Med hjälp av bokstäverna i, l, a kan följande ord bildas:

3 - Ord bestående av bokstäver  (1)

ila (3)

2 - Ord bestående av bokstäver  (4)

ai (2)al (2)il (2)la (2)