (8)tinnens (7)tipsens (10)toppens (14)torgens (9)tornens (8)torpens (11)torsken (9)torvens (10)tronens (8)tropens (11)tropisk (12)troppen (14)trossen (8)vektorn (11)vektors (11)version (10)viktens (10)vikters (10)viktors (11)vingens (10)vinkens (10)vinsten (9)vinster (9)vintern (9)vinters (9)virkets (10)vispens (12)vresigt (10)vristen (9)

6 - Ord bestående av bokstäver  (257)

egoist (8)enskog (9)envist (8)episkt (10)ernsts (6)erotik (8)eskort (8)etnisk (7)gestik (8)gikten (8)girens (7)girots (8)gossen (8)goters (8)gotisk (9)grepps (13)grinet (7)gripen (10)gripes (10)gripet (10)grisen (7)gropen (11)ikonen (8)ikoner (8)ingens (7)ingers (7)ingrep (10)innern (6)insekt (7)insteg (7)insvep (11)intern (6)intogs (8)invers (8)isotop (11)iverns (8)kesons (8)kisset (7)kistor (8)kivets (9)knepig (11)knipen (10)kniper (10)knipet (10)knipor (11)knippe (13)kniven (9)knogen (9)knoges (9)knoget (9)knopen (11)knopps (14)knotig (9)knotor (9)kogers (9)kogren (9)kogret (9)konens (8)koners (8)kongos (10)konton (9)kontor (9)kopior (12)kopist (11)koppen (14)koppor (15)korets (8)korgen (9)korist (8)kornen (8)kornet (8)kornig (9)korpen (11)korsen (8)korset (8)korten (8)korven (10)kossor (9)kosten (8)kotors (9)kretin (7)krigen (8)kriget (8)krisen (7)krogen (9)kropps (14)kvigor (11)kvinno (10)kvists (9)kvoten (10)kvoter (10)nigers (7)nipper (12)nitens (6)norges (8)norskt (8)nosens (7)notens (7)noters (7)oenigt (8)option (11)optisk (11)orkens (8)ortens (7)ostens (7)ostron (8)otrons (8)ovisst (9)pennor (10)person (10)pigors (11)pikens (10)pingst (10)pinnen (9)pinnes (9)pipors (13)piskor (11)poesin (10)porten (10)posten (10)poster (10)potens (10)prisen (9)priset (9)prosit (10)prosts (10)protes (10)proven (12)provet (12)region (8)rening (7)respit (9)rikens (7)rikets (7)ringen (7)ringes (7)ringts (7)ripost (10)risens (6)risets (6)risken (7)ristes (6)ritens (6)ropens (10)ropets (10)rosens (7)rosigt (8)rostig (8)rotens (7)rovets (9)sektor (8)senigt (7)senior (7)senors (7)signes (7)sikens (7)sikten (7)siktes (7)sinnen (6)sinnes (6)sinnet (6)sippor (13)sirens (6)sirets (6)sitsen (6)sivert (8)skenor (8)skepps (13)skiner (7)skiten (7)skiter (7)skivor (10)skogen (9)skopor (12)skrevs (9)skrins (7)skrivs (9)sniken (7)sniket (7)snoken (8)snopen (10)snopet (10)snoret (7)sonens (7)sonson (8)sopors (11)sorgen (8)sorken (8)sorten (7)sortin (7)spiken (10)spisen (9)sports (10)spotsk (11)spring (10)sprint (9)stenig (7)stigen (7)stiger (7)stings (7)stores (7)stropp (13)svensk (9)sviken (9)sviker (9)sviket (9)svinen (8)svinet (8)sviten (8)sviter (8)tennis (6)teorin (7)teoris (7)tigern (7)tigers (7)tikens (7)tingen (7)tinnen (6)tinnes (6)tipsen (9)tokens (8)tokeri (8)tonens (7)toners (7)toppen (13)toppig (14)torgen (8)tornen (7)torpen (10)torven (9)trogen (8)trogne (8)tronen (7)tropen (10)tropik (11)vektor (10)vetons (9)vikens (9)vikten (9)vikter (9)viktor (10)viners (8)vinets (8)vingen (9)vinges (9)vinken (9)vinner (8)vinter (8)vipors (12)virket (9)visens (8)visors (9)vispen (11)vissen (8)visset (8)visste (8)vresig (9)

5 - Ord bestående av bokstäver  (231)

egots (7)ekons (7)ekors (7)ekots (7)enigt (6)envis (7)episk (9)epoks (10)eriks (6)ernst (5)etisk (6)evigt (8)gerts (6)ginst (6)giren (6)girot (7)given (8)giver (8)gives (8)givet (8)gnist (6)gosse (7)goter (7)gotik (8)grens (6)grepp (12)greps (9)grips (9)gross (7)grove (9)grovt (9)ikons (7)ingen (6)inger (6)inges (6)inget (6)inner (5)inrop (9)inser (5)inses (5)inter (5)intog (7)isens (5)ister (5)ivern (7)ivers (7)kents (6)keson (7)kines (6)kiste (6)kivet (8)kneps (9)knips (9)knivs (8)knoge (8)knopp (13)knops (10)koger (8)konen (7)koner (7)kongo (9)konst (7)konto (8)kopie (10)koret (7)korgs (8)korte (7)kotor (8)kreti (6)krets (6)krigs (7)kring (7)krogs (8)kropp (13)kross (7)kvint (8)kvist (8)niger (6)niors (6)nisse (5)niten (5)norge (7)norsk (7)nosen (6)noten (6)noter (6)notis (6)novis (8)oenig (7)okens (7)okets (7)optik (10)orent (6)origo (8)orken (7)orons (7)orten (6)osten (6)otron (7)otros (7)oviss (8)ovist (8)pengs (9)petig (9)pigor (10)piken (9)pinne (8)piper (11)pipor (12)poesi (9)porto (10)ports (9)press (8)prins (8)prost (9)provs (11)reson (6)rests (5)riken (6)rikes (6)riket (6)ringe (6)rings (6)ringt (6)risen (5)riset (5)risks (6)riste (5)rists (5)riten (5)riven (7)rivet (7)ropen (9)ropet (9)rosen (6)rosig (7)roten (6)rovet (8)sekts (6)senig (6)senor (6)signe (6)siken (6)sikte (6)sinne (5)siren (5)siret (5)siste (5)skepp (12)skets (6)skevt (8)skinn (6)skirt (6)skits (6)skogs (8)skons (7)skorp (10)skors (7)skrev (8)skrin (6)skriv (8)skrot (7)skrov (9)sonen (6)sopor (10)sorge (7)sorti (6)sorts (6)sotig (7)sover (8)sovit (8)spets (8)spinn (8)spion (9)sport (9)sprit (8)steks (6)stens (5)stigs (6)sting (6)stopp (12)store (6)stork (7)svens (7)sveps (10)svinn (7)tenns (5)teori (6)tiger (6)tiken (6)tinne (5)tiors (6)token (7)tokig (8)tonen (6)toner (6)topps (12)tores (6)torgs (7)torne (6)torps (9)torsk (7)torvs (8)tovig (9)tripp (11)trivs (7)trons (6)tropp (12)tross (6)verop (11)veton (8)viger (8)vigts (8)viken (8)viker (8)vikts (8)viner (7)vinet (7)vinge (8)vinns (7)vinst (7)vipor (11)virke (8)visen (7)vises (7)visor (8)visps (10)visso (8)visst (7)vites (7)vrist (7)

4 - Ord bestående av bokstäver  (192)

egot (6)ekon (6)ekor (6)ekos (6)ekot (6)enig (5)epik (8)epok (9)epos (8)erik (5)etik (5)evig (7)geni (5)gens (5)gert (5)gest (5)gikt (6)giro (6)give (7)gnor (6)gnos (6)goss (6)grek (6)gren (5)grep (8)grev (7)grin (5)grip (8)gris (5)grop (9)gros (6)grov (8)igen (5)ikon (6)inge (5)inne (4)inre (4)inse (4)inte (4)isen (4)iver (6)kent (5)keps (8)keso (6)kiss (5)kist (5)knep (8)knip (8)kniv (7)knog (7)knop (9)knot (6)kons (6)kopp (12)korg (7)korn (6)korp (9)kors (6)kort (6)korv (8)kost (6)krig (6)kris (5)krit (5)krog (7)kron (6)kvot (8)neon (5)neri (4)nerv (6)nior (5)nots (5)oken (6)oket (6)oren (5)oret (5)oron (6)oros (6)orts (5)otro (6)oves (7)ovis (7)peng (8)penn (7)peps (10)pers (7)pest (7)pinn (7)pips (10)poet (8)port (8)post (8)pris (7)prov (10)regi (5)regn (5)rent (4)reps (7)resp (7)rest (4)revs (6)rike (5)riks (5)rikt (5)ring (5)risk (5)rist (4)rits (4)rivs (6)rops (8)rost (5)rots (5)segt (5)sekt (5)sent (4)siks (5)sikt (5)sist (4)sits (4)sivs (6)sken (5)sker (5)sket (5)skev (7)skin (5)skir (5)skit (5)skiv (7)skog (7)skon (6)skor (6)skos (6)skri (5)snok (6)snor (5)snos (5)sons (5)sopp (11)sorg (6)sork (6)sort (5)spik (8)spis (7)steg (5)stek (5)sten (4)stig (5)stop (8)stor (5)svek (7)sven (6)svep (9)svin (6)svit (6)svor (7)tekn (5)tenn (4)ting (5)tior (5)tips (7)togs (6)tons (5)topp (11)tore (5)torg (6)torn (5)torp (8)torv (7)trio (5)tron (5)trop (8)tros (5)veks (7)vekt (7)verk (7)vers (6)veto (7)vigs (7)vigt (7)vikt (7)ving (7)vink (7)vins (6)vipp (12)vips (9)vise (6)visp (9)viss (6)vist (6)vite (6)vits (6)vore (7)

3 - Ord bestående av bokstäver  (100)

ego (5)eko (5)eks (4)ens (3)eon (4)ers (3)ert (3)ess (3)est (3)gen (4)ger (4)ges (4)get (4)gin (4)gir (4)giv (6)gno (5)got (5)gro (5)kiv (6)kon (5)kor (5)kos (5)kot (5)neg (4)ner (3)nio (4)nit (3)nog (5)nos (4)not (4)ont (4)opp (10)ork (5)oro (5)ort (4)oss (4)ost (4)osv (6)ove (6)pep (9)per (6)pig (7)pik (7)pin (6)pip (9)pop (10)ren (3)rep (6)res (3)rev (5)rik (4)ris (3)rit (3)riv (5)rop (7)ros (4)rot (4)rov (6)seg (4)sen (3)ser (3)ses (3)set (3)sig (4)sik (4)sin (3)sir (3)siv (5)ske (4)sko (5)sno (4)son (4)sot (4)sov (6)spe (6)sri (3)teg (4)ten (3)ter (3)tes (3)tig (4)tik (4)tio (4)tkr (4)tog (5)tok (5)ton (4)tre (3)tro (4)tvi (5)vek (6)ven (5)vet (5)vig (6)vik (6)vin (5)vis (5)vit (5)von (6)

2 - Ord bestående av bokstäver  (27)

ek (3)en (2)er (2)ev (4)ge (3)in (2)is (2)kg (4)ko (4)kr (3)ni (2)nr (2)ok (4)os (3)pi (5)pr (5)ps (5)ro (3)se (2)si (2)sk (3)so (3)st (2)te (2)tv (4)ve (4)vi (4)