Med hjälp av bokstäverna i, d, s kan följande ord bildas:

3 - Ord bestående av bokstäver  (3)

dis (3)ids (3)sid (3)

2 - Ord bestående av bokstäver  (5)

di (2)ds (2)id (2)is (2)si (2)