Med hjälp av bokstäverna �, �, v, e, r, v, �, �, g, a, t kan följande ord bildas:

6 - Ord bestående av bokstäver  (1)

varvet (10)

5 - Ord bestående av bokstäver  (12)

arvet (7)avger (8)gravt (8)greta (6)revat (7)tager (6)tegar (6)trave (7)treva (7)varet (7)vevar (9)vevat (9)

4 - Ord bestående av bokstäver  (20)

aret (4)arge (5)argt (5)arve (6)avet (6)avge (7)gert (5)grav (7)grev (7)reta (4)reva (6)tage (5)trav (6)trea (4)vare (6)varg (7)vart (6)varv (8)veta (6)veva (8)

3 - Ord bestående av bokstäver  (22)

arg (4)art (3)arv (5)ave (5)era (3)ert (3)eva (5)gat (4)gav (6)ger (4)get (4)rea (3)rev (5)tag (4)tar (3)teg (4)ter (3)tre (3)vag (6)var (5)vet (5)vev (7)

2 - Ord bestående av bokstäver  (9)

ar (2)av (4)er (2)ev (4)ge (3)ta (2)te (2)tv (4)ve (4)