Med hjälp av bokstäverna e, j kan följande ord bildas:

2 - Ord bestående av bokstäver  (1)

ej (8)