Med hjälp av bokstäverna f, y kan följande ord bildas:

2 - Ord bestående av bokstäver  (1)

fy (10)