Med hjälp av bokstäverna k, o, n, t, r, a, r, e, v, o, l, u, t, i, o, n kan följande ord bildas:

16 - Ord bestående av bokstäver  (1)

kontrarevolution (25)

11 - Ord bestående av bokstäver  (3)

koloriterna (14)korrelation (14)ventilatorn (14)

10 - Ord bestående av bokstäver  (14)

intolerant (11)introverta (13)klottraren (12)kolonierna (13)konturerna (15)konvoluten (18)konvolutet (18)kultiverar (16)kultiverat (16)retroaktiv (14)revolution (17)rotationen (12)uttolkaren (15)ventilator (13)

9 - Ord bestående av bokstäver  (25)

auktionen (14)auktioner (14)evolution (16)introvert (12)klarinett (10)klottrare (11)koloriten (12)koloriter (12)kontanter (11)kortlivat (13)kultivera (15)kvartiler (12)kverulant (15)kvinterna (12)kvitterar (12)lukrativt (15)ortolanen (11)ortolaner (11)rutinerat (12)rutinerna (12)titulerar (12)tonvikten (13)trunkerat (13)uttolkare (14)vertikalt (12)

8 - Ord bestående av bokstäver  (96)

aktionen (10)aktioner (10)anknutet (12)anknutit (12)artikeln (9)ekvation (12)ekvatorn (12)enkronor (11)ikonerna (10)internat (8)intorkar (10)intorkat (10)inverkan (11)inverkar (11)inverkat (11)kalorier (10)kalotten (10)kalotter (10)kantoner (10)karotten (10)karotter (10)klonerna (10)klorerat (10)klottrar (10)knotorna (11)knottrar (10)kolonien (11)kolonier (11)kolonner (11)kontenta (10)kontoren (11)kontoret (11)konturen (13)konturer (13)konvolut (16)kreation (10)kreativt (11)kritorna (10)kroatien (10)kronorna (11)kulterna (12)kuratorn (13)kurvorna (15)kvalitet (11)kvittera (11)kvittona (12)kvittrar (11)kvoterar (12)kvoterat (12)kvoterna (12)lektorat (10)lotterna (9)lukrativ (14)lukterna (12)luntorna (12)nationer (9)neutralt (11)notarier (9)notation (10)oliverna (11)oriental (9)reaktion (10)reaktorn (10)relation (9)relativt (10)ritterna (8)ritualen (11)ritualer (11)rotation (10)ruinerat (11)ruinerna (11)rutterna (11)titulera (11)tolerant (9)tonarten (9)tonarter (9)traktorn (10)trolovat (12)tronerna (9)trunkera (12)turnerat (11)utanverk (14)utkanten (12)utkanter (12)uttolkar (13)uttorkar (13)utverkar (14)utverkat (14)utvinner (13)vertikal (11)vikterna (11)violerna (11)violetta (11)vittnena (10)vulkanen (14)vulkaner (14)

7 - Ord bestående av bokstäver  (180)

alkoven (11)alkover (11)alroten (8)antiken (8)arkiven (10)arkivet (10)artikel (8)atonien (8)auktion (12)ekvator (11)enkrona (9)erinran (7)erinrat (7)ettorna (8)inaveln (9)inrotat (8)inrutat (10)interna (7)internt (7)intorka (9)inverka (10)ivraren (9)kalorin (9)kaniner (8)kanoner (9)kanoten (9)kanoter (9)kantorn (9)kennlar (8)kitteln (8)kittlar (8)klirrat (8)klorera (9)klotter (9)klottra (9)knarret (8)knatten (8)knorrat (9)knorren (9)knotten (9)knottra (9)knuttar (11)knutten (11)koleran (9)kolonet (10)kolonin (10)kolorit (10)kolorna (10)konerna (9)kontant (9)kontona (10)kontrar (9)kontrat (9)konvent (11)koralen (9)koraler (9)koranen (9)kornett (9)kortare (9)kotorna (10)kotteri (9)kranier (8)kraniet (8)kratern (8)krattor (9)kreativ (10)kreatur (11)kroaten (9)kroater (9)kulorna (12)kurator (12)kurerat (11)kurerna (11)kuriren (11)kuttrar (11)kvarnen (10)kvarten (10)kvarter (10)kvartil (10)kvinnor (11)kvinten (10)kvinter (10)kvittar (10)kvitten (10)kvitter (10)kvitton (11)kvittra (10)kvotera (11)latinet (7)lavinen (9)laviner (9)lektion (9)lektorn (9)lennart (7)linorna (8)litauen (10)lotteri (8)lutorna (11)naturen (10)naturer (10)nektarn (8)neutral (10)neutron (11)notarie (8)noterar (8)noterat (8)noterna (8)oktaven (11)oktaver (11)orkanen (9)orkaner (9)orlovet (11)orterna (8)ortolan (9)otukten (12)raritet (7)raviner (9)reaktor (9)rektorn (9)relativ (9)retinan (7)retorik (9)revorna (10)riterna (7)rivalen (9)rivaler (9)roterat (8)ruinera (10)runorna (11)rutinen (10)rutiner (10)rutorna (11)ruttnar (10)talrikt (8)tinktur (11)tonerna (8)tonvikt (11)trakten (8)trakter (8)traktor (9)tunnare (10)tunnlar (10)turerna (10)turkiet (11)turnera (10)tuvorna (13)tvinnar (9)tvinnat (9)unioner (11)urnorna (11)urvalen (12)urvalet (12)utkorar (12)utkorat (12)utletar (10)utlovar (13)utlovat (13)utrotar (11)uttalen (10)uttorka (12)utverka (13)utvinna (12)vakteln (10)vattnen (9)vektorn (11)vinerna (9)vinkeln (10)vinklar (10)vinklat (10)vinnare (9)vintern (9)vintrar (9)violett (10)vittnar (9)vittnen (9)vittrar (9)vokalen (11)vokaler (11)voterar (10)voterat (10)

6 - Ord bestående av bokstäver  (316)

aktern (7)aktien (7)aktier (7)aktion (8)aktive (9)aktivt (9)akuten (10)alikor (8)ankeln (7)anneli (6)anrett (6)antikt (7)arenor (7)ariern (6)atonin (7)avlett (8)ekorna (8)elvira (8)enklav (9)erinra (6)erotik (8)etanol (7)ikonen (8)ikoner (8)inavel (8)inlett (6)inrett (6)intakt (7)intern (6)invalt (8)invant (8)ivrare (8)kalori (8)kalott (8)kalven (9)kannor (8)kanten (7)kanter (7)kanton (8)kantor (8)karlen (7)karott (8)kartor (8)katrin (7)katten (7)katter (7)kaveln (9)kavlen (9)kilona (8)kiltar (7)kilten (7)kittel (7)kittla (7)klanen (7)klaner (7)klaven (9)klaver (9)kletar (7)kletat (7)klient (7)klirra (7)kliver (9)kloner (8)kloret (8)klorna (8)klotet (8)klurar (10)klurat (10)kluven (12)kluvet (12)kluvit (12)kluvna (12)kluvne (12)knatte (7)knivar (9)kniven (9)knorra (8)knotan (8)knotar (8)knotat (8)knotet (8)knotor (9)knutar (10)knuten (10)knutet (10)knutit (10)knutna (10)knutte (10)kolera (8)koloni (9)kolonn (9)koltar (8)kolten (8)kolvar (10)kolven (10)konton (9)kontor (9)kontot (9)kontra (8)kontur (11)korean (8)kornen (8)kornet (8)kortar (8)kortat (8)korten (8)kortet (8)korvar (10)korven (10)kottar (8)kotten (8)kranen (7)kranie (7)krater (7)kraven (9)kravet (9)kretin (7)kritan (7)kritor (8)kronan (8)kronor (9)krutet (10)kulten (10)kulter (10)kunnat (10)kurant (10)kurera (10)kurvan (12)kurvor (13)kuttra (10)kuvert (12)kvalen (9)kvalet (9)kvinna (9)kvinno (10)kvitta (9)kvitto (10)kvoten (10)kvoter (10)larven (8)larver (8)latent (6)lavett (8)lektor (8)lianen (6)lianer (6)lierar (6)lierat (6)liknar (7)liknat (7)linkar (7)linkat (7)linnea (6)linnet (6)lirkar (7)lirkat (7)litern (6)lottar (7)lotten (7)lotter (7)luktar (10)luktat (10)lukten (10)lukter (10)lunkar (10)lunkat (10)luntan (9)luntor (10)narren (6)narven (8)nation (7)natten (6)naveln (8)nektar (7)niorna (7)nitrat (6)nitton (7)nornor (8)norrut (10)notera (7)oklart (8)oktalt (8)oliven (9)oliver (9)onkeln (8)orerat (7)oturen (10)ratten (6)rauken (10)rektor (8)rentav (8)reorna (7)retina (6)revolt (9)rikare (7)rikena (7)riktar (7)riktat (7)rinner (6)ritten (6)ritter (6)ritual (9)roteln (7)rotera (7)rotlar (7)ruinen (9)ruiner (9)runnit (9)rutten (9)rutter (9)ruttna (9)takten (7)talrik (7)tanken (7)tanten (6)tanter (6)tavlor (9)teorin (7)tinnar (6)tiorna (7)tiotal (7)titeln (6)titlar (6)tokeri (8)tolkar (8)tolkat (8)tolken (8)tonart (7)tonnet (7)torkan (8)torkar (8)torkat (8)tornar (7)tornat (7)tornen (7)tornet (7)torvan (9)torven (9)traven (8)trevar (8)trevat (8)tronar (7)tronat (7)tronen (7)troner (7)trutar (9)truten (9)tuktan (10)tunnel (9)tunnor (10)turken (10)tvekan (9)tvekar (9)tvekat (9)tvinar (8)tvinat (8)tvinna (8)ulrika (10)urverk (12)utkant (10)utkora (11)utleta (9)utlova (12)utrota (10)uttern (9)uttrar (9)utvalt (11)vaktel (9)vakten (9)vakter (9)valken (9)valter (8)vanten (8)varken (9)varuti (11)vatten (8)veknar (9)veknat (9)vektor (10)ventil (8)verkan (9)verkar (9)verkat (9)vikten (9)vikter (9)viktor (10)vilken (9)vilket (9)vinkar (9)vinkat (9)vinkel (9)vinken (9)vinkla (9)vinnar (8)vinner (8)vinter (8)violen (9)violer (9)virkar (9)virkat (9)virket (9)virrat (8)vitalt (8)vitare (8)vitnar (8)vitnat (8)vitter (8)vittna (8)vittne (8)vittra (8)votera (9)vraken (9)vraket (9)vulkan (12)vunnet (11)vunnit (11)

5 - Ord bestående av bokstäver  (364)

akten (6)akter (6)aktie (6)aktiv (8)alert (5)alkov (9)alnen (5)alrot (6)alten (5)alter (5)alvin (7)ankel (6)ankor (7)annie (5)antik (6)anton (6)areor (6)arier (5)arior (6)arken (6)arket (6)arkiv (8)arten (5)arter (5)arton (6)artur (8)arven (7)arvet (7)atlet (5)atoni (6)aveln (7)avier (7)einar (5)ekona (7)ekorr (7)elakt (6)enkla (6)ental (5)envar (7)erika (6)ettan (5)ettor (6)inatt (5)inkan (6)inner (5)inrar (5)intar (5)inter (5)intet (5)irrat (5)ivern (7)ivrar (7)ivrat (7)kanel (6)kanin (6)kanon (7)kanot (7)karen (6)karet (6)karin (6)kavel (8)kavle (8)kelar (6)kelat (6)kilar (6)kilat (6)kilen (6)kilon (7)kilot (7)kivar (8)kivat (8)kivet (8)klart (6)klave (8)klein (6)klena (6)klent (6)kleta (6)kliar (6)kliat (6)kliet (6)kliva (8)klura (9)knarr (6)knorr (7)knota (7)knott (7)kolan (7)kolen (7)kolet (7)kolon (8)kolor (8)konen (7)koner (7)konto (8)koral (7)korar (7)korat (7)korea (7)koret (7)korna (7)korta (7)korte (7)kotan (7)kotor (8)kotte (7)kreti (6)krita (6)kroat (7)krona (7)kulan (9)kulen (9)kulet (9)kulna (9)kulor (10)kunna (9)kurar (9)kurat (9)kuren (9)kurer (9)kurir (9)kurva (11)kurve (11)kutar (9)kutat (9)kuvar (11)kuvat (11)kvarn (8)kvart (8)kvint (8)kvitt (8)later (5)latin (5)laven (7)lavin (7)lekar (6)leran (5)letar (5)letat (5)liera (5)likar (6)liken (6)liket (6)likna (6)linan (5)linet (5)linka (6)linne (5)linor (6)lirar (5)lirat (5)lirka (6)litar (5)litat (5)liten (5)liter (5)litet (5)livar (7)livat (7)liven (7)livet (7)loken (7)loket (7)lotta (6)lotto (7)lovar (8)lovat (8)loven (8)lovet (8)lukta (9)lunka (9)lunta (8)lurar (8)lurat (8)luren (8)lutan (8)lutar (8)lutat (8)lutor (9)naive (7)naivt (7)naken (6)naket (6)nakne (6)natur (8)navel (7)nekar (6)nekat (6)netto (6)nitar (5)nitat (5)niten (5)nokia (7)norna (6)norra (6)noten (6)noter (6)novan (8)oklar (7)oktal (7)oktav (9)olika (7)olikt (7)onkel (7)oralt (6)orena (6)orent (6)orera (6)orkan (7)orkar (7)orkat (7)orken (7)orlov (9)oroar (7)oroat (7)orren (6)orten (6)orter (6)orvar (8)otron (7)otukt (10)ovalt (8)ovane (8)ovant (8)ovett (8)raket (6)rankt (6)ravin (7)realt (5)renar (5)renat (5)retar (5)retat (5)retur (8)revan (7)revar (7)revat (7)revir (7)revor (8)riken (6)riket (6)rikta (6)rinna (5)ritar (5)ritat (5)riten (5)riter (5)rival (7)riven (7)river (7)rivet (7)rivna (7)rotar (6)rotat (6)rotel (6)roten (6)rovet (8)runan (8)runor (9)rutan (8)rutin (8)rutit (8)rutor (9)ruvar (10)ruvat (10)taken (6)taket (6)talen (5)talet (5)tanke (6)tavel (7)tenar (5)teori (6)tikar (6)tiken (6)tinar (5)tinat (5)tinne (5)titan (5)titel (5)token (7)tolka (7)tonar (6)tonat (6)tonen (6)toner (6)torka (7)torna (6)torne (6)torra (6)torrt (6)torva (8)total (6)trakt (6)trave (7)trean (5)treva (7)trint (5)trona (6)tukta (9)tunna (8)turen (8)turer (8)tutar (8)tuvan (10)tuvor (11)tveka (8)tvina (7)ultra (8)ulvar (10)ulven (10)unika (9)unikt (9)union (9)unken (9)unket (9)unkna (9)unnar (8)unnat (8)urnan (8)urnor (9)urval (10)uttal (8)utter (8)vaken (8)vaket (8)valen (7)valet (7)valor (8)vanor (8)vante (7)varet (7)varit (7)varor (8)vekar (8)vekna (8)velar (7)velat (7)verka (8)vetat (7)veton (8)vetta (7)vikar (8)viken (8)viker (8)vikta (8)vilan (7)vilar (7)vilat (7)vilka (8)viner (7)vinet (7)vinka (8)vinna (7)viola (8)virar (7)virat (7)virka (8)virke (8)virra (7)vital (7)vitna (7)vokal (9)vunna (10)

4 - Ord bestående av bokstäver  (265)

akut (8)alen (4)anne (4)anor (5)anti (4)aren (4)aret (4)arne (4)arve (6)aten (4)avel (6)aven (6)avet (6)avin (6)ekan (5)ekar (5)ekat (5)ekon (6)ekor (6)ekot (6)elak (5)elin (4)elit (4)elva (6)enar (4)enat (4)eran (4)erik (5)etik (5)etta (4)etui (7)ikea (5)ikon (6)ilar (4)ilat (4)ilen (4)inka (5)inkl (5)inne (4)inre (4)inta (4)inte (4)irak (5)iran (4)irra (4)ivan (6)ivar (6)iver (6)ivra (6)kalt (5)kalv (7)kann (5)kant (5)karl (5)kart (5)katt (5)kela (5)kent (5)kila (5)kilo (6)kilt (5)kina (5)kitt (5)kiva (7)klan (5)klar (5)klen (5)klev (7)klia (5)kliv (7)klon (6)klor (6)klot (6)kniv (7)knot (6)knut (8)kola (6)kolt (6)kolv (8)kora (6)korn (6)kort (6)korv (8)kota (6)kran (5)krav (7)krit (5)kron (6)krut (8)kula (8)kult (8)kura (8)kurt (8)kuta (8)kuva (10)kval (7)kvar (7)kvot (8)lant (4)larv (6)late (4)leka (5)lekt (5)lena (4)lent (4)lera (4)leta (4)lett (4)leva (6)levt (6)lian (4)liar (4)lien (4)lika (5)like (5)likt (5)lina (4)lira (4)lita (4)lite (4)liva (6)loar (5)lott (5)lova (7)lukt (8)lura (7)luta (7)naiv (6)narr (4)narv (6)natt (4)neka (5)neon (5)neri (4)nerv (6)nian (4)nina (4)nior (5)nita (4)noak (6)norr (5)nota (5)nova (7)nuet (7)oken (6)oket (6)olat (5)olik (6)oliv (7)olov (8)oral (5)oren (5)oret (5)orka (6)orna (5)oroa (6)oron (6)orre (5)otal (5)otro (6)otto (6)otur (8)oval (7)ovan (7)rakt (5)rank (5)rann (4)rart (4)ratt (4)rauk (8)real (4)rean (4)rena (4)rent (4)reor (5)reta (4)rett (4)reva (6)rika (5)rike (5)rikt (5)rita (4)ritt (4)riva (6)roar (5)roat (5)rota (5)rott (5)ruin (7)runa (7)rune (7)runt (7)ruta (7)rutt (7)ruva (9)takt (5)tank (5)tant (4)tekn (5)tenn (4)tian (4)tina (4)tior (5)tolk (6)tolv (7)tona (5)tore (5)torn (5)torr (5)torv (7)trav (6)trea (4)trio (5)tron (5)tror (5)trut (7)tukt (8)tunn (7)tunt (7)ture (7)turk (8)tuta (7)tuva (9)unik (8)unna (7)uran (7)uren (7)uret (7)urin (7)urna (7)utan (7)utav (9)uvar (9)uven (9)vakt (7)valk (7)valt (6)vank (7)vann (6)vant (6)vare (6)vari (6)vart (6)veka (7)vekt (7)vela (6)verk (7)veta (6)veto (7)vett (6)vika (7)vikt (7)vila (6)vilo (7)vilt (6)vina (6)vink (7)viol (7)vira (6)vita (6)vite (6)vitt (6)volt (7)vore (7)vrak (7)

3 - Ord bestående av bokstäver  (115)

aik (4)air (3)akt (4)aln (3)alt (3)alu (6)ank (4)ann (3)ark (4)art (3)arv (5)att (3)ave (5)avi (5)eka (4)eko (5)ena (3)eon (4)era (3)ert (3)ett (3)eva (5)ian (3)ila (3)itu (6)kal (4)kan (4)kar (4)kil (4)kiv (6)kli (4)klo (5)kol (5)kon (5)kor (5)kot (5)kul (7)kur (7)lat (3)lav (5)lek (4)len (3)leo (4)ler (3)lev (5)lie (3)lik (4)lin (3)lit (3)liv (5)lna (3)lok (5)lon (4)lov (6)lur (6)lut (6)ner (3)nia (3)nio (4)nit (3)not (4)ola (4)ont (4)ork (5)oro (5)orr (4)ort (4)ove (6)rak (4)rar (3)rea (3)ren (3)rev (5)rik (4)rit (3)riv (5)roa (4)ror (4)rot (4)rov (6)run (6)rut (6)tak (4)tal (3)tar (3)tel (3)ten (3)ter (3)tet (3)tia (3)tik (4)tio (4)tkr (4)tok (5)ton (4)tre (3)tro (4)tur (6)tvi (5)ulv (8)uno (7)ute (6)uti (6)vak (6)val (5)van (5)var (5)vek (6)ven (5)vet (5)via (5)vik (6)vin (5)vit (5)von (6)

2 - Ord bestående av bokstäver  (34)

ai (2)al (2)an (2)ar (2)av (4)ek (3)el (2)en (2)er (2)eu (5)ev (4)il (2)in (2)kl (3)ko (4)kr (3)la (2)le (2)lo (3)ni (2)nr (2)nu (5)ok (4)ro (3)ta (2)te (2)tt (2)tu (5)tv (4)ur (5)ut (5)uv (7)ve (4)vi (4)