Med hjälp av bokstäverna k, o, m, p, e, n, s, e, r, i, n, g, a, r, n, a kan följande ord bildas:

16 - Ord bestående av bokstäver  (1)

kompenseringarna (23)

14 - Ord bestående av bokstäver  (1)

kompenseringar (21)

12 - Ord bestående av bokstäver  (13)

anakronismen (15)anakronismer (15)garnisonerna (14)kompaniernas (18)kompensering (19)korsningarna (15)markeringens (15)monarkiernas (15)normeringens (15)organismerna (15)parkeringens (17)presenningar (16)smekningarna (15)

11 - Ord bestående av bokstäver  (28)

amerikanens (13)amerikaners (13)angriparens (15)aprikoserna (16)armeniernas (12)germanernas (13)kompanierna (17)kompenserar (17)koreanernas (13)kronprinsen (16)margarinens (13)markeringen (14)maskeringar (14)maskeringen (14)mekaniserar (13)meningarnas (13)monarkernas (14)monarkierna (14)narkomanens (14)narkomaners (14)normeringen (14)parkeringen (16)pensionerar (15)pensionerna (15)ransonering (13)regionernas (13)reningarnas (12)smokingarna (15)

10 - Ord bestående av bokstäver  (81)

amerikanen (12)amerikaner (12)anakronism (13)anarkismen (12)angriparen (14)angripares (14)annonserar (11)armenierna (11)armenierns (11)armringens (12)arrogansen (12)enskogarna (13)garnisonen (12)garnisoner (12)germanerna (12)granskaren (12)grimaserna (12)ignoransen (12)inrangeras (11)inroparens (14)inroparnas (14)kamerornas (13)kaminernas (12)kaninernas (11)kanonernas (12)kapningars (15)kapningens (15)kasernerna (11)kompaniers (16)kompensera (16)kompisarna (16)konspirera (15)koreanerna (12)korsningar (13)korsningen (13)krampernas (15)kraniernas (11)magikernas (13)makaroners (13)makaronins (13)maningsrop (16)margarinen (12)markerings (13)markiserna (12)maskinerna (12)mekanisera (12)meningarna (12)monarkerna (13)monarkiers (13)morgnarnas (13)narkomanen (13)narkomaner (13)normerings (13)oreringens (12)organisera (12)organismen (13)organismer (13)orgasmerna (13)orkanernas (12)parkerings (15)parningens (14)penningars (14)pensionera (14)perrongens (15)personerna (14)premiernas (14)presenning (14)ransonerna (11)regimernas (12)regionerna (12)reningarna (11)resonemang (13)romanernas (12)seniorerna (11)smekningar (13)smekningen (13)snorkigare (13)sopranerna (14)springaren (14)springarna (14)springorna (15)

9 - Ord bestående av bokstäver  (144)

amerikans (11)angripare (13)anmanings (11)annonsera (10)anorakens (11)anorakers (11)aprikosen (14)aprikoser (14)arenornas (10)arkaismen (11)armeniens (10)armeniern (10)armeniska (11)armeniske (11)armringen (11)aromernas (11)arseniken (10)egennamns (11)ekipagens (14)energiska (11)enkronans (11)epikernas (13)epokernas (14)gemenskap (15)geniernas (10)genrernas (10)germanens (11)germaners (11)germanska (12)germanske (12)gnomernas (12)gormarens (12)gormarnas (12)grannskap (14)granskare (11)grekernas (11)grenarnas (10)greparnas (13)grimasera (11)griparens (13)griparnas (13)groparnas (14)ignoreras (11)ikonernas (11)imponerar (14)imponeras (14)inrangera (10)inresorna (10)inroparen (13)inropares (13)inroparna (13)kamerorna (12)kaminerna (11)kampernas (14)kamrerens (11)kaninerna (10)kannornas (11)kanonerna (11)kapningar (14)kapningen (14)kineserna (10)knasigare (11)knepigare (14)knipornas (14)knogarnas (12)knoparnas (14)kompanier (15)koreanens (11)koreaners (11)korgarnas (12)kornigare (12)korparnas (14)kramperna (14)kranierna (10)krigarens (11)krigarnas (11)krogarnas (12)kronprins (14)magasinen (11)magikerna (12)magikerns (12)makaroner (12)makaronin (12)maningars (11)maningens (11)mariannes (10)markering (12)markernas (11)maskering (12)meningars (11)meningens (11)minkarnas (11)monarkens (12)monarkers (12)monarkier (12)monarkins (12)morgnarna (12)narkomans (12)negrernas (10)nominerar (11)nomineras (11)normering (12)normernas (11)oreringen (11)organiska (12)orkanerna (11)orsakerna (11)pannornas (13)parkering (14)parkernas (13)parningen (13)pengarnas (13)penningar (13)pennornas (13)pensionen (13)pensioner (13)perrongen (14)pinnarnas (12)premieras (13)premierna (13)prinsarna (12)prismorna (14)promenera (14)rampernas (13)ransonera (10)regimerna (11)regionens (11)regioners (11)reningars (10)reningens (10)resignera (10)ringarens (10)ringarnas (10)romanerna (11)sanningar (10)singapore (14)sirenerna (9)smokingar (13)smokingen (13)spaningar (13)spaningen (13)spionerar (13)spionerna (13)springare (13)

8 - Ord bestående av bokstäver  (267)

agoniens (10)amasonen (10)amasoner (10)amerikan (10)amerikas (10)amperens (12)anarkins (9)anarkism (10)anemiens (9)anemiska (10)angripar (12)angripas (12)angripen (12)angriper (12)angripes (12)angripna (12)angripne (12)animerar (9)animeras (9)aningars (9)aningens (9)ankarens (9)ankornas (10)anmaning (10)annonser (9)anoraken (10)anoraker (10)anropens (12)arenorna (9)areornas (9)ariernas (8)ariornas (9)armenien (9)armenier (9)armenisk (10)armrings (10)aromerna (10)arrogans (10)aspirera (11)egennamn (10)egenskap (13)egoismen (11)ekipagen (13)ekorrens (10)emanerar (9)emigrera (10)energins (9)energisk (10)enkronan (10)enormare (10)enskogar (11)enskogen (11)eonernas (9)epikerna (12)epikerns (12)epokerna (13)garneras (9)garnison (10)gemakens (11)genernas (9)genierna (9)genrerna (9)germanen (10)germaner (10)germansk (11)girarnas (9)gnomerna (11)gormaren (11)gormares (11)gormarna (11)grannare (9)grannars (9)grannens (9)granskar (10)grekerna (10)grenarna (9)greparna (12)grimasen (10)grimaser (10)griparen (12)gripares (12)griparna (12)grisarna (9)groparna (13)ignorans (10)ignorera (10)ikonerna (10)imponera (13)ingemars (10)inrarnas (8)inropare (12)inropens (12)kamerans (10)kamerors (11)kaminens (10)kaminers (10)kamperar (13)kamperna (13)kamreren (10)kamrerns (10)kaninens (9)kaniners (9)kannorna (10)kanonens (10)kanoners (10)kaparens (12)kapnings (13)karensen (9)karisman (10)kasernen (9)kaserner (9)kepsarna (12)knapriga (13)kniporna (13)knogarna (11)knoparna (13)knorrens (10)kogernas (11)kompanis (14)kompisar (14)kompisen (14)konernas (10)kopierar (13)koranens (10)koreanen (10)koreaner (10)korgarna (11)korparna (13)korsning (11)krampens (13)krampers (13)kraniers (9)krigaren (10)krigares (10)krigarna (10)krigsman (11)kriserna (9)krogarna (11)magikern (11)magikers (11)makaroni (11)makronas (11)manerens (9)maningar (10)maningen (10)margarin (10)marianne (9)markerna (10)markisen (10)markiser (10)maskerar (10)maskerna (10)maskinen (10)maskiner (10)maskorna (11)meningar (10)meningen (10)minernas (9)minkarna (10)minnenas (9)monarken (11)monarker (11)monarkin (11)monarkis (11)morernas (10)morgnars (11)morskare (11)narkoman (11)negrerna (9)nominera (10)normeras (10)normerna (10)norrmans (10)norrsken (10)omskapar (14)orerings (10)organens (10)organisk (11)organism (11)orgasmen (11)orgasmer (11)orkanens (10)orkaners (10)ormarnas (10)pagernas (12)panikens (12)pannorna (12)pansaren (11)parkeras (12)parkerna (12)parnings (12)pekarens (12)pekarnas (12)pengarna (12)pennings (12)pennorna (12)personen (12)personer (12)pigornas (13)pikarnas (12)pinnarna (11)piskorna (13)premiens (12)premiera (12)premiers (12)priserna (11)programs (14)ramaskri (10)ramperna (12)ransonen (9)ransoner (9)reageras (9)regimens (10)regimers (10)regionen (10)regioner (10)renarnas (8)reningar (9)reningen (9)rensning (9)reprisen (11)resonera (9)ringaren (9)ringarna (9)riskerna (9)romanens (10)romaners (10)romanska (11)romarens (10)romarnas (10)romerska (11)rosmarin (10)segraren (9)segrarna (9)senioren (9)seniorer (9)senkomna (11)separera (11)serierna (8)signerar (9)skaparen (12)skarorna (10)skarpare (12)skenorna (10)skingrar (10)skogarna (11)smakerna (10)smekning (11)snarorna (9)snokarna (10)snorkiga (11)somrarna (10)sopranen (12)sopraner (12)sorgerna (10)sorkarna (10)spanaren (11)spararen (11)spenarna (11)spikarna (12)spionage (13)spionera (12)spirorna (12)springan (12)springar (12)springer (12)springor (13)

7 - Ord bestående av bokstäver  (344)

agonien (9)agornas (9)amerika (9)amperen (11)amperes (11)amprare (11)anarkin (8)anemien (8)anemins (8)anemisk (9)angreps (11)angripa (11)angrips (11)animera (8)aningar (8)aningen (8)ankaren (8)ankares (8)ankomna (10)ankorna (9)annikas (8)anoraks (9)anornas (8)anrikar (8)anrikas (8)anropar (11)anropas (11)anropen (11)apornas (11)aprikos (12)arenans (7)arenors (8)areorna (8)arierna (7)arierns (7)ariorna (8)arkaism (9)armeras (8)armring (9)aromens (9)aromers (9)arsenik (8)ekarnas (8)ekipage (12)ekornas (9)ekorren (9)ekorres (9)emanera (8)eminens (8)enarens (7)enarnas (7)energin (8)enkrona (9)eonerna (8)epigram (12)epikens (11)epikern (11)epikers (11)epokens (12)epokers (12)erinran (7)erinras (7)erogena (9)garnens (8)garnera (8)gaserna (8)gemaken (10)generar (8)generas (8)generna (8)geniens (8)geniers (8)genrens (8)genrers (8)germans (9)girarna (8)gnomens (10)gnomers (10)gormare (10)granars (8)granens (8)grannar (8)grannen (8)grannes (8)granska (9)grekens (9)grekers (9)grenars (8)grenens (8)grepars (11)grepens (11)gripare (11)gropars (12)gropens (12)ikonens (9)ikoners (9)imagens (9)ingemar (9)inkomna (10)innerns (7)inramar (8)inramas (8)inrarna (7)inresan (7)inresor (8)inropar (11)inropas (11)inropen (11)iranska (8)iranske (8)ismerna (8)kameran (9)kameror (10)kaminen (9)kaminer (9)kampens (12)kampera (12)kampers (12)kamrars (9)kamrern (9)kamrers (9)kaninen (8)kaniner (8)kannans (8)kannors (9)kanonen (9)kanoner (9)kaparen (11)kapares (11)kapning (12)kargare (9)karisma (9)karmans (9)karmars (9)karmens (9)karpars (11)karpens (11)kinesen (8)kineser (8)knaprar (11)knaprig (12)knarras (8)knasiga (9)knepens (11)knepiga (12)knepige (12)knipans (11)knipors (12)knipsar (11)knogars (10)knogens (10)knopars (12)knopens (12)knorren (9)kogerna (10)kogrens (10)kompani (13)konerna (9)kopians (12)kopiera (12)koranen (9)korgars (10)korgens (10)kornens (9)korniga (10)korpars (12)korpens (12)kragars (9)kragens (9)kramars (9)kramens (9)krampen (12)kramper (12)kranars (8)kranens (8)kranier (8)kransar (8)kransen (8)krigare (9)krigens (9)krogars (10)krogens (10)kromens (10)kronans (9)magasin (9)magiens (9)magiker (10)magiska (10)magrare (9)makrona (10)makrons (10)maneren (8)manings (9)mankens (9)mannens (8)manskap (12)markens (9)markera (9)markers (9)maskera (9)maskopi (13)menings (9)minerar (8)mineras (8)minerna (8)minkars (9)minkens (9)minnena (8)minnens (8)minsann (8)minskar (9)moarnas (9)mognare (10)monarki (10)monarks (10)monikas (10)morasen (9)morerna (9)morgnar (10)narrens (7)nasaren (7)negerar (8)negeras (8)negerns (8)negrers (8)niornas (8)normens (9)normera (9)normers (9)nornans (8)norrman (9)oaserna (8)omkring (11)omskapa (13)operans (11)operera (11)orering (9)organen (9)orkanen (9)orkaner (9)ormarna (9)orsakar (9)orsaken (9)orsaker (9)pagerna (11)paniken (11)pannans (10)pannors (11)pareras (10)parkens (11)parkera (11)parkers (11)parning (11)pekaren (11)pekares (11)pekarna (11)pengars (11)pengens (11)pennans (10)penning (11)pennors (11)pension (11)perrong (12)pierres (10)pigorna (12)pikarna (11)pinnars (10)pinnens (10)poemens (12)ponerar (11)porrens (11)poserar (11)premien (11)premier (11)prinsar (10)prinsen (10)prisman (11)prismor (12)program (13)ragnars (8)rampens (11)rampers (11)rankare (8)raserna (7)raskare (8)reagera (8)regeras (8)regimen (9)regimer (9)regions (9)regnens (8)renarna (7)renings (8)reornas (8)resorna (8)rikenas (8)ringare (8)ringars (8)ringens (8)riskera (8)romanen (9)romaner (9)romansk (10)romaren (9)romares (9)romarna (9)romersk (10)sagorna (9)sakerna (8)samerna (8)sannare (7)sanning (8)segrare (8)senapen (10)senorna (8)signera (8)sikarna (8)sinnena (7)sirapen (10)sirenen (7)sirener (7)skapare (11)skimrar (9)skingra (9)skorpan (12)skrapar (11)skrinen (8)sminkar (9)smoking (11)snarare (7)snarkar (8)snorkig (10)spanare (10)spanien (10)spaning (11)sparare (10)sparkar (11)sparken (11)sperman (11)spinner (10)spionen (11)spioner (11)sprakar (11)springa (11)

6 - Ord bestående av bokstäver  (456)

agerar (7)agnars (7)agnens (7)agorna (8)amason (8)ampere (10)anarki (7)anemin (7)angrep (10)angrip (10)anings (7)anisen (6)ankans (7)ankare (7)ankors (8)annans (6)annars (6)annies (6)annika (7)annons (7)anorak (8)anorna (7)anrika (7)anropa (10)anrops (10)ansgar (7)anskri (7)aporna (10)areans (6)arenan (6)arenor (7)areors (7)argare (7)arians (6)ariern (6)ariors (7)ariska (7)arkens (7)armars (7)armens (7)armera (7)aromen (8)aromer (8)egoism (9)einars (6)ekarna (7)ekonas (8)ekorna (8)ekorre (8)enaren (6)enares (6)enarna (6)energi (7)enorma (8)enskog (9)eonens (7)eoners (7)epiken (10)epiker (10)episka (10)epoken (11)epoker (11)eposen (10)erikas (7)erinra (6)erogen (8)gamars (8)gamens (8)ganska (8)gapens (10)garnen (7)gaskar (8)gasken (8)gemena (8)gemens (8)genens (7)genera (7)geners (7)genien (7)genier (7)genren (7)genrer (7)genres (7)german (8)gipsar (10)girars (7)girens (7)girera (7)gnomen (9)gnomer (9)gormar (9)gormas (9)gramse (8)granar (7)granen (7)granna (7)granne (7)greken (8)greker (8)grenar (7)grenen (7)grepar (10)grepen (10)grimas (8)grinar (7)grinas (7)gripar (10)gripas (10)gripen (10)griper (10)gripes (10)gripna (10)grisar (7)grisen (7)gropar (11)gropen (11)igenom (9)ikonen (8)ikoner (8)imagen (8)ingens (7)ingers (7)ingrep (10)inkans (7)innern (6)inrama (7)inrars (6)inresa (6)inrese (6)inropa (10)iransk (7)irenes (6)isarna (6)kamera (8)kamins (8)kampen (11)kamper (11)kamrar (8)kamrer (8)kanins (7)kannan (7)kannor (8)kanons (8)kapare (10)kapens (10)karens (7)karins (7)karman (8)karmar (8)karmas (8)karmen (8)karpar (10)karpen (10)kasern (7)kemins (8)kepsar (10)kepsen (10)knaper (10)knapra (10)knarra (7)knasig (8)knepen (10)knepig (11)knipan (10)knipas (10)knipen (10)kniper (10)knipna (10)knipor (11)knipsa (10)knogar (9)knogen (9)knoges (9)knopar (11)knopen (11)knorra (8)kogers (9)kogren (9)komans (9)kompis (12)konens (8)koners (8)kopian (11)korean (8)koreas (8)korgar (9)korgen (9)kornas (8)kornen (8)kornig (9)korpar (11)korpen (11)korsar (8)korsen (8)kragar (8)kragen (8)krages (8)kramar (8)kramas (8)kramen (8)kranar (7)kranen (7)kranie (7)kransa (7)krigar (8)krigas (8)krigen (8)krisen (7)kriser (7)krogar (9)krogen (9)kromen (9)kronan (8)kronas (8)magars (8)magens (8)magien (8)magins (8)magisk (9)makans (8)makars (8)makens (8)makron (9)manens (7)maners (7)maning (8)manken (8)mannen (7)marias (7)maries (7)marina (7)marken (8)marker (8)markis (8)maskan (8)maskar (8)masken (8)masker (8)maskin (8)maskor (9)meniga (8)menige (8)mening (8)mesiga (8)minens (7)minera (7)miners (7)minkar (8)minken (8)minnas (7)minnen (7)minnes (7)minska (8)moarna (8)monark (9)monika (9)morans (8)morens (8)morers (8)mornar (8)morska (9)morske (9)namnar (7)namnas (7)namnen (7)namnge (8)narren (6)nasare (6)negera (7)negern (7)negers (7)negrer (7)nigers (7)niorna (7)nokias (8)norges (8)normen (8)normer (8)nornan (7)nornas (7)norska (8)oeniga (8)omigen (9)operan (10)operas (10)orange (8)organs (8)orgasm (9)orkans (8)orkens (8)ormars (8)ormens (8)orrens (7)orsaka (8)osanna (7)pagens (10)pagers (10)paniks (10)pannan (9)pannor (10)pansar (9)parens (9)parera (9)parken (10)parker (10)pekare (10)pengar (10)pengen (10)pennan (9)pennor (10)person (10)pierre (9)pigans (10)pigors (11)pikars (10)pikens (10)pinnar (9)pinnen (9)pinnes (9)pinsam (10)piskan (10)piskar (10)piskor (11)poemen (11)poesin (10)ponera (10)porren (10)posera (10)premie (10)prisar (9)prisen (9)priser (9)prisma (10)prosan (10)ragnar (7)rakare (7)raknar (7)ramens (7)rampen (10)ramper (10)ramsan (7)rankar (7)rankas (7)ranson (7)rasera (6)raseri (6)raskar (7)raspar (9)regera (7)regims (8)region (8)regnar (7)regnen (7)remsan (7)renare (6)renars (6)renens (6)rening (7)rensar (6)reorna (7)repens (9)repris (9)rikare (7)rikena (7)rikens (7)ringar (7)ringas (7)ringen (7)ringer (7)ringes (7)rinner (6)ripans (9)risken (7)risker (7)rispar (9)rogers (8)romans (8)romare (8)ropens (10)rosiga (8)saknar (7)sargar (7)segare (7)segern (7)segnar (7)segrar (7)senare (6)seniga (7)senior (7)serien (6)serier (6)siaren (6)siarna (6)sierra (6)signar (7)sinkar (7)sinnen (6)skapar (10)skaran (7)skaror (8)skarpa (10)skarpe (10)skenan (7)skenor (8)skimra (8)skiner (7)skogar (9)skogen (9)skonar (8)skopan (11)skorna (8)skorpa (11)skrapa (10)skriar (7)smakar (8)smaken (8)smaker (8)smeker (8)sminka (8)snaran (6)snarka (7)snaror (7)sniken (7)snikna (7)snokar (8)snoken (8)snopen (10)snopna (10)somnar (8)somrar (8)sonika (8)sopran (10)sorgen (8)sorger (8)sorkar (8)sorken (8)spakar (10)spaken (10)spanar (9)sparar (9)sparka (10)sparra (9)spenar (9)spenen (9)sperma (10)spikar (10)spiken (10)spinna (9)spiran (9)spirar (9)spiror (10)sporra (10)sporre (10)spraka (10)sprang (10)spring (10)

5 - Ord bestående av bokstäver  (410)

agans (6)agens (6)agera (6)agnar (6)agnas (6)agnen (6)agnes (6)agoni (7)agors (7)ainas (5)amper (9)ampra (9)anemi (6)anger (6)anges (6)aning (6)ankan (6)ankar (6)ankom (8)ankor (7)annan (5)annas (5)annes (5)annie (5)anors (6)anrop (9)ansar (5)anser (5)apans (8)apors (9)arean (5)arena (5)arens (5)areor (6)argas (6)arges (6)arian (5)arias (5)arier (5)arior (6)arisk (6)arken (6)armar (6)armen (6)arnes (5)aroms (7)asien (5)askan (6)askar (6)asken (6)aspar (8)aspen (8)einar (5)ekans (6)ekars (6)ekens (6)ekona (7)ekons (7)ekorr (7)ekors (7)eksem (7)enare (5)enars (5)enens (5)eniga (6)enkom (8)enorm (7)ensak (6)ensam (6)eonen (6)eoner (6)episk (9)epoks (10)erans (5)erika (6)eriks (6)gamar (7)gamen (7)gapar (9)gapas (9)gapen (9)gasar (6)gasen (6)gaser (6)gemak (8)gemen (7)genar (6)genen (6)gener (6)genes (6)genom (8)genre (6)gipsa (9)girar (6)giren (6)gnoms (8)gorma (8)grams (7)grann (6)grena (6)grens (6)grepe (9)greps (9)grina (6)gripa (9)grips (9)ikeas (6)ikons (7)image (7)ingas (6)ingen (6)inger (6)inges (6)inkan (6)inkas (6)inkom (8)innan (5)inner (5)inrar (5)inrop (9)inser (5)iraks (6)irans (5)irene (5)irras (5)ismen (6)ismer (6)kamin (7)kanar (6)kanin (6)kanna (6)kanon (7)kapar (9)kapas (9)kapen (9)karen (6)karga (7)karin (6)karma (7)karms (7)karps (9)kemin (7)keson (7)kinas (6)kines (6)kisar (6)knarr (6)kneps (9)knipa (9)knips (9)knoge (8)knops (10)knorr (7)koger (8)koman (8)komas (8)komna (8)konen (7)koner (7)kopia (10)kopie (10)korar (7)koras (7)korea (7)korgs (8)korna (7)korsa (7)kosan (7)krage (7)krama (7)kramp (10)krams (7)krans (6)kriga (7)krigs (7)kring (7)krogs (8)krona (7)magar (7)magen (7)mager (7)magin (7)magra (7)makan (7)makar (7)makas (7)maken (7)makes (7)makro (8)manar (6)manas (6)manen (6)maner (6)manke (7)maria (6)marie (6)marin (6)marks (7)masar (6)masen (6)maska (7)menar (6)menas (6)menig (7)mesig (7)mikro (8)minen (6)miner (6)minks (7)minne (6)minns (6)moars (7)mogen (8)mogna (8)monas (7)moran (7)moras (7)moren (7)morer (7)morna (7)morse (7)morsk (8)naken (6)nakna (6)nakne (6)namna (6)namns (6)nasar (5)neger (6)nekar (6)nekas (6)nesan (5)nians (5)niger (6)ninas (5)niors (6)noaks (7)nokia (7)norge (7)norna (6)norra (6)norsk (7)nosen (6)oasen (6)oaser (6)oenig (7)oense (6)okens (7)omaka (8)omans (7)omega (8)omger (8)omges (8)opaka (10)opera (9)orena (6)orene (6)orera (6)organ (7)orkan (7)orkar (7)orkas (7)orken (7)ormar (7)ormen (7)orren (6)orres (6)orsak (7)osann (6)oskar (7)pagen (9)pager (9)panik (9)panna (8)parar (8)paras (8)paren (8)paris (8)pekar (9)pekas (9)pengs (9)penna (8)piano (9)pigan (9)pigor (10)pikar (9)piken (9)pinar (8)pinas (8)pinne (8)piska (9)poems (10)poesi (9)prags (9)prima (9)prins (8)prisa (8)prosa (9)rakar (6)rakna (6)ramar (6)ramas (6)ramen (6)ramsa (6)ranka (6)rasar (5)rasen (5)raser (5)raska (6)raske (6)raspa (8)reans (5)regim (7)regna (6)remsa (6)renar (5)renas (5)renen (5)rensa (5)reors (6)repar (8)repas (8)repen (8)resan (5)resen (5)reser (5)reson (6)resor (6)rikas (6)riken (6)rikes (6)ringa (6)ringe (6)rings (6)rinna (5)ripan (8)ripas (8)risen (5)rispa (8)roger (7)roman (7)romar (7)ropar (9)ropas (9)ropen (9)rosen (6)rosig (7)sagan (6)sagor (7)saken (6)saker (6)sakna (6)samen (6)samer (6)sanka (6)sanna (5)sarga (6)seger (6)segna (6)segra (6)senan (5)senap (8)senig (6)senor (6)serie (5)siare (5)signa (6)signe (6)sikar (6)siken (6)simon (7)sinar (5)sinka (6)sinne (5)sinom (7)sirap (8)sirar (5)siren (5)skapa (9)skara (6)skarp (9)skena (6)skina (6)skinn (6)skira (6)skona (7)skopa (10)skorp (10)skria (6)skrin (6)smaka (7)smeka (7)smink (7)snara (5)snoka (7)somna (7)sonar (6)sonen (6)sopan (9)sopar (9)sorge (7)spana (8)spann (8)spara (8)spark (9)spene (8)spika (9)spinn (8)spion (9)spira (8)

4 - Ord bestående av bokstäver  (269)

agan (5)agar (5)agas (5)agen (5)agna (5)agne (5)agns (5)agor (6)aina (4)amen (5)amok (7)anar (4)anas (4)ange (5)anis (4)anka (5)anna (4)anne (4)anns (4)anor (5)ansa (4)anse (4)apan (7)apar (7)apas (7)apor (8)area (4)aren (4)arga (5)arge (5)aria (4)arks (5)arma (5)arme (5)arms (5)arne (4)arom (6)asar (4)asea (4)asen (4)aska (5)egen (5)egna (5)ekan (5)ekar (5)eken (5)ekon (6)ekor (6)ekos (6)enar (4)enas (4)enea (4)enen (4)enes (4)enig (5)ense (4)epik (8)epok (9)epos (8)eran (4)eras (4)erik (5)gapa (8)garn (5)gasa (5)gask (6)gena (5)geni (5)gens (5)gira (5)giro (6)gnom (7)gnor (6)gnos (6)gram (6)gran (5)grek (6)gren (5)grep (8)grim (6)grin (5)grip (8)gris (5)grop (9)gror (6)gros (6)ians (4)igen (5)ikea (5)ikon (6)inga (5)inge (5)inka (5)inne (4)inom (6)inre (4)inse (4)irak (5)iran (4)irra (4)isar (4)isen (4)kamp (9)kams (6)kana (5)kann (5)kaos (6)kapa (8)karg (6)karm (6)karp (8)kars (5)kemi (6)keps (8)keso (6)kims (6)kina (5)kisa (5)knep (8)knip (8)knog (7)knop (9)koma (7)kons (6)kora (6)korg (7)korn (6)korp (9)kors (6)kosa (6)krag (6)kram (6)kran (5)kras (5)krig (6)kris (5)krog (7)krom (7)kron (6)mage (6)magi (6)maka (6)make (6)mana (5)mans (5)mark (6)mars (5)mask (6)mena (5)mera (5)mina (5)mink (6)mins (5)moar (6)mona (6)mons (6)mora (6)mors (6)namn (5)narr (4)neka (5)neon (5)nere (4)neri (4)nesa (4)nian (4)niga (5)nina (4)nior (5)noak (6)noga (6)norm (6)norr (5)oken (6)omak (7)oman (6)omen (6)omge (7)opak (9)oren (5)orka (6)orms (6)orna (5)orre (5)orsa (5)page (8)pann (7)para (7)park (8)pars (7)peka (8)peng (8)penn (7)pers (7)pias (7)piga (8)pina (7)pinn (7)poem (9)porr (8)prag (8)pris (7)raka (5)rama (5)ramp (8)rang (5)rank (5)rann (4)raps (7)rara (4)rasa (4)rask (5)rean (4)reas (4)regi (5)regn (5)rena (4)reor (5)repa (7)reps (7)resa (4)rese (4)resp (7)rika (5)rike (5)riks (5)ring (5)ripa (7)risk (5)roar (5)roas (5)ropa (8)rops (8)rosa (5)saga (5)sago (6)same (5)sank (5)sann (4)sara (4)sega (5)semi (5)sena (4)sene (4)siar (4)sina (4)sira (4)skam (6)skar (5)sken (5)sker (5)skin (5)skir (5)skog (7)skon (6)skor (6)skri (5)smak (6)smek (6)smog (7)snar (4)snok (6)snor (5)sona (5)sopa (8)sorg (6)sork (6)spak (8)spik (8)

3 - Ord bestående av bokstäver  (112)

aga (4)agn (4)aik (4)air (3)ami (4)ana (3)ank (4)anm (4)ann (3)ans (3)apa (6)arg (4)ark (4)arm (4)ars (3)ask (4)asp (6)ego (5)eka (4)eko (5)eks (4)ena (3)ene (3)ens (3)eon (4)era (3)ers (3)gam (5)gap (7)gas (4)gem (5)gen (4)ger (4)ges (4)gin (4)gir (4)gno (5)gom (6)gro (5)ian (3)isa (3)ism (4)kam (5)kan (4)kap (7)kar (4)kim (5)kom (6)kon (5)kor (5)kos (5)mag (5)man (4)mas (4)men (4)mer (4)mig (5)min (4)mon (5)mor (5)mos (5)neg (4)ner (3)nia (3)nio (4)nog (5)nos (4)oas (4)ork (5)orm (5)orr (4)par (6)per (6)pga (7)pia (6)pig (7)pik (7)pin (6)rak (4)ram (4)rar (3)ras (3)rea (3)rem (4)ren (3)rep (6)res (3)rik (4)rim (4)ris (3)roa (4)rom (5)rop (7)ror (4)ros (4)sak (4)seg (4)sen (3)ser (3)sia (3)sig (4)sik (4)sin (3)sir (3)ska (4)ske (4)sko (5)sno (4)som (5)son (4)spe (6)sri (3)

2 - Ord bestående av bokstäver  (32)

ai (2)an (2)ar (2)as (2)ek (3)en (2)er (2)ge (3)in (2)is (2)kg (4)km (4)ko (4)kr (3)mg (4)mo (4)ni (2)nr (2)ok (4)om (4)os (3)pi (5)pm (6)pr (5)ps (5)ro (3)sa (2)se (2)si (2)sk (3)sm (3)so (3)