Med hjälp av bokstäverna k, n, o, p, p, n, i, n, g, s, t, i, d, e, r, s kan följande ord bildas:

16 - Ord bestående av bokstäver  (1)

knoppningstiders (25)

15 - Ord bestående av bokstäver  (1)

knoppningstider (24)

14 - Ord bestående av bokstäver  (1)

penningkistors (20)

13 - Ord bestående av bokstäver  (2)

knoppningstid (22)penningkistor (19)

12 - Ord bestående av bokstäver  (1)

spridningens (16)

11 - Ord bestående av bokstäver  (12)

diktningens (13)diskningens (13)diskretions (13)indonesiskt (13)inspektions (16)kontringens (14)korsningens (14)krigstidens (13)postningens (16)riktningens (13)siktningens (13)spridningen (15)

10 - Ord bestående av bokstäver  (23)

diktningen (12)direktions (12)diskningen (12)diskretion (12)doktrinens (12)indonesisk (12)inkodnings (13)inordnings (12)inrednings (11)inspektion (15)kodningens (13)kontringen (13)kopierings (16)korsningen (13)krigstiden (12)nedtonings (12)ordningens (12)postningen (15)riktningen (12)ritningens (11)siktningen (12)spridnings (14)tidningens (11)

9 - Ord bestående av bokstäver  (39)

diktnings (11)direktion (11)dirigents (10)disknings (11)disponent (13)doktrinen (11)dopingens (14)doserings (11)egoistisk (12)endokrint (11)entropins (13)indiskors (11)indiskret (10)inkodning (12)inordning (11)inredning (10)insiderns (9)insiktens (10)insikters (10)intrigens (10)kodningen (12)kontrings (12)kopiering (15)kopistens (14)koristens (11)korsnings (12)krigstids (11)nedtoning (11)noterings (11)ordningen (11)postnings (14)rensnings (10)riktnings (11)ritningen (10)siktnings (11)spridning (13)sprintens (12)tidningen (10)tropikens (14)

8 - Ord bestående av bokstäver  (101)

diktning (10)dirigent (9)diskning (10)dopingen (13)dosering (10)dressing (9)drinkens (9)dristige (9)droppens (15)droppets (15)editions (9)editorns (9)endokrin (10)ensidigt (9)entropin (12)eriksson (10)etiopisk (13)etsnings (9)ginstens (9)ginsters (9)gnistors (10)godisets (10)gordiskt (11)gotikens (11)grindens (9)identisk (9)idiotens (9)idioters (9)indierns (8)indigons (10)indirekt (9)indiskor (10)ingrepps (15)inropens (12)inropets (12)insidern (8)insiders (8)insidors (9)insikten (9)insikter (9)intrigen (9)iordning (10)ironiske (10)ironiskt (10)istidens (8)istiders (8)kerstins (9)knippens (15)knippets (15)knippors (16)knoppens (16)kodnings (11)kongress (11)konstens (10)konsters (10)konstige (11)kontring (11)kopisten (13)koristen (10)korsning (11)krigstid (10)kristnes (9)kroppens (16)nordiskt (10)notering (10)notisens (9)notisers (9)optikens (13)ordnings (10)pennings (12)pensions (12)persiskt (12)postning (13)prinsens (11)prostens (12)rensning (9)riktning (10)ritnings (9)sektions (10)sektorns (10)siktning (10)sinnrikt (9)skinnets (9)skorsten (10)skrinens (9)skrinets (9)snorkigt (11)sortiens (9)spionens (12)spioners (12)sportens (12)sprinten (11)spritens (11)stingens (9)storkens (10)stridens (8)tidnings (9)tinnings (9)torskens (10)tropiken (13)troppens (15)

7 - Ord bestående av bokstäver  (214)

despots (11)diktens (8)dikters (8)diskens (8)diskret (8)dispens (10)doktrin (9)dopings (12)doppens (14)doppets (14)drinken (8)dristig (8)drogens (9)droppen (14)droppet (14)edition (8)editorn (8)editors (8)ensidig (8)entonig (9)entropi (11)erotisk (9)estnisk (8)etsning (8)giktens (9)ginsten (8)ginster (8)gnidits (8)gnistor (9)godiset (9)godsens (9)godsets (9)godsint (9)gordisk (10)gotiken (10)grinden (8)grinets (8)gripits (11)grisens (8)gropens (12)grosset (9)grotesk (10)idioten (8)idioter (8)ikonens (9)ikoners (9)indiens (7)indiern (7)indiers (7)indigon (9)indiske (8)indiskt (8)indrogs (9)ingrepp (14)ingress (8)ingrids (8)innerns (7)innerst (7)inrikes (8)inropen (11)inropet (11)insekts (8)insider (7)insides (7)insidor (8)insikts (8)ironins (8)ironisk (9)istiden (7)istider (7)kerstin (8)kindens (8)kinders (8)kistors (9)knepigt (12)knipets (11)knipits (11)knipors (12)knippen (14)knippes (14)knippet (14)knippor (15)knogens (10)knogets (10)knopens (12)knoppen (15)kodning (10)kogrens (10)kogrets (10)kondens (9)konsert (9)konsten (9)konster (9)konstig (10)koppens (15)korgens (10)kornens (9)kornets (9)kornigt (10)korpens (12)korsens (9)korsets (9)kortens (9)kostens (9)krigens (9)krigets (9)krisens (8)kristen (8)kristne (8)krogens (10)kroppen (15)krossen (9)krosset (9)nonsens (8)nordens (8)nordins (8)nordisk (9)notisen (8)notiser (8)ondsint (8)optiken (12)ordning (9)oriktig (10)penning (11)pennors (11)pension (11)persisk (11)persons (11)persson (11)pinnens (10)piskors (12)podiers (11)podiets (11)poesins (11)poetisk (12)portens (11)postens (11)posters (11)prinsen (10)prisens (10)prisets (10)prosten (11)regions (9)renings (8)reskost (9)respons (11)restids (7)ringdes (8)ringens (8)riskens (8)ritning (8)sektion (9)sektorn (9)sektors (9)sigrids (8)siktens (8)sinnens (7)sinnets (7)sinnrik (8)sippors (14)sistone (8)skenors (9)skidors (9)skinnet (8)skitens (8)skogens (10)skridit (8)skrinen (8)skrinet (8)snokens (9)snorets (8)snorkig (10)sorgens (9)sorgsen (9)sorgset (9)sorgsne (9)sorkens (9)sortens (8)sortien (8)sortins (8)spetsig (11)spikens (11)spinner (10)spionen (11)spioner (11)spordes (11)sporten (11)sprides (10)spriten (10)stigens (8)stingen (8)stinker (8)stodens (8)stoders (8)storken (9)striden (7)teorins (8)tidning (8)tigerns (8)tingens (8)tinnens (7)tinning (8)tipsens (10)toppens (14)torgens (9)tornens (8)torpeds (11)torpens (11)torsken (9)tronens (8)tropens (11)tropisk (12)troppen (14)trossen (8)

6 - Ord bestående av bokstäver  (285)

design (7)despot (10)digert (7)dikens (7)dikets (7)dikten (7)dikter (7)direkt (7)disets (6)disigt (7)disken (7)ditopp (13)dokets (8)donens (7)donets (7)dopens (10)dopets (10)doping (11)doppen (13)doppet (13)dorskt (8)dosens (7)dosers (7)drinks (7)drogen (8)droppe (13)dropps (13)editor (7)egoist (8)enskog (9)episkt (10)episod (10)ernsts (6)erotik (8)eskort (8)etnisk (7)gestik (8)gikten (8)girens (7)girots (8)gnider (7)gnidit (7)godsen (8)godset (8)gossen (8)goters (8)gotisk (9)grepps (13)grinet (7)gripen (10)gripes (10)gripet (10)gripit (10)grisen (7)gropen (11)idiots (7)ikonen (8)ikoner (8)ikring (8)indien (6)indier (6)indigo (8)indisk (7)indrog (8)ingens (7)ingers (7)ingrep (10)ingrid (7)ingrip (10)innern (6)inreds (6)insekt (7)insikt (7)insteg (7)intern (6)intogs (8)intrig (7)iriskt (7)ironin (7)istids (6)kesons (8)kidens (7)kidets (7)kinden (7)kinder (7)kisset (7)kistor (8)knepig (11)knipen (10)kniper (10)knipet (10)knipit (10)knipor (11)knippe (13)knogen (9)knoges (9)knoget (9)knopen (11)knopps (14)knotig (9)kodens (8)koders (8)kogers (9)kogren (9)kogret (9)konens (8)koners (8)kopist (11)koppen (14)korets (8)korgen (9)korist (8)kornen (8)kornet (8)kornig (9)korpen (11)korsen (8)korset (8)korten (8)kosten (8)kredit (7)kretin (7)krigen (8)kriget (8)krisen (7)kristi (7)krogen (9)kropps (14)nigers (7)nionde (7)nipper (12)nitens (6)nitisk (7)nodens (7)noders (7)norden (7)nordin (7)norges (8)norskt (8)nosens (7)notens (7)noters (7)oenigt (8)ondske (8)optisk (11)ordens (7)ordets (7)orkens (8)ortens (7)ostens (7)pennor (10)period (10)person (10)pigors (11)pikens (10)pingst (10)pinnen (9)pinnes (9)pipigt (13)pipits (12)pipors (13)piskor (11)podier (10)podiet (10)poesin (10)porten (10)posten (10)poster (10)potens (10)prisen (9)priset (9)prosit (10)prosts (10)protes (10)redigt (7)region (8)rening (7)respit (9)restid (6)ridits (6)rikens (7)rikets (7)riktig (8)ringde (7)ringen (7)ringes (7)ringts (7)ripost (10)risens (6)risets (6)risigt (7)risken (7)ristes (6)ritens (6)ropens (10)ropets (10)rosens (7)rosigt (8)rostig (8)rotens (7)sektor (8)senigt (7)senior (7)senors (7)sidors (7)signes (7)sigrid (7)sikens (7)sikten (7)siktes (7)sinnen (6)sinnes (6)sinnet (6)sippor (13)sirens (6)sirets (6)sitsen (6)skenor (8)skepps (13)skidor (8)skiner (7)skiten (7)skiter (7)skitig (8)skogen (9)skrins (7)sniken (7)sniket (7)snoken (8)snopen (10)snopet (10)snoret (7)sonens (7)sorgen (8)sorken (8)sorten (7)sortin (7)spiken (10)spisen (9)sporde (10)sports (10)spotsk (11)spreds (9)sprids (9)spring (10)sprint (9)stenig (7)stigen (7)stiger (7)stings (7)stoden (7)stoder (7)stores (7)strids (6)stropp (13)tennis (6)teorin (7)teoris (7)tidens (6)tiders (6)tigern (7)tigers (7)tikens (7)tingen (7)tinnen (6)tinnes (6)tionde (7)tipsen (9)tokens (8)tokeri (8)tonens (7)toners (7)toppen (13)toppig (14)tordes (7)torgen (8)tornen (7)torped (10)torpen (10)trends (6)trogen (8)trogne (8)tronen (7)tropen (10)tropik (11)

5 - Ord bestående av bokstäver  (241)

dekor (7)desto (6)diger (6)diken (6)dikes (6)diket (6)dikts (6)dines (5)diset (5)disig (6)ditin (5)doket (7)donen (6)donet (6)dopen (9)dopet (9)dorsk (7)dosen (6)doser (6)dress (5)drink (6)drogs (7)dropp (12)drosk (7)edits (5)egots (7)ekons (7)ekors (7)ekots (7)enigt (6)episk (9)epoks (10)eriks (6)ernst (5)etisk (6)gerds (6)gerts (6)ginst (6)giren (6)girot (7)gneds (6)gnids (6)gnist (6)godes (7)godis (7)gosse (7)goter (7)gotik (8)grens (6)grepp (12)greps (9)grind (6)grips (9)gross (7)idens (5)idets (5)idiot (6)idoge (7)idogt (7)ikons (7)ingen (6)inger (6)inges (6)inget (6)inner (5)inred (5)inrop (9)inser (5)inses (5)inter (5)intig (6)intog (7)irisk (6)ironi (6)isens (5)isigt (6)ister (5)istid (5)kents (6)keson (7)kiden (6)kidet (6)kines (6)kiste (6)kneps (9)knips (9)knoge (8)knopp (13)knops (10)koden (7)koder (7)koger (8)konen (7)koner (7)konst (7)kopie (10)koret (7)korgs (8)korte (7)kreti (6)krets (6)krigs (7)kring (7)krogs (8)kropp (13)kross (7)niger (6)niors (6)nisse (5)niten (5)noden (6)noder (6)norge (7)norsk (7)nosen (6)noten (6)noter (6)notis (6)odens (6)oenig (7)okens (7)okets (7)ondes (6)optik (10)orden (6)ordet (6)orent (6)orken (7)orten (6)osten (6)pengs (9)petig (9)pigor (10)piken (9)pinne (8)piper (11)pipig (12)pipit (11)pipor (12)poesi (9)ports (9)press (8)prins (8)prost (9)redig (6)reson (6)rests (5)ridit (5)rigid (6)riken (6)rikes (6)riket (6)ringe (6)rings (6)ringt (6)risen (5)riset (5)risig (6)risks (6)riste (5)rists (5)riten (5)ropen (9)ropet (9)rosen (6)rosig (7)roten (6)sekts (6)senig (6)senor (6)siden (5)sidor (6)signe (6)siken (6)sikte (6)sinne (5)siren (5)siret (5)siris (5)siste (5)skepp (12)skets (6)skinn (6)skirt (6)skits (6)skogs (8)skons (7)skorp (10)skors (7)skred (6)skrin (6)skrot (7)sonen (6)sorge (7)sorti (6)sorts (6)sotig (7)spets (8)spinn (8)spion (9)spord (9)sport (9)spred (8)sprid (8)sprit (8)steks (6)stens (5)stigs (6)sting (6)stopp (12)store (6)stork (7)stred (5)strid (5)tenns (5)teori (6)tiden (5)tider (5)tidig (6)tiger (6)tiken (6)tinne (5)tiors (6)token (7)tokig (8)tonen (6)toner (6)topps (12)torde (6)tords (6)tores (6)torgs (7)torne (6)torps (9)torsk (7)trend (5)trind (5)tripp (11)trons (6)tropp (12)tross (6)

4 - Ord bestående av bokstäver  (186)

dess (4)diet (4)dike (5)dikt (5)disk (5)dito (5)dopp (11)drog (6)edit (4)egot (6)ekon (6)ekor (6)ekos (6)ekot (6)enig (5)epik (8)epok (9)epos (8)erik (5)etik (5)geni (5)gens (5)gerd (5)gert (5)gest (5)gikt (6)giro (6)gned (5)gnid (5)gnor (6)gnos (6)gode (6)gods (6)goss (6)grek (6)gren (5)grep (8)grin (5)grip (8)gris (5)grod (6)grop (9)gros (6)iden (4)ides (4)idet (4)idog (6)igen (5)ikon (6)inge (5)inne (4)inre (4)inse (4)inte (4)isen (4)isig (5)kent (5)keps (8)keso (6)kind (5)kiss (5)kist (5)knep (8)knip (8)knog (7)knop (9)knot (6)kons (6)kopp (12)korg (7)korn (6)korp (9)kors (6)kort (6)kost (6)krig (6)kris (5)krit (5)krog (7)kron (6)neon (5)neri (4)nior (5)nods (5)nord (5)nots (5)oden (5)oken (6)oket (6)onde (5)ords (5)oren (5)oret (5)orts (5)otid (5)peng (8)penn (7)peps (10)pers (7)pest (7)pinn (7)pips (10)poet (8)port (8)post (8)pris (7)redo (5)reds (4)regi (5)regn (5)rent (4)reps (7)resp (7)rest (4)rids (4)rike (5)riks (5)rikt (5)ring (5)risk (5)rist (4)rits (4)rond (5)rops (8)rost (5)rots (5)seds (4)segt (5)sekt (5)sent (4)sido (5)siks (5)sikt (5)siri (4)sist (4)sits (4)sked (5)sken (5)sker (5)sket (5)skid (5)skin (5)skir (5)skit (5)skog (7)skon (6)skor (6)skos (6)skri (5)sned (4)snok (6)snor (5)snos (5)sond (5)sons (5)sopp (11)sorg (6)sork (6)sort (5)spik (8)spis (7)steg (5)stek (5)sten (4)stig (5)stod (5)stop (8)stor (5)tekn (5)tenn (4)tids (4)ting (5)tior (5)tips (7)togs (6)tons (5)topp (11)tord (5)tore (5)torg (6)torn (5)torp (8)trio (5)tron (5)trop (8)tros (5)

3 - Ord bestående av bokstäver  (108)

deg (4)den (3)det (3)dig (4)din (3)dis (3)dit (3)dog (5)dok (5)don (4)dop (7)dos (4)eds (3)ego (5)eko (5)eks (4)ens (3)eon (4)ers (3)ert (3)ess (3)est (3)gen (4)ger (4)ges (4)get (4)gin (4)gir (4)gno (5)god (5)got (5)gro (5)ide (3)ids (3)kid (4)kod (5)kon (5)kor (5)kos (5)kot (5)ned (3)neg (4)ner (3)nio (4)nit (3)nod (4)nog (5)nos (4)not (4)ode (4)ond (4)ont (4)opp (10)ord (4)ork (5)ort (4)oss (4)ost (4)pep (9)per (6)pig (7)pik (7)pin (6)pip (9)pop (10)red (3)ren (3)rep (6)res (3)rid (3)rik (4)ris (3)rit (3)rop (7)ros (4)rot (4)sed (3)seg (4)sen (3)ser (3)ses (3)set (3)sid (3)sig (4)sik (4)sin (3)sir (3)ske (4)sko (5)sno (4)son (4)sot (4)spe (6)sri (3)teg (4)ten (3)ter (3)tes (3)tid (3)tig (4)tik (4)tio (4)tkr (4)tog (5)tok (5)ton (4)tre (3)tro (4)

2 - Ord bestående av bokstäver  (30)

de (2)di (2)dn (2)dr (2)ds (2)ed (2)ek (3)en (2)er (2)ge (3)id (2)in (2)is (2)kg (4)ko (4)kr (3)ni (2)nr (2)ok (4)os (3)pi (5)pr (5)ps (5)ro (3)se (2)si (2)sk (3)so (3)st (2)te (2)