Med hjälp av bokstäverna k, o, n, s, t, r, u, k, t, i, o, n, e, r, n, a kan följande ord bildas:

16 - Ord bestående av bokstäver  (1)

konstruktionerna (23)

14 - Ord bestående av bokstäver  (5)

konstruktionen (21)konstruktioner (21)kontraktionens (18)kontraktioners (18)rekonstruktion (21)

13 - Ord bestående av bokstäver  (3)

kontoristerna (16)kontraktionen (17)kontraktioner (17)

12 - Ord bestående av bokstäver  (4)

konsortierna (15)konstituerar (17)konstruktion (19)kontraktions (16)

11 - Ord bestående av bokstäver  (16)

arkitekturs (16)enkronornas (14)kokotternas (15)konkurserna (17)konsonanter (14)konstituera (16)konstruerat (16)kontoristen (14)kontorister (14)kontraktens (14)kontraktion (15)konturernas (16)korrektions (15)kronikernas (14)notationens (13)rotationens (13)

10 - Ord bestående av bokstäver  (46)

arkitektur (15)artontusen (14)auktionens (15)auktioners (15)enkronorna (13)inkorrekta (13)instruerat (13)kokotterna (14)konkretast (13)konkurrens (16)konkurrent (16)konsortier (13)konsortiet (13)konstanten (12)konstanter (12)konstruera (15)kontaktens (13)kontakters (13)kontanters (12)kontentans (12)kontinents (12)kontrakten (13)kontrasten (12)kontraster (12)konturerna (15)koreanskor (14)koristerna (12)korrektast (13)korrektion (14)krokiernas (13)kronikerna (13)kronikerns (13)narkotiskt (13)neurotiska (15)neurotiskt (15)notationen (12)reskontran (12)rotationen (12)rutinernas (13)sanktionen (12)sanktioner (12)tonsurerna (14)trunkerats (14)turisterna (13)unionernas (14)utsikterna (14)

9 - Ord bestående av bokstäver  (93)

aktionens (11)aktioners (11)akustiken (14)anknutits (13)arkitekts (11)auktionen (14)auktioner (14)autentisk (13)enkronans (11)enkronors (12)ikonernas (11)inkorrekt (12)inresorna (10)instruera (12)intorkats (11)kanoniskt (12)kantonens (11)kantoners (11)karottens (11)kartoteks (12)kioskerna (12)knotornas (12)kokainets (12)kokottens (13)kokotters (13)konkursen (15)konkurser (15)konsonant (12)konsterna (11)kontakten (12)kontakter (12)kontanter (11)kontentan (11)kontinent (11)kontorens (12)kontorets (12)kontorist (12)kontrakts (12)konturens (14)konturers (14)koreanskt (12)kreations (11)kritornas (11)kroatiens (11)kroatiskt (12)krokierna (12)kronikern (12)kronikers (12)kronornas (12)krukornas (15)kuratorns (14)kusinerna (13)narkotisk (12)nationens (10)nationers (10)neurotisk (14)nornornas (11)notariers (10)notations (11)notiserna (10)notoriska (12)notoriskt (12)osorterat (11)reaktions (11)reaktorns (11)rekursion (14)reskontra (11)retoriska (11)retoriskt (11)ritternas (9)rotations (11)ruinerats (12)ruinernas (12)runstenar (12)rutinerat (12)rutinerna (12)rutternas (12)skinkorna (12)stationen (10)stationer (10)striktare (10)taktikens (11)tonartens (10)tonarters (10)traktorns (11)tronernas (10)trunkeras (13)trunkerat (13)trusterna (12)tunnornas (13)unionerna (13)utkantens (13)utkanters (13)

8 - Ord bestående av bokstäver  (204)

aktionen (10)aktioner (10)aktrisen (9)aktriser (9)anknuten (12)anknutet (12)anknutit (12)annonser (9)ansikten (9)ansiktet (9)antikens (9)arkitekt (10)arktiskt (10)artisten (8)artister (8)atoniens (9)auktions (13)enkronan (10)enkronor (11)erinrats (8)erotiska (10)erotiskt (10)ettornas (9)ikonerna (10)inkasten (9)inkastet (9)innersta (8)internat (8)intorkar (10)intorkas (10)intorkat (10)kaktusen (13)kaninens (9)kaniners (9)kanonens (10)kanoners (10)kanonisk (11)kanotens (10)kanoters (10)kantonen (10)kantoner (10)kantorns (10)kaotiskt (11)karotten (10)karotter (10)kartotek (11)kikarens (10)kistorna (10)knarkets (10)knarrets (9)knastret (9)knattens (9)knektars (10)knorrens (10)knotorna (11)knottens (10)knottrar (10)knottras (10)knuttars (12)knuttens (12)kokainet (11)kokarens (11)kokotten (12)kokotter (12)konernas (10)konkreta (11)konstant (10)konstrar (10)konstrat (10)kontenta (10)kontonas (11)kontoren (11)kontoret (11)kontrakt (11)kontrast (10)kontrats (10)konturen (13)konturer (13)koranens (10)koreansk (11)koristen (10)korister (10)korrekta (11)kortaste (10)kotornas (11)kraniers (9)kraniets (9)kraterns (9)krattors (10)kreation (10)kreaturs (12)kriserna (9)kritorna (10)kroatens (10)kroaters (10)kroatien (10)kroatisk (11)krokiers (11)krokusar (14)krokusen (14)kroniker (11)kroniska (11)kroniskt (11)kronorna (11)krukorna (14)kuratorn (13)kurators (13)kurerats (12)kurernas (12)kurirens (12)kurserna (12)kusterna (12)nationen (9)nationer (9)naturens (11)naturers (11)nektarns (9)niotusen (12)nornorna (10)norrsken (10)notarier (9)notarius (12)notation (10)noterats (9)noternas (9)notorisk (11)orkanens (10)orkaners (10)orternas (9)ostronen (10)ostronet (10)otuktens (13)ransonen (9)ransoner (9)reaktion (10)reaktorn (10)reaktors (10)rektorns (10)retinans (8)retorisk (10)riskerat (9)riskerna (9)riternas (8)ritterna (8)rotation (10)roterats (9)ruineras (11)ruinerat (11)ruinerna (11)runornas (12)rutinens (11)rutiners (11)rutornas (12)rutterna (11)sanktion (10)senatorn (9)skenorna (10)skranket (10)skratten (9)skutorna (13)sorterat (9)sorterna (9)storknar (10)storknat (10)struntar (11)taktiken (10)tekniska (10)tekniskt (10)tiotusen (12)tonarten (9)tonarter (9)tonernas (9)tonsuren (12)tonsurer (12)torraste (9)traktens (9)trakters (9)traktorn (10)traktors (10)tristare (8)tronerna (9)trosorna (10)trunkera (12)tunnaste (11)tunnorna (12)turernas (11)turisten (11)turister (11)turkiets (12)turkiska (13)turkiskt (13)turnerat (11)unionens (12)unioners (12)urnornas (12)utkanten (12)utkanter (12)utkasten (12)utkorats (13)utrensat (11)utsikten (12)utsikter (12)uttorkar (13)uttorkas (13)

7 - Ord bestående av bokstäver  (317)

akterns (8)aktiens (8)aktiers (8)aktions (9)akustik (12)akutens (11)anretts (7)ansikte (8)antenns (7)antiken (8)arenors (8)arierns (7)arktisk (9)arsenik (8)atonien (8)atonins (8)auktion (12)ekornas (9)enkrona (9)erinran (7)erinras (7)erinrat (7)erosion (9)erotisk (9)etniska (8)etniskt (8)ettorna (8)ikonens (9)ikoners (9)innerns (7)innerst (7)inresan (7)inresor (8)inretts (7)inrotat (8)inrutat (10)insatte (7)interna (7)internt (7)intorka (9)iranske (8)iranskt (8)kaninen (8)kaniner (8)kannors (9)kanonen (9)kanoner (9)kanoten (9)kanoter (9)kantens (8)kanters (8)kantorn (9)kantors (9)kaotisk (10)kartors (9)kattens (8)katters (8)kerstin (8)kikaren (9)kikares (9)kiosken (10)kiosker (10)knakets (9)knarket (9)knarret (8)knaster (8)knatten (8)knektar (9)knorrat (9)knorren (9)knotans (9)knotets (9)knotors (10)knotten (9)knottra (9)knutars (11)knutens (11)knutits (11)knuttar (11)knutten (11)knuttes (11)kokaren (10)kokares (10)kokosen (11)kokotts (11)konerna (9)konkret (10)konkurs (13)konsert (9)konsten (9)konster (9)konstra (9)kontakt (10)kontant (9)kontona (10)kontons (10)kontors (10)kontots (10)kontrar (9)kontrat (9)koranen (9)korkars (10)korkats (10)korkens (10)kornens (9)kornets (9)kornett (9)korrekt (10)korsett (9)kortare (9)kortast (9)kortats (9)kortens (9)kortets (9)kotorna (10)kottars (9)kottens (9)kotteri (9)kranens (8)kranier (8)kraniet (8)kransen (8)kratern (8)krattor (9)kreatur (11)kretsar (8)kretsat (8)kristen (8)krister (8)kristet (8)kristna (8)kristne (8)kritans (8)kritors (9)kroaten (9)kroater (9)krokars (10)krokens (10)krokier (10)krokins (10)kronans (9)kronisk (10)kronors (10)krukans (12)krukors (13)krutets (11)kurator (12)kureras (11)kurerat (11)kurerna (11)kuriosa (12)kuriren (11)kusinen (11)kusiner (11)kuttrar (11)narrens (7)nations (8)nattens (7)naturen (10)naturer (10)nektarn (8)neutron (11)niornas (8)nornans (8)nornors (9)notarie (8)noterar (8)noterat (8)noterna (8)notisen (8)notiser (8)nunnors (11)oinsatt (8)orkanen (9)orkaner (9)orsaken (9)orsaker (9)orterna (8)otukten (12)oturens (11)raritet (7)rattens (7)raukens (11)reaktor (9)rektorn (9)rektors (9)reornas (8)resorna (8)retinan (7)retorik (9)rikaste (8)rikenas (8)riktats (8)riskera (8)riterna (7)rittens (7)ritters (7)rosorna (9)roteras (8)roterat (8)ruinens (10)ruinera (10)ruiners (10)runorna (11)runsten (10)rutinen (10)rutiner (10)rutorna (11)ruttens (10)rutters (10)ruttnar (10)satiren (7)satirer (7)sektion (9)sektorn (9)senator (8)senorna (8)siktena (8)sinnena (7)siraten (7)sirater (7)skatten (8)skatter (8)skiktat (9)skikten (9)skiktet (9)skinkan (9)skinkor (10)skinnet (8)skottar (9)skotten (9)skriker (9)skrinen (8)skrinet (8)skrotet (9)skrutit (11)skurkar (12)skurken (12)skuttar (11)snurrat (10)snuttar (10)snutten (10)sortera (8)sortien (8)sotaren (8)starten (7)station (8)stinker (8)stirrat (7)storkar (9)storken (9)storkna (9)stretar (7)strikta (8)struken (11)struket (11)strukit (11)strukna (11)strunta (10)taktens (8)taktisk (9)tankens (8)tantens (7)tanters (7)teknisk (9)teorins (8)tinktur (11)tinnars (7)tinnens (7)tiornas (8)tonarts (8)tonerna (8)tonnets (8)torkans (9)torkats (9)tornats (8)tornens (8)tornets (8)torrast (8)torskar (9)torsken (9)torsten (8)trakten (8)trakter (8)traktor (9)trasten (7)tronens (8)troners (8)trotsar (8)trotsen (8)trusten (10)truster (10)trutars (10)trutens (10)tunnans (10)tunnare (10)tunnast (10)tunnors (11)turerna (10)turkens (11)turkiet (11)turkisk (12)turnera (10)unionen (11)unioner (11)urnorna (11)utkorar (12)utkoras (12)utkorat (12)utrikes (11)utrotar (11)utrotas (11)utsirar (10)utsirat (10)utterns (10)uttorka (12)uttrars (10)

6 - Ord bestående av bokstäver  (442)

aktens (7)aktern (7)akters (7)aktien (7)aktier (7)akties (7)aktion (8)aktris (7)akuten (10)anisen (6)ankors (8)annies (6)annons (7)anrett (6)ansett (6)anskri (7)antenn (6)antikt (7)antons (7)anusen (9)arenor (7)areors (7)ariern (6)ariors (7)ariskt (7)arkens (7)arkets (7)arrest (6)artens (6)arters (6)artist (6)arturs (9)astern (6)ateist (6)atonin (7)einars (6)ekonas (8)ekorna (8)erikas (7)erinra (6)erotik (8)ersatt (6)eskort (8)etiska (7)etiskt (7)etnisk (7)ettans (6)ettors (7)ikonen (8)ikoner (8)inkans (7)inkast (7)innern (6)inrars (6)inresa (6)inrett (6)insatt (6)insekt (7)insett (6)intakt (7)intern (6)iransk (7)irrats (6)istret (6)kakors (9)kaktus (11)kanins (7)kannor (8)kanons (8)kanots (8)kanske (8)kanten (7)kanter (7)kanton (8)kantor (8)kaoset (8)karens (7)karets (7)karins (7)karott (8)karske (8)karskt (8)kartor (8)kasern (7)kasten (7)kaster (7)kastet (7)katrin (7)katten (7)katter (7)kikare (8)kiknar (8)kiknat (8)kistan (7)kistor (8)knaket (8)knarks (8)knatte (7)knekts (8)knorra (8)knotan (8)knotar (8)knotat (8)knotet (8)knotor (9)knutar (10)knuten (10)knutet (10)knutit (10)knutna (10)knutte (10)kokain (9)kokare (9)kokats (9)kokens (9)kokets (9)kokott (10)konens (8)koners (8)konton (9)kontor (9)kontot (9)kontra (8)kontur (11)korats (8)korean (8)koreas (8)korets (8)korist (8)korkar (9)korkas (9)korkat (9)korken (9)kornas (8)kornen (8)kornet (8)korsar (8)korsat (8)korsen (8)korset (8)kortar (8)kortas (8)kortat (8)korten (8)kortet (8)kostar (8)kostat (8)kosten (8)kotans (8)kotors (9)kottar (8)kotten (8)kottes (8)kranen (7)kranie (7)krankt (8)krater (7)kretin (7)kretsa (7)krisen (7)kriser (7)kritan (7)kritas (7)kritor (8)krokar (9)kroken (9)krokin (9)krokus (12)kronan (8)kronas (8)kronor (9)krukan (11)krukas (11)krukor (12)krusar (10)krusat (10)krusen (10)kruset (10)krutet (10)kunnat (10)kurant (10)kurars (10)kurens (10)kurera (10)kurers (10)kurirs (10)kursen (10)kurser (10)kuskar (11)kusken (11)kusten (10)kuster (10)kuttra (10)narren (6)nation (7)natten (6)nekats (7)nektar (7)neuros (10)niorna (7)nitars (6)nitats (6)nitens (6)nitrat (6)nitton (7)nokias (8)nornan (7)nornas (7)nornor (8)norrut (10)norska (8)norskt (8)notens (7)notera (7)noters (7)nunnor (10)orerat (7)orkans (8)orkens (8)oroats (8)orrens (7)ortens (7)orters (7)oskatt (8)oskott (9)ostron (8)otrons (8)otukts (11)oturen (10)ranson (7)raseri (6)rasket (7)raster (6)ratten (6)rauken (10)rektor (8)renars (6)renast (6)renats (6)rensar (6)rensat (6)reorna (7)retats (6)retina (6)rikare (7)rikast (7)rikena (7)rikens (7)rikets (7)riktar (7)riktas (7)riktat (7)rinner (6)risken (7)risker (7)ristar (6)ristat (6)rister (6)ritats (6)ritens (6)riters (6)ritten (6)ritter (6)rostar (7)rostat (7)rotats (7)rotens (7)rotera (7)ruinen (9)ruiner (9)runans (9)runnit (9)runors (10)ruskar (10)ruskat (10)rustar (9)rustat (9)rustik (10)rutans (9)rutits (9)rutors (10)rutten (9)rutter (9)ruttna (9)sankte (7)sektor (8)senior (7)siaren (6)sierra (6)siktar (7)siktat (7)sikten (7)siktet (7)sinkar (7)sinkat (7)sinnat (6)sinnen (6)sinnet (6)sitter (6)skaror (8)skatte (7)skenan (7)skenor (8)skiner (7)skinka (8)skitar (7)skiten (7)skiter (7)skonar (8)skonat (8)skorna (8)skotte (8)skrank (8)skratt (7)skriar (7)skriat (7)skrika (8)skurar (10)skurat (10)skuren (10)skuret (10)skurit (10)skurna (10)skutan (10)skutor (11)skutta (10)snaror (7)sniken (7)sniket (7)snikna (7)snokar (8)snokat (8)snoken (8)snoret (7)snurra (9)snutar (9)snuten (9)snutit (9)sonika (8)sorkar (8)sorken (8)sorten (7)sorter (7)sortin (7)sotare (7)staken (7)staket (7)staren (6)starke (7)starkt (7)staten (6)stater (6)stekar (7)stenar (6)stenat (6)stenur (9)stinka (7)stirra (6)streta (6)strikt (7)strunt (9)stutar (9)stuten (9)suktar (10)suktat (10)surare (9)surnar (9)surnat (9)surrat (9)surren (9)surret (9)takens (7)takets (7)takten (7)taktik (8)tanken (7)tankes (7)tanten (6)tanter (6)teknik (8)tenars (6)tennis (6)teorin (7)teoris (7)testar (6)tikars (7)tikens (7)tinnar (6)tinnen (6)tinnes (6)tiorna (7)tokens (8)tokeri (8)tonart (7)tonats (7)tonens (7)toners (7)tonnet (7)tonsur (10)torkan (8)torkar (8)torkas (8)torkat (8)tornar (7)tornas (7)tornat (7)tornen (7)tornet (7)trasor (7)treans (6)trista (6)tronar (7)tronat (7)tronen (7)troner (7)trosan (7)trosor (8)trotsa (7)trutar (9)truten (9)tuktan (10)tunnan (9)tunnor (10)turats (9)turens (9)turers (9)turist (9)turken (10)unions (10)unnats (9)urnans (9)urnors (10)utkant (10)utkast (10)utkiks (11)utkora (11)utrota (10)utsikt (10)utsira (9)uttern (9)utters (9)uttrar (9)

5 - Ord bestående av bokstäver  (406)

akten (6)akter (6)aktie (6)ankor (7)annes (5)annie (5)anors (6)anser (5)antik (6)anton (6)arens (5)areor (6)arets (5)arier (5)arior (6)arisk (6)arken (6)arket (6)arnes (5)arten (5)arter (5)arton (6)artur (8)asien (5)asken (6)asket (6)aster (5)atens (5)atoni (6)einar (5)ekans (6)ekars (6)ekona (7)ekons (7)ekorr (7)ekors (7)ekots (7)enars (5)enats (5)ensak (6)erans (5)erika (6)eriks (6)ernst (5)etisk (6)etsar (5)etsat (5)ettan (5)ettas (5)ettor (6)ikast (6)ikeas (6)ikons (7)inatt (5)inkan (6)inkas (6)innan (5)inner (5)inrar (5)inser (5)intar (5)intas (5)inter (5)intet (5)iraks (6)irans (5)irras (5)irrat (5)isatt (5)ister (5)kakor (8)kanin (6)kanon (7)kanot (7)karen (6)karet (6)karin (6)karsk (7)katts (6)kents (6)keson (7)kikar (7)kikat (7)kikna (7)kinas (6)kines (6)kiosk (8)kisar (6)kisat (6)kista (6)kiste (6)knark (7)knarr (6)knekt (7)knorr (7)knota (7)knott (7)knuts (9)kokar (8)kokas (8)kokat (8)koken (8)koket (8)kokos (9)kokta (8)kokte (8)konen (7)koner (7)konst (7)konto (8)korar (7)koras (7)korat (7)korea (7)koret (7)korka (8)korna (7)korsa (7)korta (7)korte (7)korus (10)kosan (7)kosta (7)kotan (7)kotas (7)kotor (8)kotte (7)krake (7)krank (7)krans (6)kreti (6)krets (6)krita (6)kroat (7)kroki (8)krona (7)kruka (10)krusa (9)kunna (9)kurar (9)kurat (9)kuren (9)kurer (9)kurir (9)kurts (9)kusin (9)kutar (9)kutat (9)naken (6)naket (6)nakne (6)natur (8)nekar (6)nekas (6)nekat (6)nesan (5)netto (6)nians (5)ninas (5)niors (6)nitar (5)nitas (5)nitat (5)niten (5)noaks (7)nokia (7)norna (6)norra (6)norsk (7)nosen (6)noten (6)noter (6)notis (6)nuets (8)nunna (8)nunne (8)oasen (6)oaser (6)okens (7)okets (7)orena (6)orent (6)orera (6)orkan (7)orkar (7)orkas (7)orkat (7)orken (7)oroar (7)oroas (7)oroat (7)orons (7)orren (6)orres (6)orsak (7)orten (6)orter (6)osann (6)osant (6)osett (6)oskar (7)osten (6)osunt (9)otron (7)otros (7)ottos (7)otukt (10)oturs (9)raket (6)rankt (6)rasen (5)raser (5)raske (6)raskt (6)reans (5)renar (5)renas (5)renat (5)rensa (5)reors (6)resan (5)reson (6)resor (6)retar (5)retas (5)retat (5)retts (5)retur (8)rikas (6)riken (6)rikes (6)riket (6)rikta (6)rinna (5)risen (5)riset (5)rista (5)riste (5)ritar (5)ritas (5)ritat (5)riten (5)riter (5)roats (6)rosen (6)rosor (7)rosta (6)rotar (6)rotas (6)rotat (6)roten (6)rotts (6)runan (8)runes (8)runor (9)rusar (8)rusat (8)rusen (8)ruset (8)ruska (9)rusta (8)rutan (8)rutin (8)rutit (8)rutor (9)rutts (8)saken (6)saker (6)sankt (6)satin (5)satir (5)satte (5)senan (5)senat (5)senor (6)siare (5)sikar (6)siken (6)sikta (6)sikte (6)sinar (5)sinat (5)sinka (6)sinne (5)sirar (5)sirat (5)siren (5)siret (5)sitta (5)skatt (6)skena (6)skett (6)skikt (7)skina (6)skink (7)skinn (6)skira (6)skirt (6)skita (6)skona (7)skott (7)skrek (7)skria (6)skrik (7)skrin (6)skrot (7)skura (9)skurk (10)skuta (9)snart (5)snett (5)snitt (5)snoka (7)snott (6)snurr (8)snutt (8)sonar (6)sonat (6)sonen (6)sorti (6)sotar (6)stake (6)stank (6)stare (5)stark (6)start (5)steka (6)stekt (6)stena (5)stina (5)stora (6)store (6)stork (7)stort (6)strut (8)sture (8)sukta (9)surna (8)surra (8)taken (6)taket (6)tanke (6)tenar (5)tenns (5)teori (6)testa (5)tians (5)tikar (6)tiken (6)tinar (5)tinas (5)tinat (5)tinne (5)tiors (6)titan (5)token (7)tonar (6)tonas (6)tonat (6)tonen (6)toner (6)tores (6)torka (7)torna (6)torne (6)torra (6)torrt (6)torsk (7)trakt (6)trast (5)trean (5)treas (5)trint (5)trist (5)trona (6)trons (6)trosa (6)trots (6)trust (8)truts (8)tukta (9)tunna (8)turas (8)turen (8)turer (8)tures (8)tusan (8)tusen (8)tutar (8)tutas (8)unika (9)unikt (9)union (9)unken (9)unket (9)unkna (9)unnar (8)unnas (8)unnat (8)urens (8)urets (8)urnan (8)urnor (9)utkik (10)utser (8)utter (8)

4 - Ord bestående av bokstäver  (250)

akts (5)akut (8)anis (4)anne (4)anns (4)anor (5)anse (4)anti (4)anus (7)aren (4)aret (4)arks (5)arne (4)arts (4)asen (4)aset (4)aten (4)ekan (5)ekar (5)ekat (5)ekon (6)ekor (6)ekos (6)ekot (6)enar (4)enas (4)enat (4)eran (4)eras (4)erik (5)etik (5)etsa (4)etta (4)etui (7)ians (4)ikea (5)ikon (6)inka (5)inne (4)inre (4)inse (4)inta (4)inte (4)irak (5)iran (4)irra (4)isar (4)isat (4)isen (4)itts (4)kann (5)kant (5)kaos (6)kars (5)kart (5)kast (5)katt (5)kent (5)keso (6)kika (6)kina (5)kisa (5)kist (5)kitt (5)knak (6)knot (6)knut (8)koka (7)koks (7)kokt (7)kons (6)kora (6)kork (7)korn (6)kors (6)kort (6)kosa (6)kost (6)kota (6)kran (5)kras (5)kris (5)krit (5)krok (7)kron (6)kruk (9)krus (8)krut (8)kura (8)kurs (8)kurt (8)kusk (9)kust (8)kuta (8)narr (4)natt (4)neka (5)neon (5)neri (4)nesa (4)nian (4)nina (4)nior (5)nita (4)noak (6)norr (5)nota (5)nots (5)nuet (7)oken (6)oket (6)oren (5)oret (5)orka (6)orna (5)oroa (6)oron (6)oros (6)orre (5)orsa (5)orts (5)otro (6)otto (6)otur (8)rakt (5)rank (5)rann (4)rart (4)rask (5)rast (4)ratt (4)rauk (8)rean (4)reas (4)rena (4)rent (4)reor (5)resa (4)rest (4)reta (4)rett (4)rika (5)rike (5)riks (5)rikt (5)risk (5)rist (4)rita (4)rits (4)ritt (4)roar (5)roas (5)roat (5)rosa (5)rost (5)rota (5)rots (5)rott (5)ruin (7)runa (7)rune (7)runt (7)rusa (7)ruta (7)ruts (7)rutt (7)sank (5)sann (4)sant (4)satt (4)sekt (5)sena (4)sent (4)sett (4)siar (4)siat (4)sikt (5)sina (4)sira (4)sitt (4)skar (5)skat (5)sken (5)sker (5)sket (5)skin (5)skir (5)skit (5)skon (6)skor (6)skri (5)skur (8)snar (4)snok (6)snor (5)snut (7)sona (5)sork (6)sort (5)star (4)stat (4)stek (5)sten (4)stor (5)stut (7)sune (7)sunt (7)sura (7)surr (7)surt (7)takt (5)tank (5)tant (4)tekn (5)tenn (4)test (4)tets (4)tian (4)tias (4)tina (4)tior (5)tona (5)tons (5)tore (5)torn (5)torr (5)tras (4)trea (4)trio (5)tron (5)tror (5)tros (5)trut (7)tukt (8)tunn (7)tunt (7)ture (7)turk (8)turs (7)tuta (7)unik (8)unna (7)unos (8)uran (7)uren (7)uret (7)urin (7)urna (7)utan (7)utse (7)

3 - Ord bestående av bokstäver  (101)

aik (4)air (3)akt (4)ank (4)ann (3)ans (3)ark (4)ars (3)art (3)ask (4)att (3)eka (4)eko (5)eks (4)ena (3)ens (3)eon (4)era (3)ers (3)ert (3)est (3)ett (3)ian (3)isa (3)itu (6)kak (5)kan (4)kar (4)kok (6)kon (5)kor (5)kos (5)kot (5)kur (7)ner (3)nia (3)nio (4)nit (3)nos (4)not (4)oas (4)ont (4)ork (5)oro (5)orr (4)ort (4)ost (4)rak (4)rar (3)ras (3)rea (3)ren (3)res (3)rik (4)ris (3)rit (3)roa (4)ror (4)ros (4)rot (4)run (6)rus (6)rut (6)sak (4)sen (3)ser (3)set (3)sia (3)sik (4)sin (3)sir (3)ska (4)ske (4)sko (5)sno (4)son (4)sot (4)sri (3)sur (6)tak (4)tar (3)tas (3)ten (3)ter (3)tes (3)tet (3)tia (3)tik (4)tio (4)tkr (4)tok (5)ton (4)tre (3)tro (4)tur (6)uno (7)uns (6)urs (6)usa (6)ute (6)uti (6)

2 - Ord bestående av bokstäver  (30)

ai (2)an (2)ar (2)as (2)ek (3)en (2)er (2)eu (5)in (2)is (2)ko (4)kr (3)ni (2)nr (2)nu (5)ok (4)os (3)ro (3)sa (2)se (2)si (2)sk (3)so (3)st (2)ta (2)te (2)tt (2)tu (5)ur (5)ut (5)