Med hjälp av bokstäverna �, �, v, e, r, t, r, �, �, d, s kan följande ord bildas:

5 - Ord bestående av bokstäver  (3)

drevs (7)stred (5)vreds (7)

4 - Ord bestående av bokstäver  (7)

drev (6)reds (4)rest (4)revs (6)sved (6)vers (6)vred (6)

3 - Ord bestående av bokstäver  (17)

det (3)dvs (5)eds (3)ers (3)ert (3)est (3)red (3)res (3)rev (5)sed (3)ser (3)set (3)ter (3)tes (3)tre (3)ved (5)vet (5)

2 - Ord bestående av bokstäver  (12)

de (2)dr (2)ds (2)ed (2)er (2)ev (4)se (2)st (2)te (2)tv (4)vd (4)ve (4)