Med hjälp av bokstäverna k, a, m kan följande ord bildas:

3 - Ord bestående av bokstäver  (1)

kam (5)

2 - Ord bestående av bokstäver  (1)

km (4)