Med hjälp av bokstäverna i, s, a kan följande ord bildas:

3 - Ord bestående av bokstäver  (2)

isa (3)sia (3)

2 - Ord bestående av bokstäver  (5)

ai (2)as (2)is (2)sa (2)si (2)