Med hjälp av bokstäverna k, o, r, t, s, l, u, t, n, i, n, g, a, r, n, a kan följande ord bildas:

16 - Ord bestående av bokstäver  (1)

kortslutningarna (22)

14 - Ord bestående av bokstäver  (2)

kortslutningar (20)utrotningarnas (19)

13 - Ord bestående av bokstäver  (5)

kontringarnas (16)lottningarnas (15)sluttningarna (17)tolkningarnas (16)utrotningarna (18)

12 - Ord bestående av bokstäver  (13)

anslutningar (16)gratulations (17)kontringarna (15)korsningarna (15)kortslutning (18)krusningarna (17)lottningarna (14)lutningarnas (16)onaturligast (17)rustningarna (16)tolkningarna (15)tutningarnas (16)utrotningars (17)

11 - Ord bestående av bokstäver  (18)

gratulation (16)klottrarnas (13)kontringars (14)konungarnas (17)lottningars (13)lutningarna (15)naturligast (15)naturtrogna (16)skattningar (13)slagrutorna (16)sluttningar (15)tolkningars (14)transaktion (13)translation (12)tutningarna (15)utrotningar (16)uttolkarnas (16)uttorknings (17)

10 - Ord bestående av bokstäver  (40)

agitatorns (12)anslutning (14)antagonist (12)aristokrat (12)gnuttornas (15)inlagornas (12)kittlarnas (11)klantigast (12)klingornas (13)klottrarna (12)knuttarnas (14)koltrastar (12)kontringar (13)konungarna (16)korsningar (13)krattornas (12)krusningar (15)lottningar (12)lutningars (14)naturalist (13)naturligas (14)oantastlig (12)okunnigast (16)onaturliga (15)onaturligt (15)ringaktats (12)rustningar (14)skalningar (12)stortaliga (12)tolkningar (13)trianglars (11)tunnlarnas (13)tutningars (14)ungkarlars (15)urartnings (14)urskogarna (16)uslingarna (14)utrotnings (15)uttolkarna (15)uttorkning (16)

9 - Ord bestående av bokstäver  (97)

agitatorn (11)agitators (11)alikornas (11)analogins (11)anknutits (13)antarktis (10)artiklars (10)astronaut (13)garantins (10)gnistorna (11)gnuttorna (14)gratulant (13)gurkornas (15)inlagorna (11)intorkats (11)kannornas (11)kantigast (11)karolinas (11)kartornas (11)kiltarnas (10)kittlarna (10)klingorna (12)klurigast (14)knastriga (11)knastrigt (11)knogarnas (12)knutarnas (13)knuttarna (13)koltarnas (11)konstanta (11)kontrings (12)konungars (15)korgarnas (12)kornigast (12)kortsluta (14)kottarnas (11)krattorna (11)krigarnas (11)kritornas (11)krogarnas (12)kungarnas (14)kunnigast (14)kuratorns (14)lottnings (11)lotusarna (13)lungornas (14)luntornas (13)lutningar (13)nationalt (10)naturlags (13)naturliga (13)naturligt (13)nostalgin (11)onaturlig (14)organiska (12)organiskt (12)orglarnas (11)ringaktar (11)ringaktas (11)ringaktat (11)ringarnas (10)rotlarnas (10)sanningar (10)sannolika (11)sannolikt (11)skattning (11)skottarna (11)skottning (12)slagrutan (13)slagrutor (14)slingorna (11)sluttning (13)sniglarna (10)snuttarna (12)storkarna (11)stortalig (11)tigrarnas (10)tinnarnas (9)tistlarna (9)titlarnas (9)tolkarnas (11)tolknings (12)torskarna (11)traktorns (11)trianglar (10)troligast (11)trutarnas (12)tungornas (14)tungsinta (13)tunnlarna (12)tunnornas (13)tutningar (13)ungkarlar (14)urartning (13)utrotning (14)utsagorna (14)uttrarnas (12)

8 - Ord bestående av bokstäver  (243)

agitator (10)aktnings (10)alikorna (10)analogin (10)anarkins (9)anarkist (9)aningars (9)anknutit (12)anknutna (12)ankornas (10)anlitats (8)anrikats (9)anslagit (9)anslutit (11)anslutna (11)antagits (9)antonias (9)argsinta (9)ariornas (9)arrogans (10)arrogant (10)artigast (9)artiklar (9)auktions (13)galornas (10)garantin (9)garantis (9)garnison (10)gatornas (10)girarnas (9)glittrar (9)glittras (9)glorians (10)glunkats (13)gnistrar (9)gnistrat (9)gnuttans (12)gnuttors (13)grannars (9)grannast (9)granskar (10)granskat (10)grisarna (9)grottans (10)gulornas (13)gurkorna (14)iakttogs (11)iglarnas (9)iglornas (10)ignorans (10)ignorant (10)inglasat (9)inkastar (9)inkastat (9)inlagans (9)inlagors (10)inrarnas (8)inslagna (9)intagnas (9)intalats (8)intorkar (10)intorkas (10)intorkat (10)kalorins (10)kannorna (10)kantorns (10)karolina (10)kartlagt (10)kartongs (11)kartorna (10)katalogs (11)kilarnas (9)kiltarna (9)kistorna (10)kittlars (9)klantiga (10)klantigt (10)klingans (10)klingats (10)klingors (11)klistrar (9)klistrat (9)klottrar (10)klottras (10)klungans (13)knarrats (9)knastrar (9)knastrat (9)knastrig (10)knattars (9)knogarna (11)knottrar (10)knottras (10)knutarna (12)knuttars (12)koltarna (10)koltrast (10)konstant (10)konstiga (11)konstigt (11)konstlat (10)konstrar (10)konstrat (10)konsulat (13)kontanta (10)kontrast (10)kontrats (10)kontring (11)konungar (14)korgarna (11)korsning (11)kortslut (13)kostliga (11)kostligt (11)kottarna (10)krattans (9)krattors (10)krigarna (10)kritorna (10)krogarna (11)krusning (13)kulornas (13)kungarna (13)kurarnas (12)kuratorn (13)kurators (13)latinska (9)latinskt (9)ligornas (10)likarnas (9)likartat (9)linornas (9)listorna (9)lotsarna (9)lottning (10)lungorna (13)luntorna (12)lurarnas (11)lustarna (11)lutnings (12)lutornas (12)national (9)nattliga (9)naturlag (12)naturlig (12)nitarnas (8)nostalgi (10)notariat (9)notarius (12)oinsatta (9)okunniga (14)okunnigt (14)olustiga (13)olustigt (13)organisk (11)organist (10)orglarna (10)oturliga (13)oturligt (13)ringakta (10)ringarna (9)roligast (10)rotlarna (9)runornas (12)rustning (12)rutornas (12)sagolika (11)sagolikt (11)sanktion (10)sannolik (10)signatur (12)skalning (10)skalorna (10)skarorna (10)skingrar (10)skingrat (10)skitarna (9)skogarna (11)skrattar (9)skurarna (12)skutorna (13)slagruta (12)slanorna (9)slingrar (9)slingrat (9)slukarna (12)snarlika (9)snarlikt (9)snarorna (9)snokarna (10)snorkiga (11)snorkigt (11)snutarna (11)sorkarna (10)statliga (9)stigarna (9)stilarna (8)stolarna (9)storknar (10)storknat (10)storting (10)struliga (12)struligt (12)struntar (11)stugorna (13)stutarna (11)surrogat (13)tigrarna (9)tikarnas (9)tinnarna (8)titlarna (8)tokigast (11)tolkarna (10)tolkning (11)tragiska (10)tragiskt (10)traktorn (10)traktors (10)trasorna (9)trognast (10)trotsiga (10)trutarna (11)tungorna (13)tungsint (12)tunnlars (11)tunnorna (12)tutnings (12)ugnarnas (12)ukrainas (12)ungarnas (12)ungkarls (13)urlakats (12)urnornas (12)urskogar (14)uslingar (12)utkorats (13)utlistar (11)utsignal (12)utslagna (12)uttolkar (13)uttorkar (13)uttorkas (13)uttrarna (11)

7 - Ord bestående av bokstäver  (399)

agatons (9)agornas (9)aktions (9)aktning (9)aktrars (8)akutast (11)alikans (8)alikors (9)alstrar (7)alstrat (7)analogi (9)analogt (9)anarkin (8)angolas (9)aningar (8)anklars (8)ankorna (9)anlitar (7)anlitas (7)anlitat (7)annikas (8)anoraks (9)anornas (8)anrikar (8)anrikas (8)anrikat (8)ansluta (10)anstalt (7)antagit (8)antonia (8)aortans (8)argsint (8)ariorna (8)asatron (8)astralt (7)atonins (8)auktion (12)auroras (11)galnast (8)galorna (9)galtars (8)garanti (8)gatorna (9)girarna (8)glittra (8)glorian (9)glorias (9)glunkar (12)glunkas (12)glunkat (12)gnistan (8)gnistor (9)gnistra (8)gnolats (9)gnuttan (11)gnuttas (11)gnuttor (12)gotiska (10)gotiskt (10)granars (8)grannar (8)granska (9)grattis (8)grinats (8)grottan (9)grunnar (11)grunnat (11)gulorna (12)gunnars (11)gurkans (12)gurkors (13)iakttar (8)iakttas (8)iakttog (10)iglarna (8)iglorna (9)ilarnas (7)ilsknar (8)ilsknat (8)ingrott (9)inkasta (8)inlagan (8)inlagor (9)inrarna (7)inrotat (8)inrutat (10)insatta (7)intagas (8)intagna (8)intakta (8)intalar (7)intalas (7)intalat (7)intorka (9)iranska (8)iranskt (8)kalorin (9)kalotts (9)kannans (8)kannors (9)kanslin (8)kantats (8)kantiga (9)kantigt (9)kantorn (9)kantors (9)kantrar (8)kantrat (8)kargast (9)karlars (8)kartans (8)kartong (10)kartors (9)kastrat (8)katalog (10)kausalt (11)kilarna (8)kilonas (9)kiltars (8)kirurgs (12)kittlar (8)kittlas (8)klagats (9)klantar (8)klantat (8)klantig (9)klarast (8)klarats (8)klarnar (8)klarnat (8)klingan (9)klingar (9)klingas (9)klingat (9)klingor (10)klirrat (8)klistra (8)klornas (9)klottra (9)klungan (12)klungas (12)klurats (11)kluriga (12)klurigt (12)knarras (8)knarrat (8)knasiga (9)knasigt (9)knastra (8)knattar (8)knogars (10)knorrat (9)knotans (9)knotiga (10)knotigt (10)knottra (9)knutars (11)knutits (11)knuttar (11)koltars (9)konstig (10)konstra (9)konsuln (12)konsult (12)kontant (9)kontrar (9)kontrat (9)konunga (13)konungs (13)korgars (10)korniga (10)kornigt (10)kortast (9)kortats (9)kostlig (10)kottars (9)kragars (9)kranars (8)kransar (8)kransat (8)krattan (8)krattar (8)krattas (8)krattor (9)krigats (9)kristna (8)kritans (8)kritors (9)krogars (10)kronans (9)krusiga (12)krusigt (12)kulorna (12)kungars (12)kunniga (12)kunnigt (12)kuranta (11)kurarna (11)kurator (12)kuriosa (12)kusliga (12)kusligt (12)kuttrar (11)lagrars (8)lagrats (8)lakrits (8)langats (8)latinsk (8)liarnas (7)ligorna (9)likarna (8)liknats (8)linorna (8)lirkats (8)lisorna (8)loarnas (8)logiska (10)logiskt (10)lotusar (11)lugnast (11)lugnats (11)lungans (11)lungors (12)lungsot (12)luntans (10)luntors (11)lurarna (10)lustiga (11)lustigt (11)lutning (11)lutorna (11)naglars (8)naglats (8)nalkats (8)nations (8)nattlig (8)niornas (8)nitarna (7)nornans (8)nunnors (11)oinsatt (8)oklaras (9)okunnig (13)olustig (12)orglars (9)orsakar (9)orsakat (9)osaliga (9)osaligt (9)osaltat (8)oskalat (9)otaliga (9)otaligt (9)oturlig (12)ragnars (8)rankast (8)rankats (8)rattars (7)raukars (11)riktats (8)ringars (8)ringast (8)ringlar (8)ringlat (8)rituals (10)rostiga (9)rostigt (9)rotlars (8)runorna (11)ruskiga (12)ruskigt (12)rutorna (11)ruttnar (10)sagolik (10)sagorna (9)sakliga (9)sakligt (9)sanning (8)sigtuna (11)sikarna (8)silarna (7)silorna (8)skattar (8)skingra (9)skottar (9)skratta (8)skrutit (11)skuttar (11)slaknar (8)slaknat (8)slaktar (8)slaktat (8)slangar (8)slantar (7)slingan (8)slingor (9)slingra (8)slinkan (8)slungar (11)slungat (11)sluttar (10)snarkar (8)snarkat (8)snarlik (8)snattar (7)sniglar (8)snorkig (10)snurrat (10)snuttar (10)solarna (8)sotarna (8)stannar (7)stannat (7)startar (7)station (8)statlig (8)stilrna (7)stirrat (7)storkar (9)storkna (9)strikta (8)strukit (11)strukna (11)strulig (11)strunta (10)stungna (11)sulorna (11)talrika (8)talrikt (8)tankars (8)taskiga (9)taskigt (9)tigrars (8)tikarna (8)tinktur (11)tinnars (7)tiornas (8)tiotals (8)tistlar (7)titlars (7)tolkars (9)tolkats (9)tonarts (8)torkans (9)torkats (9)tornats (8)torrast (8)torskar (9)tragiks (9)tragisk (9)traktar (8)traktas (8)traktor (9)trasiga (8)trasigt (8)traskar (8)traskat (8)troliga (9)troligt (9)trolska (9)trolskt (9)trotsar (8)trotsig (9)trugats (11)trutars (10)tuktiga (12)tungans (11)tungors (12)tunnans (10)tunnast (10)tunnlar (10)tunnors (11)turings (11)tutning (11)ugnarna (11)ukraina (11)ulrikas (11)ungarna (11)ungkarl (12)urartat (10)urlakar (11)urlakas (11)urlakat (11)urnorna (11)utkorar (12)utkoras (12)utkorat (12)utlista (10)utrotar (11)utrotas (11)utsagan (11)utsagor (12)utsirar (10)utsirat (10)uttagna (11)uttalar (10)uttalas (10)uttorka (12)uttrars (10)

6 - Ord bestående av bokstäver  (608)

agaton (8)agnars (7)agnats (7)agorna (8)aktats (7)aktion (8)aktrar (7)aktris (7)algots (8)alikan (7)alikas (7)alikor (8)alnars (6)alstra (6)altans (6)altars (6)analog (8)anarki (7)angola (8)anings (7)anitas (6)ankans (7)anklar (7)ankors (8)anlags (7)anlagt (7)anlita (6)annans (6)annars (6)annats (6)annika (7)annons (7)anorak (8)anorna (7)anrika (7)ansatt (6)ansgar (7)anskri (7)anslag (7)anslog (8)anslut (9)antals (6)antika (7)antikt (7)antogs (8)antons (7)aortan (7)argast (7)arians (6)ariors (7)ariska (7)ariskt (7)artats (6)artiga (7)artigt (7)artist (6)arturs (9)asatro (7)astral (6)astrar (6)atonin (7)aulans (9)aurans (9)aurora (10)galans (7)galant (7)galors (8)galtar (7)ganska (8)garant (7)gaskar (8)gastar (7)gastat (7)gatans (7)gators (8)girars (7)girots (8)gitarr (7)glatta (7)gloria (8)glosan (8)glotts (8)glukos (12)glunka (11)gnista (7)gnolar (8)gnolat (8)gnotts (8)gnutta (10)gotisk (9)gottar (8)granar (7)granat (7)granit (7)granna (7)gratis (7)grinar (7)grinas (7)grinat (7)grisar (7)grotta (8)grotts (8)grunna (10)grusar (10)grusat (10)gulans (10)gulast (10)gulnar (10)gulnat (10)gulors (11)gulsot (11)gunnar (10)gurkan (11)gurkas (11)gurkor (12)iaktta (7)iglars (7)iglons (8)iglors (8)ilarna (6)ilskan (7)ilskna (7)inkans (7)inkast (7)inlaga (7)inlagt (7)inrars (6)insatt (6)inslag (7)intaga (7)intags (7)intakt (7)intala (6)intogs (8)iransk (7)irrats (6)isarna (6)isatta (6)kalast (7)kalori (8)kalott (8)kanals (7)kanins (7)kannan (7)kannor (8)kanons (8)kanots (8)kansli (7)kantar (7)kantas (7)kantat (7)kantig (8)kanton (8)kantor (8)kantra (7)karats (7)karins (7)karlar (7)karott (8)kartan (7)kartor (8)kastar (7)kastat (7)katarr (7)katrin (7)kausal (10)kilars (7)kilats (7)kilona (8)kilons (8)kilots (8)kiltar (7)kirurg (11)kistan (7)kistor (8)kittla (7)klagan (8)klagar (8)klagas (8)klagat (8)klanta (7)klarar (7)klaras (7)klarat (7)klarna (7)klasar (7)kliats (7)klinga (8)klirra (7)klorna (8)klunga (11)klurar (10)kluras (10)klurat (10)klurig (11)knarra (7)knasig (8)knogar (9)knorra (8)knotan (8)knotar (8)knotat (8)knotig (9)knutar (10)knutit (10)knutna (10)kolans (8)koltar (8)konsul (11)kontra (8)kontur (11)konung (12)korats (8)korgar (9)korist (8)kornas (8)kornig (9)korsar (8)korsat (8)kortar (8)kortas (8)kortat (8)kostar (8)kostat (8)kotans (8)kottar (8)kragar (8)kranar (7)kransa (7)kratta (7)krigar (8)krigas (8)krigat (8)kritan (7)kritas (7)kritor (8)krogar (9)kronan (8)kronas (8)krusar (10)krusat (10)krusig (11)kulans (10)kulors (11)kungar (11)kunnat (10)kunnig (11)kurant (10)kurars (10)kurirs (10)kuslig (11)kuttra (10)lagars (7)lagats (7)lagrar (7)lagras (7)lagrat (7)lakans (7)lakats (7)langar (7)langas (7)langat (7)lankas (7)lansar (6)lasrar (6)lastar (6)lastat (6)latast (6)liarna (6)ligans (7)ligors (8)likars (7)liknar (7)liknas (7)liknat (7)linans (6)lingon (8)linkar (7)linkat (7)linors (7)lirats (6)lirkar (7)lirkas (7)lirkat (7)listan (6)listar (6)listat (6)listor (7)loarna (7)logisk (9)lotsar (7)lotsat (7)lottar (7)lottas (7)lugnar (10)lugnas (10)lugnat (10)luktar (10)luktat (10)lungan (10)lungor (11)lunkar (10)lunkat (10)luntan (9)luntas (9)luntor (10)lurars (9)lurats (9)luriga (10)lurigt (10)lustan (9)lustar (9)lustig (10)lutans (9)lutats (9)lutors (10)naglar (7)naglas (7)naglat (7)nalkar (7)nalkas (7)nalkat (7)nasalt (6)nation (7)niklas (7)niorna (7)nitars (6)nitats (6)nitrat (6)nitton (7)nokias (8)nornan (7)nornas (7)norrut (10)norska (8)norskt (8)nunnor (10)oaktat (8)oklara (8)oklart (8)oktala (8)oktalt (8)orakat (8)organs (8)orglar (8)orkans (8)orsaka (8)osalig (8)osanna (7)oskatt (8)otalig (8)otukts (11)raglar (7)raglat (7)ragnar (7)rakast (7)raknar (7)raknat (7)rankar (7)rankas (7)rankat (7)ranson (7)rarast (6)raskar (7)raskat (7)rastar (6)rastat (6)rattar (6)raukar (10)rikast (7)riktar (7)riktas (7)riktat (7)ringar (7)ringas (7)ringla (7)ringts (7)ristar (6)ristat (6)ritats (6)ritual (9)roliga (8)roligt (8)rosiga (8)rosigt (8)rostar (7)rostat (7)rostig (8)rotats (7)rotlar (7)runans (9)runnit (9)runors (10)rusiga (10)rusigt (10)ruskar (10)ruskat (10)ruskig (11)rustar (9)rustat (9)rustik (10)rutans (9)rutits (9)rutors (10)ruttna (9)saklig (8)saknar (7)saknat (7)saktar (7)saktat (7)saliga (7)saligt (7)salong (8)saltar (6)saltat (6)sankta (7)sargar (7)sargat (7)siarna (6)signal (7)signar (7)signat (7)siktar (7)siktat (7)sinkar (7)sinkat (7)sinnat (6)skalan (7)skalar (7)skalat (7)skalor (8)skaran (7)skaror (8)skatan (7)skatta (7)skitar (7)skogar (9)skolan (8)skolat (8)skonar (8)skonat (8)skorna (8)skrala (7)skralt (7)skratt (7)skriar (7)skriat (7)skurar (10)skurat (10)skurit (10)skurna (10)skutan (10)skutor (11)skutta (10)slagit (7)slagna (7)slakna (7)slakta (7)slanan (6)slanor (7)slinga (7)slinka (7)slinta (6)slirar (6)slirat (6)slitna (6)slogan (8)slokar (8)slokat (8)slukar (10)slukat (10)slunga (10)slutar (9)slutat (9)slutit (9)slutna (9)slutta (9)snaran (6)snarka (7)snaror (7)snatta (6)snikna (7)snokar (8)snokat (8)snurra (9)snutar (9)snutit (9)soliga (8)soligt (8)solitt (7)sonika (8)sorkar (8)sorlar (7)sorlat (7)sortin (7)sotiga (8)sotigt (8)stakar (7)stanna (6)starar (6)starka (7)starkt (7)starta (6)statar (6)stigar (7)stigna (7)stilar (6)stinga (7)stinka (7)stirra (6)stolar (7)stolta (7)strikt (7)strunt (9)stugan (10)stugor (11)stulit (9)stulna (9)stutar (9)suktar (10)suktat (10)sultan (9)surnar (9)surnat (9)surrat (9)tagits (7)talang (7)talats (6)talong (8)talrik (7)tankar (7)taskig (8)tigrar (7)tikars (7)tinnar (6)tiorna (7)tiotal (7)titlar (6)togans (8)tokiga (9)tokigt (9)tolkar (8)tolkas (8)tolkat (8)tonart (7)tonats (7)tonsur (10)torkan (8)torkar (8)torkas (8)torkat (8)tornar (7)tornas (7)tornat (7)totala (7)tragik (8)trakta (7)trasan (6)trasig (7)traska (7)trasor (7)trista (6)trogna (8)trolig (8)trolsk (8)tronar (7)tronat (7)trosan (7)trotsa (7)trugar (10)trugas (10)trugat (10)trutar (9)tuktan (10)tuktig (11)tungan (10)tungas (10)tungor (11)tunnan (9)tunnor (10)turats (9)turing (10)turist (9)ugnars (10)ulrika (10)ungars (10)unions (10)unnats (9)urarta (9)urlaka (10)urnans (9)urnors (10)urskog (12)usling (10)utkant (10)utkast (10)utkora (11)utlagt (10)utrota (10)utsaga (10)utsago (11)utsikt (10)utsira (9)utslag (10)uttags (10)uttala (9)uttals (9)uttrar (9)

5 - Ord bestående av bokstäver  (511)

agans (6)agats (6)agnar (6)agnas (6)agnat (6)agoni (7)agors (7)ainas (5)aktar (6)aktas (6)aktat (6)akuta (9)alars (5)algot (7)alias (5)alika (6)alnar (5)alrot (6)altan (5)altar (5)analt (5)anats (5)aning (6)anita (5)ankan (6)ankar (6)ankor (7)anlag (6)annan (5)annas (5)annat (5)anors (6)ansar (5)ansat (5)antag (6)antal (5)antar (5)antas (5)antik (6)antog (7)anton (6)aorta (6)argas (6)arian (5)arias (5)arior (6)arisk (6)artar (5)artat (5)artig (6)arton (6)artur (8)asiat (5)askan (6)askar (6)askat (6)astra (5)atlas (5)atoni (6)aulan (8)aulas (8)auran (8)auras (8)galan (6)galit (6)galna (6)galon (7)galor (7)gasar (6)gasat (6)gasol (7)gasta (6)gatan (6)gator (7)ginst (6)girar (6)girat (6)girot (7)glans (6)glatt (6)glosa (7)glott (7)gnist (6)gnola (7)gnott (7)gnuns (9)gotik (8)gotta (7)grann (6)grant (6)grina (6)grott (7)grunt (9)grusa (9)gulan (9)gulna (9)gulor (10)gunst (9)gurka (10)iglar (6)iglon (7)iglor (7)iglos (7)ikast (6)ikons (7)ilars (5)ilats (5)ilska (6)inatt (5)ingas (6)inkan (6)inkas (6)innan (5)inrar (5)intag (6)intar (5)intas (5)intog (7)iraks (6)irans (5)irras (5)irrat (5)isatt (5)kalas (6)kanal (6)kanar (6)kanat (6)kanin (6)kanna (6)kanon (7)kanot (7)kanta (6)karat (6)karga (7)kargt (7)karin (6)karla (6)karls (6)karta (6)kasta (6)katts (6)kilar (6)kilat (6)kilon (7)kilos (7)kilot (7)kilts (6)kinas (6)kisar (6)kisat (6)kista (6)klaga (7)klago (8)klang (7)klara (6)klart (6)kliar (6)klias (6)kliat (6)klons (7)klors (7)klots (7)klung (10)klura (9)knarr (6)knorr (7)knota (7)knott (7)knuts (9)kolan (7)kolts (7)konst (7)koral (7)korar (7)koras (7)korat (7)korgs (8)korna (7)korsa (7)korta (7)korus (10)kosan (7)kosta (7)kotan (7)kotas (7)krans (6)kriga (7)krigs (7)kring (7)krita (6)kroat (7)krogs (8)krona (7)krusa (9)kulan (9)kulas (9)kulna (9)kulor (10)kunga (10)kungl (10)kungs (10)kunna (9)kurar (9)kurat (9)kurir (9)kurts (9)kusin (9)kutar (9)kutat (9)lagar (6)lagas (6)lagat (6)lagra (6)lagts (6)lagun (9)lakan (6)lakar (6)lakas (6)lakat (6)langa (6)lanka (6)lasta (5)latar (5)latas (5)latat (5)latin (5)liars (5)ligan (6)ligor (7)likar (6)likna (6)linan (5)linas (5)linka (6)linor (6)lirar (5)liras (5)lirat (5)lirka (6)lisan (5)lisor (6)lista (5)litar (5)litat (5)loars (6)logik (8)lotsa (6)lotta (6)lotus (9)lugna (9)lugnt (9)lukta (9)lunga (9)lunka (9)lunta (8)lurar (8)luras (8)lurat (8)lurig (9)lusta (8)lutan (8)lutar (8)lutas (8)lutat (8)lutor (9)nagla (6)nakna (6)nalka (6)nasal (5)nasar (5)natur (8)nians (5)ninas (5)niors (6)nitar (5)nitas (5)nitat (5)noaks (7)nokia (7)norna (6)norra (6)norsk (7)notis (6)nunna (8)oanat (6)oklar (7)oktal (7)olaga (7)olgas (7)olika (7)olikt (7)olust (9)orala (6)oralt (6)organ (7)orkan (7)orkar (7)orkas (7)orkat (7)orsak (7)osagt (7)osann (6)osant (6)oskar (7)osunt (9)otukt (10)oturs (9)ragla (6)rakar (6)rakat (6)rakna (6)ranka (6)rankt (6)rasar (5)rasat (5)raska (6)raskt (6)rasta (5)rikas (6)rikta (6)ringa (6)rings (6)ringt (6)rinna (5)rista (5)ritar (5)ritas (5)ritat (5)roats (6)rolig (7)rosig (7)rosta (6)rotar (6)rotas (6)rotat (6)rotts (6)runan (8)runor (9)rusar (8)rusat (8)rusig (9)ruska (9)rusta (8)rutan (8)rutin (8)rutit (8)rutor (9)rutts (8)sagan (6)sagor (7)sakna (6)sakta (6)salar (5)salig (6)salta (5)salut (8)sanka (6)sankt (6)sanna (5)sarga (6)satan (5)satin (5)satir (5)satta (5)signa (6)sikar (6)sikta (6)silar (5)silat (5)silon (6)silor (6)sinar (5)sinat (5)sinka (6)sirar (5)sirat (5)sitta (5)skala (6)skara (6)skata (6)skatt (6)skilt (6)skina (6)skinn (6)skira (6)skirt (6)skita (6)skola (7)skona (7)skott (7)skral (6)skria (6)skrin (6)skrot (7)skura (9)skuta (9)slaka (6)slakt (6)slana (5)slang (6)slant (5)slika (6)slikt (6)slira (5)slita (5)sloka (7)slott (6)sluga (9)slugt (9)sluka (9)sluta (8)snara (5)snart (5)snitt (5)snoka (7)snott (6)snurr (8)snutt (8)solar (6)solig (7)solna (6)sonar (6)sonat (6)sorla (6)sorti (6)sotar (6)sotig (7)stank (6)stark (6)start (5)stiga (6)stina (5)sting (6)stolt (6)stora (6)stork (7)stort (6)strul (8)strut (8)stuga (9)sugit (9)sukta (9)sulan (8)sulor (9)surna (8)surra (8)tagar (6)tagas (6)tagit (6)tagna (6)talan (5)talar (5)talas (5)talat (5)tanka (6)tians (5)tikar (6)tinar (5)tinas (5)tinat (5)tiors (6)titan (5)togan (7)togas (7)tokig (8)tolka (7)tonar (6)tonas (6)tonat (6)torgs (7)torka (7)torna (6)torra (6)torrt (6)torsk (7)total (6)trakt (6)trasa (5)trast (5)trint (5)trist (5)trona (6)trons (6)trosa (6)trots (6)truga (9)trust (8)truts (8)tukta (9)tunga (9)tungt (9)tunna (8)turas (8)tusan (8)tutar (8)tutas (8)ugnar (9)ultra (8)ungar (9)ungas (9)unika (9)unikt (9)union (9)unkna (9)unnar (8)unnas (8)unnat (8)urnan (8)urnor (9)uttag (9)uttal (8)

4 - Ord bestående av bokstäver  (344)

agan (5)agar (5)agas (5)agat (5)agna (5)agns (5)agor (6)aina (4)akta (5)akts (5)akut (8)alar (4)algs (5)alns (4)alts (4)anal (4)anar (4)anas (4)anat (4)anis (4)anka (5)anna (4)anns (4)anor (5)ansa (4)anta (4)anti (4)anus (7)arga (5)argt (5)aria (4)arks (5)arla (4)arta (4)arts (4)asar (4)aska (5)asta (4)aula (7)aura (7)gala (5)galt (5)garn (5)gasa (5)gask (6)gast (5)gata (5)gatu (8)gikt (6)gira (5)giro (6)glas (5)glor (6)glos (6)gnor (6)gnos (6)gnun (8)gnus (8)gott (6)gran (5)grin (5)gris (5)gror (6)gros (6)grus (8)gula (8)gult (8)guns (8)gurk (9)ians (4)iglo (6)ikon (6)ilar (4)ilas (4)ilat (4)inga (5)inka (5)inkl (5)inta (4)irak (5)iran (4)irra (4)isar (4)isat (4)itts (4)kala (5)kalt (5)kana (5)kann (5)kant (5)kaos (6)karg (6)karl (5)kars (5)kart (5)kast (5)katt (5)kila (5)kilo (6)kilt (5)kina (5)kisa (5)kist (5)kitt (5)klan (5)klar (5)klas (5)klia (5)klon (6)klor (6)klot (6)knog (7)knot (6)knut (8)kola (6)kolt (6)kons (6)kora (6)korg (7)korn (6)kors (6)kort (6)kosa (6)kost (6)kota (6)krag (6)kran (5)kras (5)krig (6)kris (5)krit (5)krog (7)kron (6)krus (8)krut (8)kula (8)kult (8)kung (9)kura (8)kurs (8)kurt (8)kust (8)kuta (8)laga (5)lags (5)lagt (5)laka (5)lans (4)lant (4)laos (5)lars (4)last (4)lata (4)lian (4)liar (4)liga (5)lika (5)likt (5)lina (4)lins (4)lira (4)lisa (4)list (4)lita (4)loar (5)logi (6)loks (6)lons (5)lots (5)lott (5)lugn (8)lukt (8)lung (8)lura (7)lurs (7)lust (7)luta (7)narr (4)natt (4)nian (4)niga (5)nils (4)nina (4)nior (5)nita (4)noak (6)noga (6)norr (5)nota (5)nots (5)olag (6)olas (5)olat (5)olga (6)olik (6)oral (5)orka (6)orna (5)orsa (5)orts (5)otal (5)otur (8)raka (5)rakt (5)rang (5)rank (5)rann (4)rara (4)rart (4)rasa (4)rask (5)rast (4)ratt (4)rauk (8)rika (5)riks (5)rikt (5)ring (5)risk (5)rist (4)rita (4)rits (4)ritt (4)roar (5)roas (5)roat (5)rosa (5)rost (5)rota (5)rots (5)rott (5)ruin (7)runa (7)runt (7)rusa (7)ruta (7)ruts (7)rutt (7)saga (5)sago (6)sagt (5)salt (4)salu (7)sank (5)sann (4)sant (4)sara (4)satt (4)siar (4)siat (4)sikt (5)sila (4)silo (5)sina (4)sira (4)sitt (4)skal (5)skar (5)skat (5)skin (5)skir (5)skit (5)skog (7)skol (6)skon (6)skor (6)skri (5)skur (8)slag (5)slak (5)slik (5)slit (4)slog (6)slug (8)slut (7)snar (4)snok (6)snor (5)snut (7)sola (5)sona (5)sorg (6)sork (6)sorl (5)sort (5)stal (4)star (4)stat (4)stig (5)stil (4)stol (5)stor (5)stug (8)stut (7)suga (8)sula (7)sunt (7)sura (7)surr (7)surt (7)taga (5)takt (5)tala (4)tals (4)tank (5)tant (4)tian (4)tias (4)tiga (5)tina (4)ting (5)tior (5)toga (6)togs (6)tolk (6)tona (5)tons (5)torg (6)torn (5)torr (5)tras (4)trio (5)tron (5)tror (5)tros (5)trut (7)tukt (8)tung (8)tunn (7)tunt (7)turk (8)turs (7)tuta (7)ugns (8)unga (8)ungt (8)unik (8)unna (7)unos (8)uran (7)urin (7)urna (7)usla (7)utan (7)

3 - Ord bestående av bokstäver  (128)

aga (4)agn (4)aik (4)air (3)akt (4)alg (4)aln (3)alt (3)alu (6)ana (3)ank (4)ann (3)ans (3)arg (4)ark (4)ars (3)art (3)ask (4)att (3)gal (4)gas (4)gat (4)gin (4)gir (4)glo (5)gno (5)gnu (7)gol (5)got (5)gro (5)gul (7)gun (7)ian (3)ila (3)isa (3)itu (6)kal (4)kan (4)kar (4)kil (4)kli (4)klo (5)kol (5)kon (5)kor (5)kos (5)kot (5)kul (7)kur (7)lag (4)lat (3)lik (4)lin (3)lit (3)lna (3)log (5)lok (5)lon (4)los (4)lur (6)lus (6)lut (6)nia (3)nio (4)nit (3)nog (5)nos (4)not (4)oas (4)ola (4)ont (4)ork (5)orr (4)ort (4)ost (4)rak (4)rar (3)ras (3)rik (4)ris (3)rit (3)roa (4)ror (4)ros (4)rot (4)run (6)rus (6)rut (6)sak (4)sal (3)sia (3)sig (4)sik (4)sil (3)sin (3)sir (3)ska (4)sko (5)sno (4)sol (4)son (4)sot (4)sri (3)stl (3)sug (7)sur (6)tag (4)tak (4)tal (3)tar (3)tas (3)tia (3)tig (4)tik (4)tio (4)tkr (4)tog (5)tok (5)ton (4)tro (4)tur (6)ugn (7)ung (7)uno (7)uns (6)urs (6)usa (6)uti (6)

2 - Ord bestående av bokstäver  (30)

ai (2)al (2)an (2)ar (2)as (2)il (2)in (2)is (2)kg (4)kl (3)ko (4)kr (3)la (2)lo (3)ni (2)nr (2)nu (5)ok (4)os (3)ro (3)sa (2)si (2)sk (3)so (3)st (2)ta (2)tt (2)tu (5)ur (5)ut (5)