Med hjälp av bokstäverna k, o, n, s, e, r, v, e, r, i, n, g, a, r, n, a kan följande ord bildas:

16 - Ord bestående av bokstäver  (1)

konserveringarna (21)

14 - Ord bestående av bokstäver  (1)

konserveringar (19)

13 - Ord bestående av bokstäver  (2)

ransoneringar (15)verkningarnas (17)

12 - Ord bestående av bokstäver  (6)

aversionerna (15)garnisonerna (14)grevinnornas (16)konservering (17)korsningarna (15)verkningarna (16)

11 - Ord bestående av bokstäver  (17)

grevinnorna (15)konserverar (15)konserverna (15)konvergerar (16)konverserar (15)koreanernas (13)organiserar (13)ransonering (13)regionernas (13)reningarnas (12)reningsverk (15)revisorerna (14)skarvningar (15)skarvningen (15)verkningars (15)verkningens (15)versionerna (14)

10 - Ord bestående av bokstäver  (49)

angivarens (13)annonserar (11)arrogansen (12)aversionen (13)aversioner (13)ekorrarnas (12)enskogarna (13)garnisonen (12)garnisoner (12)granskaren (12)grevinnans (13)grevinnors (14)ignoransen (12)inrangerar (11)inrangeras (11)inverserna (12)kaninernas (11)kanonernas (12)kasernerna (11)knorrarnas (12)konservera (14)konvergens (15)konvergera (15)konversera (14)koreanerna (12)korrigeras (13)korsningar (13)korsningen (13)kraniernas (11)kvinnornas (14)oansvarige (14)oreringens (12)organisera (12)orkanernas (12)ransonerar (11)ransonerna (11)ravinernas (12)regionerna (12)rekvireras (13)reningarna (11)renskriver (13)resignerar (11)seniorerna (11)snorkigare (13)varningars (13)varningens (13)veganernas (13)verkningar (14)verkningen (14)

9 - Ord bestående av bokstäver  (102)

akvariers (12)angivaren (12)angivares (12)annonsera (10)anorakens (11)anorakers (11)ansvarige (12)arenornas (10)arkiverar (12)arkiveras (12)arseniken (10)arvingars (12)arvingens (12)avresorna (12)ekorrarna (11)energiska (11)enkronans (11)garvarens (12)geniernas (10)genrernas (10)gensvaren (12)granskare (11)grekernas (11)grenarnas (10)grevarnas (12)grevinnan (12)grevinnas (12)grevinnor (13)ignorerar (11)ignoreras (11)ikonernas (11)inrangera (10)inresorna (10)kaninerna (10)kannornas (11)kanonerna (11)kineserna (10)knasigare (11)knivarnas (12)knogarnas (12)knorrarna (11)konserven (13)konserver (13)konvenans (13)koreanens (11)koreaners (11)korgarnas (12)kornigare (12)korrigera (12)korvarnas (13)kranierna (10)krigarens (11)krigarnas (11)krogarnas (12)kvigornas (14)kvinnorna (13)navigerar (12)navigeras (12)negrernas (10)nervernas (11)noviserna (12)oansvarig (13)oreringen (11)organiska (12)orkanerna (11)orsakerna (11)ransonera (10)ravinerna (11)regionens (11)regioners (11)rekvirera (12)reningars (10)reningens (10)renoverar (12)renoveras (12)renskriva (12)reservoar (12)resignera (10)resonerar (10)revisorer (12)ringarens (10)ringarnas (10)sanningar (10)sirenerna (9)skarvning (13)skrevorna (13)skrivaren (12)skrivarna (12)svennerna (11)variansen (11)varianser (11)varningar (12)varningen (12)veganerna (12)verknings (13)versionen (12)versioner (12)vingarnas (12)vinkarnas (12)vinnarens (11)vinnarnas (11)vresigare (12)

8 - Ord bestående av bokstäver  (174)

agoniens (10)akvarier (11)anarkins (9)angivare (11)angivnas (11)angivnes (11)aningars (9)aningens (9)ankarens (9)ankornas (10)annonser (9)anoraken (10)anoraker (10)ansvarig (11)arenorna (9)areornas (9)ariernas (8)ariornas (9)arkivens (11)arkivera (11)arrogans (10)arvingar (11)arvingen (11)arvinges (11)aversion (11)aviernas (10)aviserar (10)ekorrars (10)ekorrens (10)energins (9)energisk (10)enkronan (10)enskogar (11)enskogen (11)envisare (10)eonernas (9)garnerar (9)garneras (9)garnison (10)garvaren (11)garvares (11)genernas (9)genierna (9)genrerna (9)girarnas (9)givarens (11)givarnas (11)grannare (9)grannars (9)grannens (9)granskar (10)graverar (11)graveras (11)grekerna (10)grenarna (9)grevarna (11)grevinna (11)grevinne (11)grisarna (9)ignorans (10)ignorera (10)ikonerna (10)inrarnas (8)inverkan (11)inverkar (11)inverkas (11)inversen (10)inverser (10)ivrarens (10)ivrarnas (10)kaninens (9)kaniners (9)kannorna (10)kanonens (10)kanoners (10)karensen (9)kasernen (9)kaserner (9)kaviarns (11)knarrars (9)knivarna (11)knogarna (11)knorrars (10)knorrens (10)kogernas (11)konernas (10)koranens (10)koreanen (10)koreaner (10)korgarna (11)korsning (11)korvarna (12)kraniers (9)krigaren (10)krigares (10)krigarna (10)kriserna (9)krogarna (11)kvarnars (11)kvarnens (11)kvigorna (13)kvinnans (11)kvinnors (12)navigera (11)negrerna (9)nerverna (10)norrsken (10)orerings (10)organens (10)organisk (11)orkanens (10)orkaners (10)orrarnas (9)oskriven (12)oskrivna (12)ransonen (9)ransoner (9)raviners (10)reagerar (9)reageras (9)regionen (10)regioner (10)renarnas (8)reningar (9)reningen (9)renovera (11)renskrev (11)renskriv (11)rensning (9)resonera (9)revisorn (11)revornas (11)ringaren (9)ringarna (9)riskerar (9)riskerna (9)segraren (9)segrarna (9)senioren (9)seniorer (9)serierna (8)servarna (10)serverar (10)signerar (9)skarorna (10)skenorna (10)skingrar (10)skivorna (12)skogarna (11)skrivare (11)snarorna (9)snokarna (10)snorkiga (11)sorgerna (10)sorkarna (10)svanorna (11)svararen (10)vanornas (11)varierar (10)varieras (10)varnings (11)varornas (11)veganens (11)veganers (11)vekarnas (11)verkning (12)verserna (10)vikarnas (11)vinernas (10)vingarna (11)vinkarna (11)vinnaren (10)vinnares (10)vinnarna (10)

7 - Ord bestående av bokstäver  (255)

agonien (9)agornas (9)akvarie (10)anarkin (8)angivar (10)angivas (10)angiven (10)angiver (10)angivna (10)angivne (10)aningar (8)aningen (8)ankaren (8)ankares (8)ankorna (9)annikas (8)anoraks (9)anornas (8)anrikar (8)anrikas (8)anvisar (9)arenans (7)arenors (8)areorna (8)arierna (7)arierns (7)ariorna (8)arkiven (10)arsenik (8)arvikas (10)arvinge (10)avgasen (10)avgaser (10)avierna (9)avisera (9)avresan (9)avreser (9)avresor (10)ekarnas (8)ekornas (9)ekorrar (9)ekorren (9)ekorres (9)enarens (7)enarnas (7)energin (8)enkrona (9)eonerna (8)erinran (7)erinrar (7)erinras (7)erogena (9)garnens (8)garnera (8)garvare (10)gaserna (8)generar (8)generas (8)generna (8)geniens (8)geniers (8)genrens (8)genrers (8)gensvar (10)girarna (8)girerar (8)givaren (10)givares (10)givarna (10)granars (8)granens (8)grannar (8)grannen (8)grannes (8)granska (9)gravars (10)gravens (10)gravera (10)grekens (9)grekers (9)grenars (8)grenens (8)grevars (10)grevens (10)ikonens (9)ikoners (9)ingvars (10)innerns (7)inrarna (7)inresan (7)inresor (8)inskrev (10)inverka (10)iranska (8)iranske (8)ivraren (9)ivrares (9)ivrarna (9)kaninen (8)kaniner (8)kannans (8)kannors (9)kanonen (9)kanoner (9)kargare (9)kaviarn (10)kinesen (8)kineser (8)knarrar (8)knarras (8)knasiga (9)knivars (10)knivens (10)knogars (10)knogens (10)knorrar (9)knorren (9)kogerna (10)kogrens (10)konerna (9)konserv (11)koranen (9)korgars (10)korgens (10)kornens (9)korniga (10)korvars (11)korvens (11)kragars (9)kragens (9)kranars (8)kranens (8)kranier (8)kransar (8)kransen (8)kravens (10)krigare (9)krigens (9)krogars (10)krogens (10)kronans (9)kvarnar (10)kvarnen (10)kvigans (11)kvigors (12)kvinnan (10)kvinnas (10)kvinnor (11)naivare (9)narrars (7)narrens (7)narvens (9)nasaren (7)negerar (8)negeras (8)negerns (8)negrers (8)nervens (9)nervers (9)niornas (8)nornans (8)novisen (10)noviser (10)oaserna (8)orering (9)organen (9)orkanen (9)orkaner (9)orrarna (8)orsakar (9)orsaken (9)orsaker (9)ragnars (8)rankare (8)raserar (7)raserna (7)raskare (8)raviner (9)reagera (8)regerar (8)regeras (8)regions (9)regnens (8)renarna (7)renings (8)reornas (8)resorna (8)revisor (10)revorna (10)rikenas (8)ringare (8)ringars (8)ringens (8)riskera (8)sagorna (9)sakerna (8)sannare (7)sanning (8)segrare (8)senorna (8)servera (9)signera (8)sikarna (8)sinnena (7)sirenen (7)sirener (7)skarvar (10)skarven (10)skingra (9)skrevan (10)skrevor (11)skrinen (8)skrivar (10)skriven (10)skriver (10)skrivna (10)snarare (7)snarkar (8)snorkig (10)svagare (10)svarare (9)svenner (9)sverige (10)svingar (10)vagnars (10)vagnens (10)vanesak (10)vanorna (10)vargars (10)vargens (10)varians (9)variera (9)varning (10)varorna (10)varsina (9)varsnar (9)vaserna (9)veganen (10)veganer (10)vekarna (10)verkens (10)verners (9)version (10)vikarna (10)vinerna (9)vingars (10)vingens (10)vinkars (10)vinkens (10)vinnare (9)visarna (9)visorna (10)vrakens (10)vresiga (10)vresige (10)

6 - Ord bestående av bokstäver  (344)

agerar (7)agnars (7)agnens (7)agorna (8)anarki (7)angavs (9)angiva (9)anings (7)anisen (6)ankans (7)ankare (7)ankors (8)annans (6)annars (6)annies (6)annika (7)annons (7)anorak (8)anorna (7)anrika (7)ansgar (7)anskri (7)ansvar (8)anvisa (8)areans (6)arenan (6)arenor (7)areors (7)argare (7)arians (6)ariern (6)ariors (7)ariska (7)arkens (7)arvens (8)arvika (9)avenas (8)aviers (8)avigan (9)avresa (8)avrese (8)avskar (9)einars (6)ekarna (7)ekonas (8)ekorna (8)ekorre (8)enaren (6)enares (6)enarna (6)energi (7)enskog (9)envisa (8)envise (8)eonens (7)eoners (7)erikas (7)erinra (6)erogen (8)ganska (8)garnen (7)garvar (9)garvas (9)gaskar (8)gasken (8)genens (7)genera (7)geners (7)genien (7)genier (7)genren (7)genrer (7)genres (7)girars (7)girens (7)girera (7)givare (9)granar (7)granen (7)granna (7)granne (7)gravar (9)graven (9)greken (8)greker (8)grenar (7)grenen (7)grevar (9)greven (9)greves (9)grinar (7)grinas (7)grisar (7)grisen (7)ikonen (8)ikoner (8)ingavs (9)ingens (7)ingers (7)ingvar (9)inkans (7)innern (6)inrars (6)inresa (6)inrese (6)invers (8)iransk (7)irenes (6)isarna (6)iverns (8)ivrare (8)kanins (7)kannan (7)kannor (8)kanons (8)karens (7)karins (7)karvar (9)karvas (9)kasern (7)kaviar (9)knarra (7)knasig (8)knivar (9)kniven (9)knogar (9)knogen (9)knoges (9)knorra (8)kogers (9)kogren (9)konens (8)koners (8)korean (8)koreas (8)korgar (9)korgen (9)kornas (8)kornen (8)kornig (9)korsar (8)korsen (8)korvar (10)korven (10)kragar (8)kragen (8)krages (8)kranar (7)kranen (7)kranie (7)kransa (7)kraven (9)krigar (8)krigas (8)krigen (8)krisen (7)kriser (7)krogar (9)krogen (9)kronan (8)kronas (8)kvigan (10)kvigor (11)kvinna (9)kvinno (10)naivas (8)naives (8)narrar (6)narren (6)narven (8)nasare (6)negera (7)negern (7)negers (7)negrer (7)nerven (8)nerver (8)nigers (7)niorna (7)nokias (8)norges (8)nornan (7)nornas (7)norska (8)novans (9)oeniga (8)orange (8)orerar (7)organs (8)orkans (8)orkens (8)orrars (7)orrens (7)orsaka (8)orvars (9)osanna (7)ragnar (7)rakare (7)raknar (7)rankar (7)rankas (7)ranson (7)rarare (6)rasera (6)raseri (6)raskar (7)regera (7)region (8)regnar (7)regnen (7)renare (6)renars (6)renens (6)rening (7)rensar (6)reorna (7)reserv (8)revans (8)revers (8)revors (9)rikare (7)rikena (7)rikens (7)ringar (7)ringas (7)ringen (7)ringer (7)ringes (7)rinner (6)risken (7)risker (7)rogers (8)rosiga (8)saknar (7)sargar (7)segare (7)segern (7)segnar (7)segrar (7)senare (6)seniga (7)senior (7)serien (6)serier (6)servar (8)serven (8)siaren (6)siarna (6)sierra (6)signar (7)sinkar (7)sinnen (6)skaran (7)skaror (8)skaver (9)skenan (7)skenor (8)skiner (7)skivan (9)skivor (10)skogar (9)skogen (9)skonar (8)skorna (8)skreva (9)skriar (7)skriva (9)snaran (6)snarka (7)snaror (7)snavar (8)sniken (7)snikna (7)snokar (8)snoken (8)sonika (8)sorgen (8)sorger (8)sorkar (8)sorken (8)sovrar (9)svanar (8)svanen (8)svanor (9)svarar (8)svaren (8)sveken (9)sverre (8)sviken (9)sviker (9)svikna (9)svinen (8)svinga (9)vagnar (9)vagnen (9)vaknar (9)vaknas (9)vanans (8)vankar (9)vankas (9)vanors (9)varann (8)varans (8)vargar (9)vargen (9)varian (8)varken (9)varnar (8)varnas (8)varors (9)varsin (8)varsna (8)vegans (9)vekare (9)vekars (9)vekens (9)veknar (9)verkan (9)verkar (9)verkas (9)verken (9)verner (8)versen (8)verser (8)vikars (9)vikens (9)viners (8)vingar (9)vingen (9)vinges (9)vinkar (9)vinkas (9)vinken (9)vinnar (8)vinnas (8)vinner (8)virkar (9)virkas (9)virrar (8)visare (8)viskar (9)vrakar (9)vraken (9)vresig (9)

5 - Ord bestående av bokstäver  (356)

agans (6)agens (6)agera (6)agnar (6)agnas (6)agnen (6)agnes (6)agoni (7)agors (7)ainas (5)angav (8)anger (6)anges (6)aning (6)ankan (6)ankar (6)ankor (7)annan (5)annas (5)annes (5)annie (5)anors (6)ansar (5)anser (5)arean (5)arena (5)arens (5)areor (6)argas (6)arges (6)arian (5)arias (5)arier (5)arior (6)arisk (6)arken (6)arkiv (8)arnes (5)arven (7)asien (5)askan (6)askar (6)asken (6)avena (7)avens (7)avgas (8)avger (8)avges (8)avier (7)aviga (8)avins (7)avoga (9)avoge (9)avres (7)avser (7)einar (5)ekans (6)ekars (6)ekens (6)ekona (7)ekons (7)ekorr (7)ekors (7)enare (5)enars (5)enens (5)eniga (6)ensak (6)envar (7)envis (7)eonen (6)eoner (6)erans (5)erika (6)eriks (6)eviga (8)evige (8)garva (8)gasar (6)gasen (6)gaser (6)genar (6)genen (6)gener (6)genes (6)genre (6)girar (6)giren (6)givar (8)givas (8)given (8)giver (8)gives (8)givna (8)grann (6)grava (8)gravs (8)grena (6)grens (6)greve (8)grina (6)grova (9)grove (9)ikeas (6)ikons (7)ingas (6)ingav (8)ingen (6)inger (6)inges (6)inkan (6)inkas (6)innan (5)inner (5)inrar (5)inser (5)iraks (6)irans (5)irene (5)irrar (5)irras (5)ivans (7)ivars (7)ivern (7)ivers (7)ivrar (7)ivras (7)kanar (6)kanin (6)kanna (6)kanon (7)karen (6)karga (7)karin (6)karva (8)keson (7)kinas (6)kines (6)kisar (6)kivar (8)kivas (8)knarr (6)knivs (8)knoge (8)knorr (7)koger (8)konen (7)koner (7)korar (7)koras (7)korea (7)korgs (8)korna (7)korsa (7)kosan (7)krage (7)krans (6)kravs (8)kriga (7)krigs (7)kring (7)krogs (8)krona (7)kvarn (8)kviga (9)naiva (7)naive (7)naken (6)nakna (6)nakne (6)narvs (7)nasar (5)neger (6)nekar (6)nekas (6)nesan (5)nians (5)niger (6)ninas (5)niors (6)noaks (7)nokia (7)norge (7)norna (6)norra (6)norsk (7)nosen (6)novan (8)novas (8)novis (8)oasen (6)oaser (6)oenig (7)oense (6)okens (7)orena (6)orene (6)orera (6)organ (7)orkan (7)orkar (7)orkas (7)orken (7)orrar (6)orren (6)orres (6)orsak (7)orvar (8)osann (6)oskar (7)ovana (8)ovane (8)ovisa (8)rakar (6)rakna (6)ranka (6)rasar (5)rasen (5)raser (5)raska (6)raske (6)ravin (7)reans (5)regna (6)renar (5)renas (5)renen (5)rensa (5)reors (6)resan (5)resen (5)reser (5)reson (6)resor (6)revan (7)revar (7)revir (7)revor (8)rikas (6)riken (6)rikes (6)ringa (6)ringe (6)rings (6)rinna (5)risen (5)rivas (7)riven (7)river (7)rivna (7)roger (7)rosen (6)rosig (7)sagan (6)sagor (7)saken (6)saker (6)sakna (6)sanka (6)sanna (5)sarga (6)saven (7)seger (6)segna (6)segra (6)senan (5)senig (6)senor (6)serie (5)serva (7)serve (7)siare (5)signa (6)signe (6)sikar (6)siken (6)sinar (5)sinka (6)sinne (5)sirar (5)siren (5)skara (6)skarv (8)skava (8)skena (6)skeva (8)skina (6)skinn (6)skira (6)skiva (8)skona (7)skrev (8)skria (6)skrin (6)skriv (8)skrov (9)snara (5)snava (7)snoka (7)sonar (6)sonen (6)sorge (7)sover (8)sovra (8)svaga (8)svage (8)svara (7)svika (8)svinn (7)vagns (8)vakar (8)vakas (8)vaken (8)vakna (8)vanan (7)vanas (7)vanka (8)vanor (8)varan (7)varar (7)vargs (8)varia (7)varna (7)varor (8)varse (7)vasen (7)vaser (7)vegan (8)vekar (8)vekas (8)veken (8)vekes (8)vekna (8)verka (8)vigas (8)viger (8)vikar (8)viken (8)viker (8)viner (7)vinge (8)vinka (8)vinna (7)vinns (7)virar (7)viras (7)virka (8)virke (8)virra (7)visan (7)visar (7)visen (7)viska (8)visor (8)vraka (8)vraks (8)

4 - Ord bestående av bokstäver  (247)

agan (5)agar (5)agas (5)agen (5)agna (5)agne (5)agns (5)agor (6)aina (4)anar (4)anas (4)ange (5)anis (4)anka (5)anna (4)anne (4)anns (4)anor (5)ansa (4)anse (4)area (4)aren (4)arga (5)arge (5)aria (4)arks (5)arne (4)arve (6)arvs (6)asar (4)asea (4)asen (4)aska (5)aven (6)avge (7)avig (7)avin (6)avis (6)avog (8)avse (6)egen (5)egna (5)ekan (5)ekar (5)eken (5)ekon (6)ekor (6)ekos (6)enar (4)enas (4)enea (4)enen (4)enes (4)enig (5)ense (4)eran (4)eras (4)erik (5)evas (6)evig (7)garn (5)gasa (5)gask (6)gavs (7)gena (5)geni (5)gens (5)gira (5)giro (6)giva (7)give (7)gnor (6)gnos (6)gran (5)grav (7)grek (6)gren (5)grev (7)grin (5)gris (5)gror (6)gros (6)grov (8)ians (4)igen (5)ikea (5)ikon (6)inga (5)inge (5)inka (5)inne (4)inre (4)inse (4)irak (5)iran (4)irra (4)isar (4)isen (4)ivan (6)ivar (6)iver (6)ivra (6)kana (5)kann (5)kaos (6)karg (6)kars (5)keso (6)kina (5)kisa (5)kiva (7)kniv (7)knog (7)kons (6)kora (6)korg (7)korn (6)kors (6)korv (8)kosa (6)krag (6)kran (5)kras (5)krav (7)krig (6)kris (5)krog (7)kron (6)kvar (7)naiv (6)narr (4)narv (6)neka (5)neon (5)nere (4)neri (4)nerv (6)nesa (4)nian (4)niga (5)nina (4)nior (5)noak (6)noga (6)norr (5)nova (7)oken (6)oren (5)orka (6)orna (5)orre (5)orsa (5)ovan (7)oves (7)ovis (7)raka (5)rang (5)rank (5)rann (4)rara (4)rasa (4)rask (5)rean (4)reas (4)regi (5)regn (5)rena (4)reor (5)resa (4)rese (4)reva (6)revs (6)rika (5)rike (5)riks (5)ring (5)risk (5)riva (6)rivs (6)roar (5)roas (5)rosa (5)saga (5)sago (6)sank (5)sann (4)sara (4)save (6)sega (5)sena (4)sene (4)siar (4)sina (4)sira (4)skar (5)sken (5)sker (5)skev (7)skin (5)skir (5)skiv (7)skog (7)skon (6)skor (6)skri (5)snar (4)snok (6)snor (5)sona (5)sorg (6)sork (6)sova (7)svag (7)svan (6)svar (6)svea (6)svek (7)sven (6)svin (6)svor (7)vagn (7)vaka (7)vana (6)vank (7)vann (6)vara (6)vare (6)varg (7)vari (6)vars (6)veka (7)veke (7)veks (7)verk (7)vers (6)viga (7)vigs (7)vika (7)vina (6)ving (7)vink (7)vins (6)vira (6)visa (6)vise (6)vore (7)vrak (7)

3 - Ord bestående av bokstäver  (101)

aga (4)agn (4)aik (4)air (3)ana (3)ank (4)ann (3)ans (3)arg (4)ark (4)ars (3)arv (5)ask (4)ave (5)avi (5)avs (5)ego (5)eka (4)eko (5)eks (4)ena (3)ene (3)ens (3)eon (4)era (3)ers (3)eva (5)gas (4)gav (6)gen (4)ger (4)ges (4)gin (4)gir (4)giv (6)gno (5)gro (5)ian (3)isa (3)kan (4)kar (4)kiv (6)kon (5)kor (5)kos (5)neg (4)ner (3)nia (3)nio (4)nog (5)nos (4)oas (4)ork (5)orr (4)osv (6)ove (6)rak (4)rar (3)ras (3)rea (3)ren (3)res (3)rev (5)rik (4)ris (3)riv (5)roa (4)ror (4)ros (4)rov (6)sak (4)sav (5)seg (4)sen (3)ser (3)sia (3)sig (4)sik (4)sin (3)sir (3)siv (5)ska (4)ske (4)sko (5)sno (4)son (4)sov (6)sri (3)vag (6)vak (6)van (5)var (5)vas (5)vek (6)ven (5)via (5)vig (6)vik (6)vin (5)vis (5)von (6)

2 - Ord bestående av bokstäver  (27)

ai (2)an (2)ar (2)as (2)av (4)ek (3)en (2)er (2)ev (4)ge (3)in (2)is (2)kg (4)ko (4)kr (3)ni (2)nr (2)ok (4)os (3)ro (3)sa (2)se (2)si (2)sk (3)so (3)ve (4)vi (4)