Med hjälp av bokstäverna �, �, v, e, r, v, �, �, g, d, e kan följande ord bildas:

5 - Ord bestående av bokstäver  (3)

greve (8)verde (7)vrede (7)

4 - Ord bestående av bokstäver  (6)

drev (6)eder (4)gerd (5)grev (7)rede (4)vred (6)

3 - Ord bestående av bokstäver  (6)

deg (4)ger (4)red (3)rev (5)ved (5)vev (7)

2 - Ord bestående av bokstäver  (8)

de (2)dr (2)ed (2)er (2)ev (4)ge (3)vd (4)ve (4)