Med hjälp av bokstäverna c, u, p, e, n kan följande ord bildas:

5 - Ord bestående av bokstäver  (1)

cupen (18)

3 - Ord bestående av bokstäver  (1)

cup (16)

2 - Ord bestående av bokstäver  (4)

en (2)eu (5)nu (5)pc (12)