Med hjälp av bokstäverna e, k kan följande ord bildas:

2 - Ord bestående av bokstäver  (1)

ek (3)