Med hjälp av bokstäverna �, �, v, e, r, t, r, �, �, t, t kan följande ord bildas:

4 - Ord bestående av bokstäver  (3)

rett (4)tett (4)vett (6)

3 - Ord bestående av bokstäver  (7)

ert (3)ett (3)rev (5)ter (3)tet (3)tre (3)vet (5)

2 - Ord bestående av bokstäver  (6)

er (2)ev (4)te (2)tt (2)tv (4)ve (4)