Med hjälp av bokstäverna �, �, v, e, r, t, r, �, �, d, a kan följande ord bildas:

6 - Ord bestående av bokstäver  (2)

darret (6)trevar (8)

5 - Ord bestående av bokstäver  (13)

arter (5)arvet (7)rader (5)retad (5)retar (5)revar (7)revat (7)trave (7)treva (7)vadet (7)varde (7)varet (7)vreda (7)

4 - Ord bestående av bokstäver  (19)

aret (4)arve (6)avet (6)darr (4)dart (4)drar (4)drev (6)edra (4)evad (6)rart (4)reda (4)reta (4)reva (6)trav (6)trea (4)vare (6)vart (6)veta (6)vred (6)

3 - Ord bestående av bokstäver  (21)

art (3)arv (5)avd (5)ave (5)det (3)dra (3)era (3)ert (3)eva (5)rad (3)rar (3)rea (3)red (3)rev (5)tar (3)ter (3)tre (3)vad (5)var (5)ved (5)vet (5)

2 - Ord bestående av bokstäver  (12)

ar (2)av (4)de (2)dr (2)ed (2)er (2)ev (4)ta (2)te (2)tv (4)vd (4)ve (4)