Med hjälp av bokstäverna f, e kan följande ord bildas:

2 - Ord bestående av bokstäver  (1)

fe (4)