Med hjälp av bokstäverna e, v, y kan följande ord bildas:

3 - Ord bestående av bokstäver  (1)

evy (11)

2 - Ord bestående av bokstäver  (3)

ev (4)ve (4)vy (10)