Med hjälp av bokstäverna �, �, v, e, r, s, �, �, n, t, s kan följande ord bildas:

6 - Ord bestående av bokstäver  (1)

ernsts (6)

5 - Ord bestående av bokstäver  (4)

ernst (5)rests (5)stens (5)svens (7)

4 - Ord bestående av bokstäver  (8)

nerv (6)rent (4)rest (4)revs (6)sent (4)sten (4)sven (6)vers (6)

3 - Ord bestående av bokstäver  (19)

ens (3)ers (3)ert (3)ess (3)est (3)ner (3)ren (3)res (3)rev (5)sen (3)ser (3)ses (3)set (3)ten (3)ter (3)tes (3)tre (3)ven (5)vet (5)

2 - Ord bestående av bokstäver  (9)

en (2)er (2)ev (4)nr (2)se (2)st (2)te (2)tv (4)ve (4)