Med hjälp av bokstäverna c, l, o, w, n kan följande ord bildas:

5 - Ord bestående av bokstäver  (1)

clown (12)

3 - Ord bestående av bokstäver  (1)

lon (4)

2 - Ord bestående av bokstäver  (3)

cl (9)lo (3)wc (8)