Med hjälp av bokstäverna �, �, v, e, r, v, �, �, g, a, r kan följande ord bildas:

6 - Ord bestående av bokstäver  (1)

grevar (9)

5 - Ord bestående av bokstäver  (3)

avger (8)revar (7)vevar (9)

4 - Ord bestående av bokstäver  (10)

arge (5)arve (6)avge (7)grav (7)grev (7)reva (6)vare (6)varg (7)varv (8)veva (8)

3 - Ord bestående av bokstäver  (13)

arg (4)arv (5)ave (5)era (3)eva (5)gav (6)ger (4)rar (3)rea (3)rev (5)vag (6)var (5)vev (7)

2 - Ord bestående av bokstäver  (6)

ar (2)av (4)er (2)ev (4)ge (3)ve (4)