Med hjälp av bokstäverna e, d kan följande ord bildas:

2 - Ord bestående av bokstäver  (2)

de (2)ed (2)