Med hjälp av bokstäverna c, h, e, f, s kan följande ord bildas:

5 - Ord bestående av bokstäver  (1)

chefs (15)

4 - Ord bestående av bokstäver  (1)

chef (14)

3 - Ord bestående av bokstäver  (1)

hes (4)

2 - Ord bestående av bokstäver  (2)

fe (4)se (2)