Med hjälp av bokstäverna e, u kan följande ord bildas:

2 - Ord bestående av bokstäver  (1)

eu (5)