Med hjälp av bokstäverna e, n, e kan följande ord bildas:

3 - Ord bestående av bokstäver  (1)

ene (3)

2 - Ord bestående av bokstäver  (1)

en (2)