Med hjälp av bokstäverna �, �, v, e, r, v, �, �, r, m, e kan följande ord bildas:

3 - Ord bestående av bokstäver  (5)

mer (4)rem (4)rev (5)vem (6)vev (7)

2 - Ord bestående av bokstäver  (4)

er (2)ev (4)ve (4)vm (5)