Med hjälp av bokstäverna i, d, a kan följande ord bildas:

3 - Ord bestående av bokstäver  (2)

dia (3)ida (3)

2 - Ord bestående av bokstäver  (3)

ai (2)di (2)id (2)