Med hjälp av bokstäverna i, t, u kan följande ord bildas:

3 - Ord bestående av bokstäver  (2)

itu (6)uti (6)

2 - Ord bestående av bokstäver  (2)

tu (5)ut (5)