Med hjälp av bokstäverna f, n kan följande ord bildas:

2 - Ord bestående av bokstäver  (1)

fn (4)