Med hjälp av bokstäverna �, �, v, e, r, v, �, �, g, e, r kan följande ord bildas:

5 - Ord bestående av bokstäver  (1)

greve (8)

4 - Ord bestående av bokstäver  (1)

grev (7)

3 - Ord bestående av bokstäver  (3)

ger (4)rev (5)vev (7)

2 - Ord bestående av bokstäver  (4)

er (2)ev (4)ge (3)ve (4)