Med hjälp av bokstäverna c, i, r, k, a kan följande ord bildas:

5 - Ord bestående av bokstäver  (1)

cirka (13)

4 - Ord bestående av bokstäver  (4)

irak (5)rack (12)rica (11)rika (5)

3 - Ord bestående av bokstäver  (7)

ack (11)aik (4)air (3)ark (4)kar (4)rak (4)rik (4)

2 - Ord bestående av bokstäver  (4)

ai (2)ar (2)ca (9)kr (3)