Med hjälp av bokstäverna k, o, n, f, i, g, u, r, e, r, i, n, g, e, n, s kan följande ord bildas:

16 - Ord bestående av bokstäver  (1)

konfigureringens (25)

15 - Ord bestående av bokstäver  (1)

konfigureringen (24)

14 - Ord bestående av bokstäver  (1)

konfigurerings (23)

13 - Ord bestående av bokstäver  (1)

konfigurering (22)

12 - Ord bestående av bokstäver  (1)

fokuseringen (20)

11 - Ord bestående av bokstäver  (4)

forskningen (16)gireringens (13)kongruensen (17)rekursionen (16)

10 - Ord bestående av bokstäver  (10)

egensinnig (12)fogningens (15)fokusering (18)gireringen (12)infusionen (16)infusioner (16)korsningen (13)krusningen (15)oreringens (12)seriefigur (16)

9 - Ord bestående av bokstäver  (21)

energirik (11)fiskerier (12)fogningen (14)forskning (14)georgiens (12)georgiers (12)georgiske (13)girerings (11)infernons (12)kirurgens (14)kirurgins (14)konferens (13)kongruens (15)konungens (15)oreringen (11)regerings (11)regionens (11)regioners (11)rekursion (14)reningens (10)ringnings (11)

8 - Ord bestående av bokstäver  (54)

ekorrens (10)energins (9)energisk (10)enskogen (11)euforins (14)euforisk (15)figurens (14)figurers (14)fikonens (12)fingerns (11)fingrens (11)fognings (13)frenesin (10)freonens (11)freoners (11)furirens (13)fusionen (14)fusioner (14)georgien (11)georgier (11)georgisk (12)girering (10)infernon (11)infernos (11)infinner (10)infrusen (13)infusion (14)ironiers (9)ironiske (10)kirurgen (13)kirurgin (13)knorrens (10)konungen (14)korsning (11)krusning (13)kurirens (12)neurosen (12)neuroser (12)norrsken (10)orerings (10)refugens (14)refugers (14)regering (10)regionen (10)regioner (10)reningen (9)rensning (9)ringning (10)senioren (9)seniorer (9)unionens (12)unioners (12)ursinnig (12)urskogen (14)

7 - Ord bestående av bokstäver  (93)

ekorren (9)ekorres (9)energin (8)euforin (13)fegisen (10)feriens (9)feriers (9)figuren (13)figurer (13)fikonen (11)fikusen (13)fingern (10)fingers (10)fingren (10)finkens (10)finnens (9)finskor (11)fiskeri (10)fnoskig (12)fogning (12)fokusen (14)frenesi (9)freonen (10)freoner (10)fresken (10)fresker (10)frieris (9)furiens (12)furiers (12)furiren (12)geniens (8)geniers (8)genrens (8)genrers (8)giriges (9)grekens (9)grekers (9)grenens (8)gungors (13)gurkors (13)ikonens (9)ikoners (9)inferno (10)inginge (9)innerns (7)inresor (8)inrikes (8)ironier (8)ironins (8)ironisk (9)kinesen (8)kineser (8)kirurgi (12)kirurgs (12)knogens (10)knorren (9)kogrens (10)konungs (13)korgens (10)kornens (9)krigens (9)krogens (10)kuggens (13)kungens (12)kunnige (12)kuriren (11)kusinen (11)kusiner (11)negerns (8)negrers (8)nunnors (11)okunnig (13)orering (9)refugen (13)refuger (13)regions (9)regnens (8)renings (8)ringens (8)ruinens (10)ruiners (10)sefiren (9)sinnrik (8)sirenen (7)sirener (7)skrinen (8)skuggor (14)snorkig (10)sorgfri (11)ungerns (11)ungersk (12)unionen (11)unioner (11)

6 - Ord bestående av bokstäver  (141)

eggens (8)ekorre (8)energi (7)enskog (9)eonens (7)eoners (7)erogen (8)eufori (12)fenors (9)ferien (8)ferier (8)figurs (12)fikons (10)finger (9)finken (9)finnen (8)finner (8)finnes (8)finnig (9)finske (9)fisken (9)fogens (10)fornes (9)forsen (9)frieri (8)friger (9)friges (9)frisen (8)friser (8)friske (9)frusen (11)fugors (13)funnen (11)funnes (11)furien (11)furier (11)furies (11)furors (12)fusion (12)genens (7)geners (7)genien (7)genier (7)genius (10)genren (7)genrer (7)genres (7)genuin (10)georgs (9)girens (7)girige (8)gnuers (10)greken (8)greker (8)grenen (7)grinig (8)grisen (7)grusen (10)gungor (12)gurkor (12)ikonen (8)ikoner (8)ikring (8)ingens (7)ingers (7)innern (6)inrese (6)irenes (6)ironin (7)kirurg (11)knogen (9)knoges (9)kogers (9)kogren (9)konens (8)koners (8)konung (12)korgen (9)kornen (8)kornig (9)korsen (8)krigen (8)krisen (7)kriser (7)krogen (9)krusen (10)krusig (11)kuggen (12)kungen (11)kunnig (11)kurens (10)kurers (10)kurirs (10)kursen (10)kurser (10)negern (7)negers (7)negrer (7)neuros (10)nigers (7)norges (8)nunnor (10)orkens (8)orrens (7)region (8)regnen (7)renens (6)rening (7)rikens (7)ringen (7)ringer (7)ringes (7)rinner (6)risken (7)risker (7)rogers (8)ruinen (9)ruiner (9)runors (10)ruskig (11)segern (7)senior (7)serien (6)serier (6)sinnen (6)skenor (8)skiner (7)skogen (9)skuren (10)sniken (7)snoken (8)sorgen (8)sorger (8)sorken (8)surren (9)ugnens (10)ungens (10)ungern (10)unions (10)urnors (10)urskog (12)

5 - Ord bestående av bokstäver  (131)

eggen (7)ekens (6)ekons (7)ekorr (7)ekors (7)enens (5)eonen (6)eoner (6)erfor (8)eriks (6)feers (7)fegis (8)fenor (8)ferie (7)figur (11)fikon (9)fikus (11)finge (8)finne (7)finns (7)finsk (8)fiske (8)fogen (9)fokus (12)forne (8)freon (8)fresk (8)frige (8)frisk (8)fruns (10)fugor (12)furie (10)furir (10)furor (11)genen (6)gener (6)genes (6)genre (6)genus (9)georg (8)ginge (7)giren (6)girig (7)gnuer (9)gnuns (9)grens (6)ikons (7)ingen (6)inger (6)inges (6)inner (5)inser (5)irene (5)irisk (6)ironi (6)keson (7)kines (6)knoge (8)knorr (7)koger (8)konen (7)koner (7)korgs (8)korus (10)krigs (7)kring (7)krogs (8)kugge (11)kungs (10)kuren (9)kurer (9)kurir (9)kusin (9)neger (6)niger (6)niors (6)norge (7)norsk (7)nosen (6)nunne (8)oenig (7)oense (6)okens (7)orene (6)orken (7)orren (6)orres (6)refug (11)renen (5)reors (6)resen (5)reser (5)reson (6)resor (6)riken (6)rikes (6)ringe (6)rings (6)risen (5)risig (6)roger (7)rosen (6)rosig (7)runes (8)runor (9)rusen (8)rusig (9)sefir (7)seger (6)senig (6)senor (6)serie (5)signe (6)siken (6)sinne (5)siren (5)skinn (6)skrin (6)skugg (11)snurr (8)sofie (8)sonen (6)sorge (7)suger (9)ugnen (9)ungen (9)unges (9)union (9)unken (9)urens (8)urnor (9)

4 - Ord bestående av bokstäver  (103)

egen (5)eken (5)ekon (6)ekor (6)ekos (6)enen (4)enes (4)enig (5)ense (4)erik (5)feer (6)fege (7)fens (6)fine (6)fink (7)finn (6)fisk (7)forn (7)fors (7)frie (6)fris (6)frun (9)frus (9)fusk (10)geni (5)gens (5)giro (6)gnor (6)gnos (6)gnun (8)gnus (8)grek (6)gren (5)grin (5)gris (5)gror (6)gros (6)grus (8)guns (8)gurk (9)igen (5)ikon (6)inge (5)inne (4)inre (4)inse (4)isen (4)isig (5)keso (6)knog (7)kons (6)korg (7)korn (6)kors (6)krig (6)kris (5)krog (7)kron (6)krus (8)kung (9)kurs (8)neon (5)nere (4)neri (4)nior (5)norr (5)ofin (7)oken (6)oren (5)orre (5)regi (5)regn (5)reor (5)rese (4)rike (5)riks (5)ring (5)risk (5)ruin (7)rune (7)sene (4)siri (4)sken (5)sker (5)skin (5)skir (5)skog (7)skon (6)skor (6)skri (5)skur (8)snok (6)snor (5)sorg (6)sork (6)sune (7)surr (7)ugns (8)unge (8)unik (8)unos (8)uren (7)urin (7)

3 - Ord bestående av bokstäver  (64)

egg (5)ego (5)eko (5)eks (4)ene (3)ens (3)eon (4)ers (3)feg (6)fen (5)fin (5)fog (7)for (6)fri (5)fru (8)gen (4)ger (4)ges (4)gin (4)gir (4)gno (5)gnu (7)gro (5)gun (7)ifk (6)kon (5)kor (5)kos (5)kur (7)neg (4)ner (3)nio (4)nog (5)nos (4)ork (5)orr (4)ref (5)ren (3)res (3)rik (4)ris (3)ror (4)ros (4)run (6)rus (6)seg (4)sen (3)ser (3)sig (4)sik (4)sin (3)sir (3)ske (4)sko (5)sno (4)son (4)sri (3)sug (7)sur (6)ugn (7)ung (7)uno (7)uns (6)urs (6)

2 - Ord bestående av bokstäver  (24)

ek (3)en (2)er (2)eu (5)fe (4)fn (4)ge (3)if (4)in (2)is (2)kg (4)ko (4)kr (3)ni (2)nr (2)nu (5)ok (4)os (3)ro (3)se (2)si (2)sk (3)so (3)ur (5)