Med hjälp av bokstäverna e, r kan följande ord bildas:

2 - Ord bestående av bokstäver  (1)

er (2)